Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi – Iskæmisk akut udredning og behandling

Beskrivelse

Indhold

1) Præhospital vurdering og visitation

2) Trombolyse – Akut udredning/behandling ved modtagelsen

 • • Indikation og kontraindikationer

 • • Forholdsregler ved trombolysekandidater i behandling med nye antikoagulantia (NOAK)

 • • Trombolyse behandling

 • • Komplikationer til Actilyse®/trombolyse

3) Endovaskulær terapi (EVT) ved akut iskæmisk stroke

4) Øvrig akut behandling af AIS (ikke intravenøs trombolyse/EVT)

 

1) Præhospital vurdering og visitation

Generelt – se neurologisk National BehandlingsVejledning

 

AAUH-instruks:

Wake up trombolysekandidater med ukendt debuttidspunkt, hvor behandling kan startes inden for 4,5 timer efter symptomerne er optaget, modtages til vurdering DWI-FLAIR mismatch kriterier på MR

2) Trombolyse – Akut udredning/behandling ved modtagelsen

Generel – se neurologisk National BehandlingsVejledning

Indikation og kontraindikationer for trombolyse se nNBV

neurologisk National BehandlingsVejledning

 

AAUH-instruks: Apopleksi - Visitationskriterier for trombolyse og endovaskulær terapi (EVT) (se relation i højre side)

Forholdsregler ved trombolysekandidater i behandling med nye antikoagulantia (NOAK):

Blodprøver til måling af plasmaniveau af det pågældende stof (P-Dabigatran / P-Apixaban / P-Rivaroxaban) tages på alle patienter i behandling med NOAK, som vurderes at være kandidater til trombolyse og/eller trombektomi.

Ingen NOAK inden for de sidste 48 timer

Hvis patienten med sikkerhed ikke har taget NOAK inden for 48 timer kan patienten behandles med intravenøs trombolyse hvis koagulationsparametre i øvrigt er normale og patienten er kendt med normal nyrefunktion (eGFR > 50 ml/time)

Pradaxa (dabigatran)

For patienter i dabigatran behandling, der ikke har storkarsokklusion tilgængelig for trombektomi, har observationsstudier vist, at behandling med praxbind (idarucizumab) efterfulgt af trombolyse er sikkert. (Afventning af analyse af pradaxa niveau efter behandling med praxbind er ikke nødvendigt for at opstarte trombolyse).

Eliquis (apixaban), Xarelto (rivaroxaban), Lixiana (edoxaban) inden for de sidste 12 timer

Ved indtagelse af NOAK inden for 12 timer er trombolyse kontraindiceret men trombektomi kan udføres såfremt det findes indiceret.

Eliquis (apixaban), Xarelto (rivaroxaban), Lixiana (edoxaban) inden for 12-48 timer

Ved indtagelse af NOAK indenfor 12-48 timer (eller i tvivlstilfælde) kan trombolyse overvejes under følgende kriterier:

 • • Eliquis (apixaban): Der måles P-Apixaban. Hvis P-Apixaban <25 μg/l kan patienten behandles med trombolyse hvis der i øvrigt ikke er kontraindikationer.

 • • Xarelto (rivaroxaban): Der skal måles P-Rivaroxaban (forventet niveau 25-400 μg/l). Hvis P-Rivaroxaban <25 μg/l kan patienten behandles med trombolyse hvis der i øvrigt ikke er kontraindikationer.

Generelt:

Behandling med NOAK eller Marevan er ikke kontraindikation for endovaskulær behandling og bør overvejes i tilfælde hvor der ikke kan gives intravenøs trombolyse

Overstående kriterier skal altid indgå i en samlet vurdering af risiko for udvikling af komplikationer. Dette gælder specielt de relative kontraindikationer, hvor forventning til effekt af behandlingen skal analyseres nøje. Ved kontraindikationer til intravenøs trombolyse skal endovaskulær behandling overvejes og ved storkarsokklusion skal supplerende behandling med supplerende endovaskulær overvejes.

Alle relevante overvejelser vedrørende beslutningstagning skal journalføres.

Trombolyse behandling

Se neurologisk National BehandlingsVejledning

Dosis af rt-PA/Actilyse® er 0.9 mg/kg i.v., dog maksimal 90 mg. Administreres som 10% bolusinjektion over 2 minutter umiddelbart efterfulgt af infusion af resten over 60 minutter.

 • • Doseringstabel (se bilag)

 • • Actilyse® pumpemanual (se bilag)

 • • Observationsskema (se bilag)

 • • Patientinfo trombolyse (se bilag)

Komplikationer til Actilyse®/trombolyse

Blødningstendensen er relativ kortvarig, idet Actilyse`s halveringstid er ca. 5 minutter. Dog består der en øget blødningsrisiko de første 36 timer. En af de alvorligste former for blødningskomplikation er intrakraniel blødning, men andre former for blødning kan også være livstruende og kræve aktiv behandling, herunder blodtransfusion.

 • • Hvis der påvises intrakraniel blødning kontaktes neurokirurgisk bagvagt.

 • • Ved andre alvorlige blødninger kontaktes kirurgisk bagvagt fra relevant speciale.

 • • Blodprodukter i tilfælde af blødningskomplikationer skal være hurtigt tilgængelige.

 • • Overfladiske blødninger fra f.eks. indstikssteder behandles med kompression. Evt. med anvendelse af spongostan.

 • • Ved opstået blødning tages følgende blodprøver:

  • Hæmoglobin

  • Trombocyttal

  • Hæmatokrit

  • INR

  • APPT

  • Fibrinogen

  • D-dimer

  • BAC-test.

 • • Ved behov kontakt vagthavende på Klinisk Biokemisk Afdeling (24/7) tlf.: 20 60 21 90.

 

Behandling i forhold til infusionstidspunkt:

0 – 4 time

 • • Afbryd infusionen

 • • Ved alvorligere blødning gives Tranexemsyre (Cyklokapron) 10 mg/kg i.v. som engangsdosis. Gives af lægen.

 • • Eventuelt gives friskfrosset plasma 10 ml/kg.

 • • Ved s-fibrinogen <5g/l kan gives ren fibrinogen (i.v infusion Riastap, 70mg/kg legemsvægt, maks. infusionshastighed 5ml/min) som engangsdosis.

Ovenstående behandling er engangsbehandling. Ved behov for yderligere medicinsk behandling af blødningskomplikationer bør rådføres med vagthavende læge på klinisk biokemisk afdeling tlf.: 20 60 21 90.

4 – 24 time

 • • Friskfrosset plasma 10 ml/kg, der gentages hver 6. time over 24 timer.

 

Forholdsregler ved andre komplikationer

Blodtryksfald:

 • • Løft fodenden

 • • Sænk infusionstakten af Actilyse

 • • Giv NaCl intravenøst

 • • Tænk differetialdignostisk, blødningskilder?

Bradykardi:

 • • Sænk infusionstakten af Actilyse. Evt Atropin

Allergisk reaktion:

 • • Giv 100 mg Solu Cortef i.v. + evt. Antihistamin: Tavegyl 2 mg langsomt i.v. 2-3 min. ved urticaria. Observeres mhp. på evt. intubation.

Blodtrykssænkende behandling inden for de første 36 timer efter trombolyseinfusion:

 • • Hvis systolisk blodtryk er > 185 mm Hg eller diastolisk blodtryk er > 110 mm Hg gives Labetalol (Trandate) 5-10 mg i.v. over 2 minutter. Dosis kan gentages hver 15. til 20 minut op til 150 mg.

3) Endovaskulær terapi (EVT) ved akut iskæmisk stroke

Generel – se neurologisk National BehandlingsVejledning

 

AAUH instruks:

 • • Apopleksi - Forløbsbeskrivelse akut revaskularisering (link i højre side)

 • • Ordinationsark under transporten til EVT i Aarhus (link)

 • • Sygeplejerskeinstruks til interhospital transport af trombolysepatienter (link i højre side)

 

4) Øvrig akut behandling af AIS (ikke intravenøs trombolyse/EVT)

Generel – se neurologisk National BehandlingsVejledning

 

AAUH instruks:

 • • Apopleksi_Kraniektomi ved malignt mediainfarkt_20190628 (link i højre side