Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opgavefordeling - Ortopædkirurgisk skadestuepatientforløb – rønt-genkonference og kvalitetssikring af skadekort

Beskrivelse

Skaderøntgenkonference afholdes alle dage hele året med undtagelse af lørdage.
I forbindelse med helligdage planlægger Ortopædkirurgisk afdeling afvikling af skaderøntgenkonference (fremsender liste til Røntgenafdelingen – mail: fhm@rn.dk - over datoer, hvor der ikke deltager ortopædkirurgisk læge i konferencen).

På dagens skaderøntgenkonference ses de patienter, der har været i Skadestuen og Røntgenafdelingen døgnet forinden, altså kl. 00.00 – 23.59.

På skader uden røntgen foretages daglig kvalitetssikring ved ortopædkirurgisk bagvagt.

 

Hvad gør ORTO-læger

 • • Dikterer skadestuenotater med relevant kategori:

 • ➢ Rødt skadekort (skader med røntgen og/eller henvisning til Orto-ambulatorier)

 • ➢ Hvidt skadekort (skader med afslutning fra Skadestuen)

 • • Sender selv henvisninger* til andre afdelinger vedrørende patienter, hvor der udelukkende er en skadekontakt og uden efterfølgende kontrol i Orto-regi.
  (* via ”Korrespondance” – ”Henvisninger” – højreklik – ”Opret/send henvisning”)

 

Hvad gør Orto-læger – skaderøntgenkonference

 • • Medbringer bærbar PC (afhentes og afleveres hos afdelingsledelsessekretæren i Ortopædkirurgisk Afdeling, O-kontorgang, 2. sal)

 • • Åbner patientlisten ”ALB-Orto-Skaderøntgenkonference”

  • Via ”Patientoversigt” – ”Patientlister” – rullemenu: ”ALB-Orto-Skaderøntgenkonference”

 • • Skaderøntgenkonferencebeslutninger, som foranlediger ændringer i den ordinerede behandling, dikteres som supplerende journalnotat med diktatkategori ”konference” med prioritering ”Haster”

 • • Ved behov for supplerende/vejledende kommentarer til dikterende læger

 • • Når røntgenbilleder er konfereret og godkendt, klik på rullemenuen under kolonnen ”Status” til højre på patientlisten – vælg ”RU gennemgået på skaderøntgenkonference”

 

Hvad gør Orto-læger – skader uden røntgen

 • • Åbner patientlisten ”ALB-Orto-Skader uden røntgen”

  • Via ”Patientoversigt” – ”Patientlister” – rullemenu: ”ALB-Orto-Skader uden røntgen”

 • • Skaderøntgenkonferencebeslutninger, som foranlediger ændringer i den ordinerede behandling, dikteres som supplerende journalnotat med diktatkategori ”konference”

 • • Ved behov for supplerende/vejledende kommentarer til dikterende læger

 • • Når skadekort er gennemgået, klik på rullemenuen under kolonnen ”Status” til højre på patientlisten – vælg ”Godkendt”

 

Giv besked til afdelingsledelsessekretæren når patientlisterne er gennemgået

 

 

 

 

 

 

Hvad gør afdelingsledelsessekretæren

 • • Sorterer patientlisterne ”ALB-Orto-Skader uden røntgen” og ” ALB-Orto-Skaderøntgenkonference” for henholdsvis ”godkendte” og ”RU gennemgået på skaderøntgenkonference”

 • • Printer patientlisterne og påfører dato og ansvarlig læges fulde navn eller regions-ID

 • • Arkiver patientlisterne i eDoc

 • • Herefter fjernes henholdsvis ”godkendte” og ”RU gennemgået på skaderøntgenkonference” patienter fra de to lister

 

Hvad gør ATC-sekretariatet - Aalborg

 • • ATC-sekretariatet stiler efter at afskrive røde skadekort inden for 1 døgn på patienter registreret med ankomsttidspunkt i sidste døgn (kl. 00.00-23.59) – og øvrige ortopædkirurgiske skadekort inden kl. 09.00 efterfølgende døgn

 • • Ved opfølgning i Orto sender ATC-sekretærerne henvisning til Ortopædkir. Fællesvisitation - vælg ”800153V

  • Via ”notatdotten” i ”Plan og resultater”, højreklik, vælg ”henvisning” og udfyld felterne: ” ”henvisningsdiagnose” og anfør ”kontrol” i feltet ”ønsket undersøgelse” og ”Send”

 • • Øvrige skadekort sendes udelukkende til egen læge

 • • ATC-sekretærerne skriver alle notater, der vedrører skadekontakten – herunder røntgenkonferencebeslutninger. Hvis der dikteres, at kopi af skadekort, inkl. røntgenkonferencebeslutning skal sendes til skadestuelægen, oprettes opgave til relevant læges personlige opgaveliste.

 • • Alle patienter, som har fået foretaget røntgen og hvor der foreligger et skadekort, sættes på patientlisten: ”Alb-Orto-Skaderøntgenkonference”, dog med undtagelse af patienter, som indlægges direkte fra skadestuen

 • • Alle patienter, som ikke har fået foretaget røntgen, er henvist til Ortopædkirurgisk regi eller afsluttet fra Skadestuen og hvor der foreligger et skadekort, sættes på patientlisten: ”Alb-Orto-Skader uden røntgen”

 

Hvad gør sekretariatet på Farsø Skadeklinik

 • • Orto-sekretariatet i Farsø stiler efter at afskrive skadenotater inden for 1 døgn

  • • Orto-sekretariatet i Farsø sender henvisning til Ortopædkir. Fællesvisitation - vælg ”800153V

  • • Via ”notatdotten” i ”Plan og resultater”, højreklik, vælg ”henvisning” og udfyld felterne: ”henvisningsdiagnose” og anfør ”kontrol” i feltet ”ønsket undersøgelse” og ”Send”

 

Hvad gør sekretariatet på Hobro Skadeklinik

  • • Orto-sekretariatet i Hobro stiler efter at afskrive skadenotater inden for 1 døgn

  • • Orto-sekretariatet i Hobro sender henvisning til Ortopædkir. Fællesvisitation - vælg ”800153V

  • • Via ”notatdotten” i ”Plan og resultater”, højreklik, vælg ”henvisning” og udfyld felterne: ”henvisningsdiagnose” og anfør ”kontrol” i feltet ”ønsket undersøgelse” og ”Send”

 

Hvad gør Orto-sekretariatet - Aalborg

SKADER

  • • Fællesvisitationen modtager, sorterer og videresender ”skade-henvisninger” til relevant fagområde.

  • • Sekretærer i fagområderne booker og indkalder patienter iht. visitation.

 

Skrivning af akutte journaloptagelser

Notater med kategori ”Journaloptagelse”

  • • ATC-sekretærer afskriver alle dikteret i tidsrummet kl. 16.01-07.30 alle hverdage

  • • ATC-sekretærer afskriver alle dikteret i tidsrummet weekender fra fredag kl.16.01 til mandag kl. 07.30 + tilsvarende på helligdage

  • • Orto-sekretærer i henholdsvis Aalborg og Farsø afskriver alle dikteret i tidsrummet kl. 07.31-16.00 alle hverdage

 

Målgruppe – modtagelse

ORTO-læger, ORTO-sekretærer, ATC-sekretærer samt sekretariatet på Hobro og Farsø Skadeklinik.

Formål

At sikre korrekt arbejdsgang mellem akutsekretariatet, Aalborg Universitetshospital og ortopædkirurgiske sekretariater/læger i hhv. Aalborg, Farsø og Hobro samt relevant lægefaglig opfølgning i forhold til patientsikkerhed på patienter set i Skadestuen.