Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flow for indlæggelse af medicinske specialepatienter

 

Formål

Billede 1Færrest mulige overgange for patienterne mellem sengeafsnit, tidlig afklaring og behandling i det enkelte patientforløb samt bedre/rigtig udnyttelse af ressourcer og sengekapacitet. Dette opnås igennem hurtigere kontakt til de rette speciale-kompetencer for specialepatienter.

 

Beskrivelse

Når indlæggende læge ringer til AMK-visitationen med en patient til medicinsk indlæggelse, bliver lægen spurgt af visitator om patienten følges i et ambulatorium samt om aktuelle indlæggelse relateret til tilstanden patienten følges for.

 

Når patienten meldes til medicinsk indlæggelse fra AMK-visitationen, sender sekretæren i akutmodtagelsen et SMS-advis til modtagende læge og specialets sengeafsnit om, at der kommer en potentiel specialepatient til indlæggelse. Samtidig opretter sekretæren patienten på cetreatavler med følgende betegnelse: Gas-speciale, Nyre-speciale, Hæm-speciale, Inf.-speciale, Endo-speciale og Lunge-speciale.

 

Modtagende læge kvalificerer i forbindelse med modtagelse af patienten, om det reelt er en speciale-patient, jf. definition. Hvis specialetilhørsforholdet bekræftes, underretter lægen sygeplejersken i akutmodtagelsen herom, og sygeplejersken sørger herefter via sekretærerne i akutmodtagelsen for, at der sker en administrativ flytning af patienten, og at cetreatavler opdateres.

 

Lægen melder patienten til modtagelse direkte i specialesengeafsnittet og kommunikerer direkte med plejepersonalet i specialesengeafsnittet efter endt modtagelse i forhold til behandlingsplan samt hvordan patienten observeres efter patienten har forladt akutmodtagelsen.

 

Definition af begreber

Specialepatienter: patienter, der følges i et ambulatorium OG at aktuelle indlæggelse er relateret til tilstanden patienten følges for.