Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adipositas og graviditet

 

Formål

Instruktion i visitation og behandling af adipøse gravide.

 

Definition af begreber

BMI = Body Mass Index

GA = Gestationsalder

 

Beskrivelse

Forekomst

Der er verden over en stigning i overvægtigte mennesker. I 2013 havde 12,5% af de gravide i Danmark et BMI over 30, dette er siden stagneret. Hver 3. gravid i Danmark har et BMI over 25 og betegnes som overvægtig.

Definition

Til beregning af BMI hos gravide anvendes vægt før graviditeten. Hvis denne vægt ikke er kendt, anvendes den først målte vægt i graviditeten.

Inddeling af BMI og anbefalet vægtøgning under graviditeten

BMI

Klassifikation

Anbefalet vægtøgning

Under 18,5

Undervægtig

13-18 kg

18,5-24,9

Normalvægtig

10-15 kg

25-29,9

Overvægtig

8-10 kg

Over 30

Svær overvægt/fedme

6-9 kg

30-34,9

Fedmeklasse 1

6-9 kg

35-39,9

Fedmeklasse 2

6-9 kg

Over 40

Fedmeklasse 3

6-9 kg

Gravide med BMI over 30 der har minimal eller ingen vægtøgning, har ingen uhensigtsmæssig effekt deraf, så længe kosten er alsidig og varieret.

Graviditets – og fødselskomplikationer

Gravide med højt BMI har en øget risiko for gestationel diabetes, præeklampsi, hypertension, makrosomi, ekstrem præmatur fødsel (før GA 28), igangsættelse af fødsel, instrumentel forløsning, skulderdystoci og sectio.

Jo højere BMI, jo højere risiko. Gravide med høj vægtøgning under graviditeten, har ligeledes større risiko for ovenstående komplikationer.

Det skal tilføjes, at vurdering ved ultralyd også er vanskelig. Billedkvaliteten forringes af adipositas (BMI over 25) og mere abdominalt fedtvæv.

 

 

Visitation og forholsregler

 

Ud fra hvor højt BMI den gravide har, er der forskellige retningslinier for visitation:

Gravide med BMI lig eller over 27 henvises til OGTT i GA 24-28

Gravide med BMI lig eller over 35 tilbydes ultralydsscanning i GA 36 mhp tilvækst og fosterstilling.

Gravide med BMI lig eller over 35 tilbydes igangsættelse af fødsel ved GA 41+0

Gravide med BMI lig eller over 40 henvises til anæstesiologisk tilsyn. Anæstesiologisk tilsyn bestilles i forbindelse med tilvækstscanning i uge 36. Anæstestitilsyn laves for at vurdere om der er behov for profylaktisk EDK ved fødsel, samt vurdering af muligheden for GA. Der laves operatørsamtale, som henvisning til anæstesien (også ved planlagt vaginal fødsel).

 

 

Referencer

Sandbjerg Guidelines, 2017: Den overvægtige gravide