Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejning af nyfødte

Beskrivelse

”Et raskt barn født til tiden bør i de første uger vejes på følgende tidspunkter:

 • Ved fødslen

 • Ved tidligt hjemmebesøg af sundhedsplejerske på 4.-5. dag for familier, som er udskrevet mindre end 72 timer efter fødslen

 • Ved sundhedsplejerskens etableringsbesøg

 

Ved klinisk opfølgning på sygehuset i barnets 3. levedøgn vurderes barnets tilstand, herunder vandladning, afføring, gulsot og hydreringsgrad.”

Kilde: Sundhedsstyrelsen ”Amning – En håndbog for sundhedspersonale”

 

Sundhedsplejerskens etableringsbesøg ligger almindeligvis mellem 7-10 dage efter fødslen.

 

 

Definition af begreber

Følgende tilstande hos barnet udløser vejning på 3. dag eller ved udskrivelse

 • Lav apgar

 • Lav pH (pH<7,0)

 • Dysmaturitet

 • Præmaturitet

 • Hypoglykæmi

 • Dårlige trivselstegn

 • OBS gulsot

 

Trivselstegn

Forældrene skal kende barnets almindelige trivselstegn og kunne reagere, hvis barnet ikke trives. Det er almindelige trivselstegn, når barnet:

 • er interesseret i at spise og spiser mindst 8 gange pr. døgn

 • er vågent og opmærksomt

 • virker veltilpas det meste af tiden

 • ikke er konstant uroligt eller grædende og heller ikke virker sløvt

 • har afføring svarende til alderen (se ”Amning - en tryg start”)

 • har normal hudfarve, ikke grå eller bleg

 

Særlig opmærksomhed omkring følgende tilstande hos moderen

Disse tilstande kan give udslag i forsinket laktogenese, men udløser ikke automatisk vejning af barnet:

 • Sectio

 • Blødning > 500 ml

 • Langt fødselsforløb

 • Medicinsk smertelindring

 • Infektion

 • Medicin

 • Brystopererede

 • Førstegangsfødende

 • Overvægtige

 • PCO

 • GDM

 

Referencer

Kilde: Sundhedsstyrelsen ”Amning – en håndbog for sundhedspersonale”