Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af gravide med ønske om sectio eller med tidligere meget kompliceret fødsel

Beskrivelse

For at reducere antallet af elektive sectiones visiteres gravide med sectioønske eller formodet sectioønske til obstetriker med særligt kendskab til håndtering af denne gruppe patienter (med i Fødeplansgruppen CF eller BU).

 

Gennem en eller flere konsultationer bibringes den fødende princippet om, at der kun udføres elektivt sectio på absolut indikation. Efterfølgende konsultationer kan være hos jordemoder med speciale i udarbejdelse af fødeplan for denne gruppe gravide.

 

Den gravides ønske udfoldes, og gennem dialog fremkommer en fødeplan med vaginal forløsning som mål.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Alle gravide, der har ønske om elektivt sectio, visiteres efter denne instruks.

Alle gravide med meget kompliceret tidligere fødsel visiteres efter denne instruks. Kan konfereres ved tvivl med obstetriker fra Fødeplansgruppen

 

Reduktionen af antallet af elektive sectiones følges af Fødeplansgruppen, i henhold til projektbeskrivelse desangående.

 

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er alle gravide, der visiteres til fødsel i Hjørring

 

Formål

Det tilstræbes, at alle gravide, der har ønske om elektivt sectio, eller som kunne formodes at have et ønske herom, visiteres efter denne instruks. Formålet er at øge antallet af vaginale forløsninger i Hjørring.

 

Reduktionen af antallet af elektive sectiones følges af projektgruppen, Fødeplangruppen, i henhold til projektbeskrivelse desangående.

 

Metode

Ved at møde den gravide tidligt i graviditeten, i 12.-14. graviditetsuge i forbindelse med nakkefoldscanning, og udarbejde en fødeplan med vaginal forløsning som mål, er det målet at øge antallet af vaginale forløsninger.

Ved en eller flere konsultationer med obstetriker og/eller jordemoder fra Fødeplansgruppen udredes fødelsangst eller anden grund for sectioønske, og gennem udarbejdelse af en fødeplan til imødegåelses af den gravides angst og derved nå frem til en plan for vaginal fødsel.

 

I udgangspunktet er det ikke muligt af ordinere elektivt sectio uden absolut indikation. I undtagelsestilfælde skal dette være diskuteret i Fødeplangruppen og besluttet på konference.

 

Ved elektivt sectio afventes spontant vandafgang (eller grav prolong) før der udføres sectio.

 

Absolutte indikationer for elektivt sectio

  1. 1) Placenta prævia

  2. 2) Tidligere grad 3 eller 4 bristninger med permanente sequelae