Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opgavefordeling mellem akutsekretariatet (ATC) og ortopædkirurgiske sekretariater/læger i hhv. Aalborg og Farsø

Hvad gør ORTO-læger

SKADER

 • • Dikterer skadestuenotater med relevant Mirsk-kategori:

 • ➢ ”Skade m. rtg./O-henv.”  - eller

 • ➢ ”Skade uden røntgen”

 • • Skriver og sender selv henvisninger via WebPAS til andre afdelinger vedrørende patienter, hvor der udelukkende er en skadekontakt og uden efterfølgende kontrol i Orto-regi

 

Hvad gør ATC-sekretariatet

SKADER

 • • ATC-sekretariatet stiler efter at afskrive skadenotater dikteret med Mirsk-kategori ”Skade m. rtg./O-henv.” inden for 1 døgn og øvrige med Mirsk-kategori ”Skade uden røntgen” inden for 3 døgn

 • • ATC-sekretærerne fremsender skadekort via PAS til meddelelsespostkasser tilhørende hhv. Orto-Aalborg og Orto-Farsø (hånd- og skulderskader), som henvisning til videre opfølgning i Orto-regi, når dette er aftalt med patienten og skrevet i skadesnotatet

 • • ATC-sekretærerne skriver alle notater, der vedrører skadekontakten – herunder røntgenkonferencebeslutninger

 

INDLÆGGELSER

Notater med Mirsk-kategori ”Journaloptagelse”

 • • ATC-sekretærer afskriver alle dikteret i tidsrummet kl. 16.01-07.30 alle hverdage

 • • ATC-sekretærer afskriver alle dikteret i tidsrummet weekender fra fredag kl.16.01 til mandag kl. 07.30 + tilsvarende på helligdage

 

Hvad gør sekretariatet på Skadestuen i Farsø

 • • Orto-sekretariatet i Farsø stiler efter at afskrive skadenotater indenfor 1 døgn

 • • Orto-sekretariatet i Farsø opretter en meddelelsesopgave i Clinical Suite og sender til relevante team      

 • • Derudover opretter orto-sekretær i Farsø et HVF-forløb i PAS

 

Hvad gør ORTO-sekretariatet

SKADER

 • • Receptionist i O-ambulatoriet modtager og udskriver indkomne skadekort (=henvisninger) fra meddelelsespostkassen 80015390 dagligt i henhold til instruks Tømning af meddelelsespostkasser, Ortopædkirurgi Aalborg, og giver skadekortene videre til O-fællesvisitation, som foretager den videre fordeling til fagområder (i tilfælde af at der modtages skadekort til en anden afdeling i meddelelsespostkassen, kasseres disse efter aftale med den ledende lægesekretær i Akutafdelingen)

 • • Sekretær i relevant fagområde opretter ambulante indskrivninger – booker og indkalder patienter iht. visitation.

 

INDLÆGGELSER

Notater med Mirsk-kategori ”Journaloptagelse”

 • • Orto-sekretærer afskriver alle dikteret i tidsrummet kl. 07.31-16.00 alle hverdage

 

Definition af begreber

Mirsk: System til digital diktering.

Webpas: Region Nordjyllands interne henvisningssystem.

PAS: Elektronisk patientregistreringssystem.

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der er set på Skadestuen, Aalborg Universitetshospital.

Formål

At sikre korrekt arbejdsgang mellem akutsekretariatet, Aalborg Universitetshospital og ortopædkirurgiske sekretariater/læger i hhv. Aalborg og Farsø samt relevant lægefaglig opfølgning i forhold til patientsikkerhed på patienter set i Skadestuen, Aalborg Universitetshospital.