Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dyb venøs trombose (DVT) – udredning og behandling i Akutmodtagelsen, Thisted

 

Formål

Sikre korrekt og ensartet udredning og behandling ved obs. DVT.

 

Definition af begreber

DVT: Dyb venøs trombose, trombedannelse i én eller flere dybe ekstremitetsvener oftest underekstremiteter med risiko for okklusion eller lungeemboli (LE).

VTE: Venøs tromboemboli, fællesbetegnelse for DVT og LE.

LMH: Lavmolekylær heparin.

 

Beskrivelse

Trombeudvikling i de dybe vener optræder hyppigst på underekstremiteterne i form af:

  • • Distal DVT (isoleret crusvenetrombose) og eller

  • • Proksimal DVT (trombe i vena poplitea med eller uden trombe i femoralvenerne)

  • • Bækkenvenerne kan være medinddragede.

 

I sjældne tilfælde ses overekstremitetstrombose, hvilket altid kræver nærmere undersøgelse mhp. sygdomsproces i apertura thoracis superior eller intratorakalt. Påvises ingen forklaring på overekstremitetstrombose er der indikation for trombofiliudredning.

 

Symptomer

Varierende fra asymptomatisk til kombinationer af hævelse, spænding, uro, let rødme og smerter i ekstremiteten. Objektivt. Evt. ømhed ved palpation langs karskeden, omfangsforøgelse, øget hudtemperatur, ødem og øget superficiel venetegning.

 

Risikofaktorer

Immobilisation (medicinsk som kirurgisk), operation, stigende alder, p-piller, graviditet og puerperium, cancer, kemoterapi, recidiverende VTE, forskellige arvelige og erhvervede koagulationsforstyrrelser, intravenøse katetre, rygning, adipositas.

 

Differentialdiagnoser

Arteriel insufficiens, bristet Bakers cyste, erysipelas, fibersprængning eller muskelhæmatom, venøs stase grundet tumor kompression og hjerteinsufficiens.

 

Henvisning og visitering

  1. 1. AMK melder til Akutmodtagelsen, Thisted, via Cetrea.

  2. 2. Visiterende sygeplejerske uddelegerer opgaven med udredning til relevant personale i Akutmodtagelsen.

 

 

Udredning
Sygeplejersken bestiller akutprofil, EKG, D-dimer og vurderer Well’s Score. Ved Well’s Score på 1 eller derover sendes henvisning til BDA. Se flowchart.

Behandling
Iværksættes af lægen. Ved bekræftet DVT-diagnose sættes relevant behandling i gang og ved udskrivelsen henviser lægen til opfølgning i Kardiologisk ambulatorium.