Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftale om eksterne beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser - Lars Eichler. Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

 

Aftalen omhandler beskrivelse af CT-undersøgelser for Hjørring

Der overleveres hver tirsdag morgen CT-undersøgelser til særligt eksternt beskrivespor ”Lars Eichler – Hjørring”

 

 • • Der aftales svarfrist førstkommende fredag kl. 10:00, med mindre andet er aftalt i forhold til de enkelte undersøgelser.
   

 • • Beskrivelsen skal indeholde frase-tekst med kontaktoplysninger på beskriver, hvis henviser har spørgsmål til denne.
   

 • • Hvis billeder skal ses på lungecancerkonference i Aalborg, skal beskrivelsen have følgende frase – tekst:
  undersøgelsen vil blive ophængt på akut lungecancerkonference i Aalborg førstkommende hverdag med henblik på videre udredning/kontrol

  Ekstern beskriver kontakter efterfølgende sekretariatet i Hjørring på tlf. 97 64 12 65 med henblik på at sikre, at billederne bliver ophængt.
   

 • • Ved akutte og uventede fund, kan ekstern beskriver henvende sig til:
  I tidsrummet 07:30 – 15:00 på hverdage ringes på tlf. 97 64 12 65

I tidsrummet 15:00 – 07:30 og i weekend/helligdage sendes en mail til distributionslisten til sekretariatet BDA, Hjørring

 

Sekretariatet sikrer følgende:

Det aftalte antal undersøgelser sættes på særligt beskrivespor.

I bånd-ID feltet skrives ”Lars Eichler-afsendelsesdato-deadline”.

Sekretariatet følger op på, at aftalte deadlines overholdes.

Sekretariatet handler på baggrund af eventuelle telefoniske henvendelser fra ekstern beskriver.
 

Følgende undersøgelser kan IKKE sendes til extern beskrivelse

 • • CT-KAG (hjerte-CT)

 • • DE Gout

Følgende ”henvisere” kan IKKE sendes til extern beskrivelse

 • • Indlagte

 • • Akutte undersøgelser

 

Sekretariatet kan kontaktes på tlf: 97641265 i tidsrummet 8.00-15:30 på alle hverdage.