Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for ansvarshavende sygeplejerske i Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1/O2

Definition af ansvarshavende

Sygeplejersken som er ansvarshavende er udpeget af ledelsen til at varetage opgaven.

 

Der er til enhver tid udpeget en ansvarshavende sygeplejerske på både O1 og O2, der forvalter og håndterer uventede beslutninger af sygeplejefaglig og driftsmæssig karakter, når afsnitsledende sygeplejerske eller afsnitskoordinator ikke er til stede.

 

Ansvarsområder

Ansvarsområderne dækker over følgende:

 

 • • Patientnære opgaver

 • Overblik over afsnittets patienter, dvs. være orienteret om plejetyngde og antal patienter, samt eventuelle akutte problemstillinger.

 • Sørger for at modtage og overlevere vigtige informationer til næste vagt/ansvarshavende.

 • Afstemmer tavlen ved slutningen af vagten.

 

 • • Kontakt til de øvrige ortopædkirurgiske afsnit

 • Den ansvarshavende sygeplejerske opsøger viden om belægning på de to sengeafsnit i Aalborg for at understøtte hensigtsmæssig fordeling, herunder:

 • ▪ Antal patienter og registrering heraf i ”Sikkert patientflow kapacitetsoverblik” i dagvagter inden kl. 11.30 og i aftenvagter inden kl. 18.00.

 • ▪ Plejetyngde og personaleressourcer i forhold til opgaver.

 • ▪ Bekendt med Opskaleringsplan ved overbelægning på Aalborg UH

 • Koordinerer løbende med ansvarshavende sygeplejerske i sengeafsnit O1/O2 mhp. fordeling af patienter – særligt vigtigt ved overbelægning.

 • Den ansvarshavende sygeplejerske har en ansvarshavende telefon, hvor al kommunikation vedrørende akutte patienter, rokeringer mellem afsnit og akutte problematikker kan diskuteres mellem de ansvarshavende sygeplejersker.

 • Ansvarshavende sygeplejerske på afsnit O2 har desuden en visitationskode, hvor patienter til indlæggelse fra ambulatorie og skadestue meldes i første omgang. Afsnit O1 har ikke en visitationskode, men får telefonisk meldt patienter fra ambulatorierne i dagtid.

 

 • • Personalemæssige opgaver

 • Den ansvarshavende sygeplejerske skal sikre sig, at personaleressourcerne er rimeligt og kompetencemæssigt fordelt i de forskellige grupperinger/teams.

 • Den ansvarshavende sygeplejerske skal ved betydelige ændringer sikre sig at næste vagt er dækket sufficient (sygdom i personalegruppen og ændring i plejetyngde).

 

 • • Organisatoriske opgaver

 • Bekendt med overbelægningsinstruks, herunder fysiske sengepladser i O1/O2, lånesenge, kapacitetsoverflytninger

 • Bekendt med og sikrer overholdelse af brandinstruks.

 • Varetage ledelsesopgaver i forbindelse med sygehusets beredskabsplan ved katastrofemelding, indtil ledelsen er indkaldt.

 • Være støttende for personalet i ukendte situationer: f.eks. vold/trusler, fejlmedicinering, ukendte arbejdsområder, utilsigtede hændelser.

 

 • • Den ansvarshavende sygeplejerske har mandat til

 • At indkalde ekstra personale/omlægge til efterfølgende vagt, hvis der er sket betydelige ændringer i afsnittet, som nødvendiggør en sådan beslutning.

 • At lade personalet afspadsere, hvis det skønnes forsvarligt ift. plejetyngde og personaleressourcer

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker ansat på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1/O2, Aalborg Universitetshospital.

Formål

At alle sygeplejersker ansat i Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1/O2 er bekendt med den ansvarshavende sygeplejerskes ansvarsområde.