Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Dokumentation af medicinering indenfor det anæstesiologiske område

Beskrivelse

Afgrænsning

Retningslinjen beskriver arbejdsgangen for håndtering af dokumentation af medicinering indenfor det anæstesiologiske område. Den sidste del indeholder beskrivelse af formål med retningslinjen samt vigtige definitioner vedrørende medicinering.

Håndtering af medicinering indenfor det anæstesiologiske område

Medicinering præoperativt

Patientens faste medicin er pauseret i operationsdøgnet jævnfør retningslinjen Medicinering - Lægemiddelordination
Anæstesilægen ordinerer den medicin inklusiv eventuel fast medicin, patienten skal have forud for operationen på operationsdagen. Der ordineres på OP-tjeklisten, eller som tekst i Clinical Suite ”operationspatienten” og præmedicinen anføres også på
anæstesijournal.

Personalet på stamafsnittet opretter manglende ordinationer og dokumenterer administration i Clinical Suite og Columna Medicin Medicinering - Dokumentation af administration af præmedicin i Clinical Suite og Columna Medicin

Medicinering under operation

Medicin givet under anæstesi og operation anføres, og dokumenteres af anæstetisten i anæstesijournalen.

Hvis der gives medicin, som allerede er ordineret i Columna Medicin, administreres i Columna Medicin.

Kirurgiske medicinordinationer anføres i operationsbeskrivelsen og ordineres i Columna Medicin af kirurgen.

Medicinering postoperativt

Den medicin inklusiv vanlig medicin og kirurgiske medicinordinationer, som patienten skal have i forbindelse med opvågningen, noteres på opvågningsjournalen af anæstetisten. Medicinordinationer som oprettes af anæstesilægen og som ikke skal forsætte på sengeafsnittet, ordineres på opvågningsjournalen. Det samme gør sig gældende for kontinuerlige i.v. infusioner. Administration af lægemidler ordineret på opvågningsjournalen dokumenteres på opvågningsjournalen af opvågningssygeplejersken.

 

Medicin der ordineres af anæstesilægen, som skal fortsættes postoperativt i sengeafsnittet, føres i Columna Medicin. Administration af medicin ordineret i Columna Medicin dokumenteres af opvågningssygeplejersken i Columna Medicin.

 

Når sygeplejersken i Opvågningen giver patienten p.n. medicin ud fra rammedelegation, dokumenteres disse med rødt på opvågningsjournalen.

 

Ved komplicerede patienter, eller længere ophold i Opvågningen, vælges nogle gange at bruge Columna Medicin til al medicinering. Dette forudsætter at der ordineres ”Medicin efter Columna” på opvågningsjournalens ”postoperativ plan”, samt at anæstesilægen har gennemgået og afstemt medicineringen i Columna Medicin.

 

Ved overflytning fra Opvågningen til stamafsnittet gennemgås patientens medicinering. Hvis der er medicin ordineret i ”postoperativ plan” som ikke er lagt ind som ordinationer i Columna Medicin, skal stamafsnittets læge vurdere om det skal fortsætte og oprette ordinationer i Columna Medicin.

Formål

Formålet med retningslinjen er, at sikre entydig medicinering i anæstesiologisk regi samt overgang til stamafsnit.

Desuden at lægemiddelordination i anæstesiologisk regi foregår efter gældende love og regler, og med høj grad af sikkerhed og kvalitet.

Definitioner

Rammedelegation

Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer er beskrevet utvetydigt i en instruks. Der henvises i øvrigt til retningslinjen Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser


Standardordination
En standardordination er foruddefineret i forhold til ordinationstype, dosis og doseringsplan. Standardordinationer effektiviserer ordinationsarbejdet, da man kun skal vælge den rette standardordination og påsætte ordinationens starttidspunkt. Standardordinationer oprettes i et samarbejde mellem specialets medicinansvarlige læge og specialets kontaktperson på apoteket.

Standardordinationspakke

En standardordinationspakke indeholder en række standardordinationer. Man har mulighed for at fravælge dele af standardordinationspakken

Delegerede ordinationer

Den ledende overlæge kan delegere til en defineret personalegruppe at iværksætte standardbehandling med forudbestemte udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Denne delegering til rammeordinationer skal beskrives utvetydigt i en instruks, der er tilgængelig for det relevante personale. Ordinationen skal indføres i medicinmodulet af den sundhedsfaglige person, der foretager rammeordinationen. I Columna Medicin kan disse delegerede ordinationer oprettes som standardordinationer. Navngivningen af standardordinationen skal indeholde information om, at der er tale om en delegeret ordination.

Referencer

Medicinering - lægemiddeladministration
Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Politik for medicinering på sygehusene i Region Nordjylland