Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for proceduregange for udveksling af oplysninger mellem Politi, Institut for Retsmedicin og Børneafdelingerne ved børnesager.

 

Tjekliste:

Politiet bedes via Børneafdelingerne indhente:

  1. 1. Journalmateriale

  2. 2. Blodprøvesvar

  3. 3. Røntgen, CT og MR scanningsbilleder og beskrivelse heraf

  4. 4. Øjenlægeundersøgelse

  5. 5. Klinisk foto

 

Fra Børneafdelingens side vil der blive udfærdiget en mundtlig og skriftlig underretning til kommunen akut

med de oplysninger, der foreligger indenfor det første døgn. Kommunen forpligter sig til at videresende

denne til politiet, når det besluttes at anmelde sagen. Efter endt udredningsforløb vil denne

underretning blive fulgt af en afsluttende underretning med alle relevante oplysninger, som skal sendes til

kommunen og politiets sagsbehandler.

I forbindelse med sager obs. Battered child vil det samlede udredningsforløb tage ca. 14 dage, og i de fleste

sager vil oplysningerne blive indhentet løbende fra politiet. Politiet videresender disse oplysninger til

Institut for Retsmedicinsk.

 

Når sagen har fået tildelt en fast sagsbehandler ved politiet og rådgiver i kommunalt regi, bedes disse tage

kontakt til Børneafdelingen mhp. kontaktoplysninger, således at oplysningerne kan blive udvekslet uden

forsinkelse.

 

 

Kontaktoplysninger ved tvivlsspørgsmål:

Børneafdelingen, sekretariat:  Tlf. 97 66 33 30

Institut for Retsmedicin, sekretariat:  Tlf. 87 16 75 00

Nordjyllands Politi:   Tlf. 3045 7953 - 5144 9553 – 6118 7594

 

 

 

Udfærdiget af

 

Kriminalkommissær Henrik Staal

 

Retsmediciner Lise Frost

 

Afdelingslæge, Børneafdelingen Charlotte Eggertsen