Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stroke - Kardiologisk udredningsalgoritme

ved formodet kardiEl emboli

Akut udredning: TTE/TEE:

Mistanke om endokarditis (forhøjede infektionsmarkører på tidspunktet for akut iskæmisk stroke [AIS])

Symptomer på ny-konstateret hjerteinsufficiens

Patienter med mekaniske klapper: (selvom INR i niveau), uden anden oplagt årsag til stroke

 

Ambulant udredning: TTE / TEE

Patienter uanset alder med:

  • • CT/MR-verificeret akut/subakut infarkter i flere kargebeter, f.eks. multiple områder med akut iskæmisk stroke i flere kargebeter på diffusionsvægtede sekvenser og anden årsag afkræftet.

  • • Ny-konstateret klap-mislyd hos upåvirket patient uden infektion.

  • • Abnormt EKG tydende på iskæmisk skade på hjertet eller cardiomyopati.

  • • Hjertesymptomer i form af angina pectoris eller dyspnø.

  • • Nyligt AMI

 

Følgende strokepatienter skal ikke udredes for kardiel embolikilde:

Storkarsygdom (carotisstenose) og/eller intrakraniel stenose eller kardissektion i relevant kargebet

Kendt AFLI

Fund af atrieflimmer ved en strokepatient, uden hjertesymptomer, skal ikke rutinemæssigt udløse henvisning til ekkokardiografi, men kan henvises til AFLI-klinikken på de to hjertecentre i Ålborg og Hjørring.

 

Ved symptomatisk AFLI, eller behov for supplerende frekvensregulering, kan der udbedes et tilsyn.

Patienter i sinusrytme, hvor der mistænkes paroksystisk AFLI, anbefales screenet med mindst 3 døgns Holter-monitorering og langtidsmonitorering bør overvejes. Ved >30 sek. påvist atrieflimren, anbefales AK-behandling.

 

Ambulant udredning: TTE / TEE / evt. saltvandskontrast mhp. PFO-udredning

Patienter < 60 år med stor sandsynlighed for kardial embolikilde med CT/MR-verificeret akut/subakut kortikalt, større subkortikalt eller cerebellart infarkt og fravær af regional relevant aterosklerose eller anden oplagt forklaring (AFLI, multiple vaskulære risikofaktorer).

 

PFO-lukning

Hos patienter med ESUS (embolic stroke of unknown cause) hvor der påvises PFO med betydende shunt og/eller atrieseptumaneurisme og MR/CT-verificeret akut iskæmisk stroke eller være sikre symptomer på stroke (varighed > 24 timer) kan PFO-lukning komme på tale.

Beslutning om henvisning til lukning af PFO træffes i samråd mellem kardiolog og vaskulær neurolog.

Formål

Yngre patienter (under 60 år) med få risikofaktorer, som ikke har synlig arteriosklerose på MR/CT af cerebrum, bør som udgangspunkt tilbydes kardiologisk udredning.

Ved patienter over 60 år, bør man overveje om andre risikofaktorer er mere betydende end sandsynligheden for emboli fra hjertet.