Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ortopædkirurgisk skaderøntgenkonference – afvikling af/opfølgning på

Beskrivelse

Skaderøntgenkonference afholdes alle dage hele året med undtagelse af lørdage.
I forbindelse med helligdage planlægger Orto afvikling af skaderøntgenkonference (fremsender liste til Røntgenafdelingen – mail: fhm@rn.dk - over datoer, hvor der ikke deltager Orto-læge i konferencen).

 

På dagens skaderøntgenkonference ses de patienter, der har været i Skadestuen og Røntgenafdelingen døgnet forinden, altså kl. 00.00 – 23.59.

 

Hvad gør Røntgenafdelingen

 • • Røntgenafdelingen printer skaderøntgenkonferencelisten til Skadestuen, denne bruges efterfølgende som dokumentation

 

Hvad gør Skadestuen

 • • Sekretærerne i Skadestuen skriver alle skadekort på patienter registreret med ankomsttidspunkt i sidste døgn (kl. 00.00-23.59) med diktattypen ”skade m.rtg/O-henv.”

 • • Skadekortene fordeles af sekretærerne i Skadestuen i +/- røntgenmappen

 • • Røntgenkonferencebeslutninger skrives af skadestuesekretærerne. Hvis der dikteres, at kopi af skadekort, inkl. røntgenkonferencebeslutning skal sendes til skadestuelægen, sendes kopi af skadekortet til Orto-kontorgang, 2. sal

 

Hvad gør Orto-læger

 • • O-lægerne henter +røntgenmappen i skadestuesekretariatet, medbringer mappen til skaderøntgenkonferencen og returnerer mappen til skadestuesekretariatet efter endt brug

 • • O-lægerne anfører ”godkendt”/”- godkendt” ud for hver enkelt patient på skaderøntgenkonferencelisten – listen dateres og signeres af ansvarlig læge

 • • Skaderøntgenkonferencebeslutninger, som foranlediger ændringer i den ordinerede behandling, dikteres som supplerende journalnotat til skadestuenotatet

 • • O-lægerne afleverer den daterede og signerede skaderøntgenkonferenceliste til afdelingsledelsessekretæren i Ortopædkirurgisk Afdeling (O-kontorgang, 2. sal)

 • • O-lægerne afleverer skadekort med skriftlig kommentar til dikterende læge til afdelingsledelsessekretæren i Ortopædkirurgisk Afdeling (O-kontorgang, 2. sal)

 

Hvad gør afdelingsledelsessekretær i Ortopædkirurgisk Afdeling

 • • Kontrollerer skaderøntgenkonferencelisten med henblik på lægefaglig signatur og godkendelse. Ved manglende godkendelse involveres Ortopædkirurgisk Afdelings ledende overlæge

 • • Indscanner skaderøntgenkonferencelisten i eDoc som dokumentation for gennemført skaderøntgenkonference

 • • Skadekort med supplement fra skaderøntgenkonference sendes til/lægges hos relevant læge

 

Definition af begreber

eDoc – er et fælles administrativt system til vidensdeling og samarbejde.

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der har været i Skadestuen og på Røntgenafdelingen døgnet forinden, altså kl. 00.00 – 23.59.

Formål

At sikre korrekt håndtering og viderebehandling af patienter, der har været i Skadestuen og på Røntgenafdelingen døgnet forinden – altså kl. 00.00 – 23.59.