Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for RU af thorax, der kræver opfølgende CT af thorax, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring (anvendelse af MIRSK)

 

Røntgen af thorax der kræver en opfølgende CT-scanning:

 

Ved anvendelsen af MIRSK skal dikterende læge skal sige følgende sætning:

”Patienten skal til CT-scanning i henhold til kræftpakkeforløb”.

I RIS markeres thoraxundersøgelsen med rødt flag og der vælges ”akut notat” i MIRSK – skal dikteres på lydfil for sig.

 

Den skrivende sekretær indsætter følgende frase i beskrivelsen:

”AKUT LUNGEKRÆFTPAKKE:

 

Egen læge skal give patienten besked om at møde til CT-scanning af thorax og øvre abdomen

……dag den ………… kl. ………….

Egen læge skal sørge for, at der på dagen for CT-scanningen foreligger en P-creatinin og en e-GFR, der er højst 7 dage gamle.

 

Lægeklinikken er bekendt med ovenstående og beskrivelsen er faxet dags dato.”

Skrivende sekretær laver en henvisning til CT-scanning og får en tid til scanning hos en bookingsekretær. Bookingsekretæren sætter kræftpakkekoder og turkis flag på.
 

Skrivende sekretær ringer til praktiserende læge og informerer om ovenstående. Samtidig bedes egen læge informere patienten om dato for undersøgelsen.

 

Beskrivelsen faxes til egen læge og sendes efterfølgende elektronisk, når den er godkendt af dikterende læge.

 

Thoraxundersøgelsen afsluttes til egen læge ved KTP.