Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epistaxis - Akut behandling og stillingtagen til videre behandling ved ØNH-afdelingen

 

Definition af begreber

RAPID RHINO©: Oppustelig næseballon i forskellige længder og med et eller to kamre. (RR)

 

Anterior epistaxis: Den anteriore epistaxis udgår fra locus Kiesselbachii, som er et netværk af arterier og arterioler fortil på septum hovedsageligt udgående fra arteria ethmoidalis anterior og grene fra arteria labialis. Grene fra arteria ethmoidalis posterior og arteria palatina kan også indgå heri. Denne blødningsform er den hyppigste og ses ofte hos yngre patienter.

 

Posterior epistaxis: Denne blødning er som regel voldsommere og optræder især hos ældre. Den kan være associeret med AK-behandling eller anden sygdom. Den udgår hovedsageligt fra arteria sphenopalatina, men grene fra arteria ethmoidalis posterior og arteria palatina kan også være involveret.

 

ØNH-Forvagt: FV

 

 

Beskrivelse

Anamnese

Spørg om tidligere tendens til epistaxis, kendt blødningstendens, traume, igangværende AK-behandling eller antitrombotisk behandling og til anden kendt sygdom, som medfører nedsat tærskel for transfusion.

 

Luftveje: Sikres. Patienten skal sidde med hovedet let foroverbøjet så blodet kan løbe ud af næsen (ved rygliggende stilling er der risiko for aspiration ved svigtende sensorium).

 

Værdier: BT, puls og GCS

 

Paraklinisk: Hæmoglobin, koagulationsstatus, væsketal, type og BAC

 

Behandling

Ved upåvirket patient og begrænset blødning forsøges med knust is i munden, som af patienten med tungen presses mod den hårde gane (fjern eventuelle proteser først). Dertil holdes en pose/handske med knust is over næseryggen (evt. af personale/pårørende). Lad patienten presse med pege- og tommelfinger på hver sin side af den bruskede del af næsen, så nares aflukkes og septum komprimeres. Fortsæt gerne i 10 -15 min. Hvis der opnås hæmostase herved anbefales kontrol hos egen otolog snarest muligt samt saltvandsopsnusning og roligt regime.

Patientvejledninger

Sådan forebygger og behandler du næseblødning

Sådan renser du næsen med saltvand

 

 

Ved vedvarende blødning på trods af ovenstående eller ved initial kraftig blødning foretages inspektion af cavum nasi (gerne forudgået af oprensning med ”Sundbysug” (Mediplast, Metalsug med transperant håndtag 3,0 x 150mm) hvis det forefindes. Såfremt blødningskilde visualiseres beskrives hvis muligt placering og karakter (venøs eller ateriel). Dernæst forsøges detumescering med næsedråber (Lidocainhydrochloride /Phenylephrinhydrochloride 50mg/1 mg/ml) på bomuldsvat eller ”Pads” (RAY-COT (American Surgical Company) size 1/2” X 3”). Lad medicinen virke 5-10 min, hvis blødningen tillader det.

 

Billede 1Ved vedvarende blødning på trods af detumescerende behandling anlægges RAPID RHINO© (RR) 5/7,5 cm (se Figur 1 angående klargøring). Husk at fjerne den blå beskyttelseshætte inden anlæggelse. Vælg eventuelt den korte RR (5 cm) til kvinder, ved trange pladsforhold i næsekaviteten eller/og ved anterior blødning. Den lange RR (7,5 cm) kan anvendes til mænd, ved gode pladsforhold i næsekaviteten eller/og ved posterior blødning.

Figur 1 Billede fra: https://www.kebomed.no/files/78/smith_and_nephew_rapid_rhino.pdf

 

Efter anlæggelse insuffleres RR med 1-2 ml luft successivt indtil hæmostase, dog til max 20 ml, og fikseres med plaster til patientens kind. Ofte er 5-10 ml luft nok. Ved opnået hæmostase skal pakningen seponeres efter 1-2 døgn (afhængigt af blødningens sværhedsgrad) hos enten en privatpraktiserende ØNH-læge eller i den afdeling/Akutmodtagelsen/Skadestue, hvor patienten er behandlet.

 

Overvej eventuel pausering af AK-behandling ved svær, posterior blødning og vejled i vanlig analgetisk behandling med Pamol i tilfælde af smerter.

 

Seponering af RR

Procedure: RR tømmes langsomt for luft, og patienten observeres i ca. 30 minutter. Såfremt der fortsat er hæmostase, fjernes RR forsigtigt fra næsekaviteten, og patienten sendes hjem med anbefaling om roligt regime og påpasselighed med næsepudsning de kommende ca. 2 døgn.

I tilfælde af pausering af AK-behandling, aftales plan for genopstart med patienten.

 

Ved blødningsrecidiv efter fjernelse af RR anlægges en ny RR, og der insuffleres som tidligere anført indtil hæmostase opnås, og patienten konfereres herefter telefonisk med ØNH FV.

 

Ved manglende hæmostase

Ved manglende hæmostase på trods af behandling med RR kontaktes ØNH forvagt (kode: 88477 eller via omstillingen tlf.: 97660000) mhp. vejledning i enten videre behandling lokalt eller tilsyn i ØNH-kirurgisk regi.

Inden evt. tilsyn skal nedstående sikres:

RR er korrekt anlagt

Blodprøver: Hæmoglobin, koagulationsstatus, type (BAC-test aftales mellem FV og henvisende læge)

Vitale værdier (TOKS)

Venflon (rød). Hvis kraftig blødning eller større blodtab anlægges 2 stk. hvoraf minimum 1 ligger i albuebøjningen

Ordineret Faste

Såfremt pt. er ustabil kontaktes anæstesi.

 

 

Direkte visitation til ØNH- Forvagt (FV)

I nedenstående tilfælde visiteres direkte til ØNH FV:

  • • Patienter som kommer fra egen otolog

  • • Patienter der indenfor den sidste uge har været indlagt eller behandlet på ØNH-afdelingen

  • • Patienter med Morbus Osler (Hereditær Hæmorrhagisk Telangiektasi)

 

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Behandling af epistaxis hos patienter i Akutmodtagelsen Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitetshopital Thisted og Regionalhospital Nordjylland, Hjørring. 

Formål

At sikre ensartet behandling på tværs af regionens hospitaler

Problemstilling

Der har længe været ønske om en regional instruks, der beskriver arbejdsgange ved behandling af patienter med epistaxis på alle regionens hospitaler. Der har været en del variation i, hvordan patienterne blev behandlet og hvornår der skulle viderehenvises til specialistbehandling på ØNH-afdelingen på AalborgUH.

Referencer

Se instruktionsvideo på: www.rapidrhino.com