Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi - Kardiologisk udredningsalgoritme ved formodet emboli fra hjertet

Beskrivelse

Yngre patienter (under 60 år) med få risikofaktorer, som ikke har synlig arteriosklerose på MR/CT af cerebrum, bør som udgangspunkt tilbydes kardiologisk udredning.

Ved patienter over 60 år, bør man overveje om andre risikofaktorer er mere betydende end sandsynligheden for emboli fra hjertet.

 

Akut udredning: TTE/TEE:

  • • Mistanke om endokarditis (forhøjede infektionsmarkører på tidspunktet for apopleksien)

  • • Symptomer på nykonstateret hjerteinsufficiens

  • • Patienter med mekaniske klapper: (selvom INR i niveau), uden anden oplagt årsag til apopleksi

 

Ambulant udredning: TTE / TEE / evt. saltvandskontrast (PFO-udredning)

Patienter < 60 år med stor sandsynlighed for kardial embolikilde:

Frisk kortikalt, større subkortikalt eller cerebellart infarkt fremstillet ved CT/MR ved fravær af regional relevant aterosklerose eller anden oplagt forklaring (AFLI, multiple vaskulære risikofaktorer).

 

Ambulant udredning: TTE / TEE

Patienter uanset alder med:

  • • Friske infarkter i flere kargebeter, f.eks. multiple områder med akut iskæmi i flere kargebeter på diffusionsvægtede sekvenser ved MR af cerebrum og anden årsag afkræftet.

  • • Ny-konstateret klap-mislyd hos upåvirket patient uden infektion.

  • • Abnormt EKG tydende på iskæmisk skade på hjertet eller cardiomyopati.

  • • Hjertesymptomer i form af angina pectoris eller dyspnø.

  • • Nyligt AMI

 

Følgende apopleksipatienter skal ikke udredes for kardiel embolikilde:

Storkarsygdom (carotisstenose) og/eller intrakraniel stenose eller kardissektion i relevant kargebet

Kendt AFLI

Fund af atrieflimmer ved en apopleksipatient, uden hjertesymptomer, skal ikke rutinemæssigt udløse henvisning til ekkokardiografi, men kan henvises til AFLI-klinikken.

Ved symptomatisk AFLI, eller behov for supplerende frekvensregulering, kan der udbedes et tilsyn.

Patienter i sinusrytme, hvor der mistænkes paroksystisk AFLI, anbefales screenet med mindst 3 døgns Holter-monitorering. Langtidsmonitorering bør overvejes. Ved >30 sek. påvist atrieflimren, anbefales AK-behandling.

 

PFO-lukning

Hos patienter hvor der påvises PFO med betydende shunt og/eller atrieseptumaneurisme kan PFO-lukning komme på tale. Der skal være påvist infarkt på MR /CT af cerebrum eller være sikre symptomer på apopleksi med varighed > 24 timer. Beslutning om henvisning til lukning af PFO træffes i samråd mellem kardiolog og vaskulær neurolog.