Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale – Akutafdelingen og Akut Geriatrisk Team, RHN.

 

Akutafdelingen og Akut Geriatrisk Team samarbejder omkring geriatriske patienter som beskrevet i denne samarbejdsaftale.

 

Telefonnumre til Akut Geriatrisk Team:

Sygeplejersken:

40795

Lægen:

23204462

(Træffes også ved hjemmebesøg)

Fysioterapeuten:

24478354

 

 

 

Gældende ved geriatrisk patient i Akutmodtagelsen

 • • Akut Geriatrisk Team kan kontaktes af læger i Akutmodtagelsen alle hverdage fra kl. 8.00-17.00 med henblik på tilsyn af patienter, der er oplagte geriatriske patienter.

 • • Det er sygeplejersken i Akutmodtagelsens ansvar, at patienten modtages efter afsnittets gældende retningslinje for modtagelsen af den akutte patient. Hvilket betyder, at der altid foreligger en dokumenteret triage, samt bestilt blodprøver.

 • • Akut Geriatrisk Team kontakter altid primærsygeplejerske, inden de går tilsyn på en patient med henblik på overlevering af observationer og handlinger.

 • • Akut Geriatrisk Team sikrer en mundtlig overlevering til primærsygeplejersken eller koordinator i Akutmodtagelsen, vedr. aftaler i forhold til behandlingsplan/ordinationer m.m.

 • • Lægen i Akut Geriatrisk Team dikterer altid behandlingsplan og ordinationer i journalen.

 

Opgave fordeling ved hjemsendelse fra Akutmodtagelsen

Akut Geriatrisk Team:

 • • Sygeplejersken i Akut Geriatrisk Team dokumenterer under punktet koordinering i EPJ:

  • Aftaler vedr. udskrivelse

  • Om der er medicinændringer

  • Om der er lavet recept, hvor det er aktuelt.

  • Om der skal doseres medicin og medgives ajourført medicinliste

  • Hvem er orienteret om udskrivelse; pårørende, hjemmesygeplejen, plejehjem m.fl.

 • • Besluttes der ingen genoplivning under hjemtransport, noteres dette af den geriatriske læge, og dokumentation medgives Falck.

 • • Udfylder pjecen ”Tak for denne gang” til udskrevne patienter fra Akutmodtagelsen

 • • Kontakter primær sektor med henblik på aftaler for udskrivelsen.

Sygeplejersken i Akutmodtagelsen:

 • • Doserer medicin.

 • • Printer og medgiver medicinliste i samarbejde med lægen.

 • • Bestiller hjemtransport.

 

Gældende ved geriatrisk patient i Akutsengeafsnit

 • • Akut Geriatrisk Team deltager alle hverdage i morgenkonference i Akut Sengeafsnit.

 • • Til konferencen besluttes, hvilke patienter Akut Geriatrisk Team går stuegang på. Den koordinerende sygeplejerske påfører dette på Cetratavlens aktivitets-barre.

 • • Akut Geriatrisk Team kontakter altid primærsygeplejerske mhp. overlevering af observationer, inden de går stuegang på en patient.

 • • Primær sygeplejerske og Akut Geriatrisk Team aftaler om primærsygeplejersken skal deltage i stuegangen.

 • • Akut Geriatrisk Team sikrer, at der er givet mundtlig overlevering til primærsygeplejersken i Akutsengeafsnit om aftaler i forhold til behandlingsplan/ordinationer m.m.

 • • Lægen i Akut Geriatrisk Team dikterer altid behandlingsplan/ ordinationer i journalen.

 • • Besluttes der ingen genoplivning under hjemtransport, noteres dette af den geriatriske læge, og dokumentation medgives Falck.

 

Opgave fordeling ved hjemsendelse/overflytning fra Akutsengeafsnit.

Akut Geriatrisk Team:

 • • Sygeplejersken i Akut Geriatrisk Team dokumenterer under punktet koordinering i EPJ:

  • Hvornår pt. skal udskrives/skal overflyttes til

  • Om der er medicinændringer

  • Om der er lavet recept, hvor det er aktuelt

  • Om der skal doseres medicin og medgives ajourført medicinliste

  • Hvem er orienteret om udskrivelse/overflytning; pårørende, hjemmesygeplejen, plejehjem, m.fl.

 • • Udfylder 404`s skema ”Tak for denne gang” til udskrevne patienter

 • • Laver udskrivningsrapport i TSM over de aftaler som Akut Geriatrisk Team har indgået.

 

Sygeplejerske i Akutsengeafsnit:

 • • Doserer medicin

 • • Printer og medgiver medicinliste

 • • Bestiller transport til patienter, der skal udskrives, og portør til patienter, der skal overflyttes til Geriatrisk afsnit.

 • • Tilføjer evt. ændringer i udskrivnings rapporten, såfremt der er sådanne i forhold til det som er aftalt/skrevet af den geriatriske sygeplejerske, og sender denne.

 • • Sender (inkl. eventuelle tilføjelser) udskrivningsrapport i TSM når patienten forlader afsnittet.

 

 

Fælles for Akutafdelingen

Opringninger fra pårørende/hjemmeplejen m.m., vedrørende patienter udskrevet af det Akut Geriatriske Team

 • • Viderestilles til sygeplejersken i det Akut Geriatrisk Team indtil kl. 19.30 på alle hverdage.

 

Definition af begreber

Geriatrisk patient: Patient over 65 år ofte med komorbiditet, mulitimorbiditet og polyfarmaci.