Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af perifere smertekatetre

Beskrivelse

Perifere nervekatetre faciliterer et kontinuerligt perifert nerveblok via et percutant anlagt kateter beliggende tæt ved den nerve eller pleksus, som man ønsker at blokere.

Derved opnås et længerevarende blok, som man har mulighed for at titrere effekten af

Anvendelse af perifere nervekatetre peroperativt har vist at kunne reducere supplerende morfinforbrug både peri- og postoperativt. Deraf også en reduktion af morfin-associerede bivirkninger. Postoperativt ser man blandt andet hurtigere mobilisering, lavere risiko for opoidafhængighed samt nedsat risiko for udvikling af kroniske smerter.

Indikation og kontraindikation

Indikation for anlæggelse af smertekateter afhænger af typen af ortopædkirurgi og patientfaktorer (kroniske smerter, tidlig mobilisering, vanligt opoidforbrug osv).

Man kan lade sig vejlede af:

Se bilag: Anæstesi til ortopædkirurgiske procedurer.

Se Kontinuerlig perifer nerveblokade til underekstremiteten

Anlæggelse

3.jpgBillede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Til voksne:

 

N. Femoralis

20 ml

UL (nervestimulator)

N. Ischiadicus

20 ml

Nervestimulator

N. Saphenus/adducter kanalblok

15-20 ml

UL

N. Tibialis/peroneus (poplitea)

20 ml

UL (nervestimulator)

Plexus Brachialis (infracla./axil)

20 ml

UL

 

Der anvendes Ropivacain 5 mg/ml som bolus, hvis kirurgen accepterer. Ønsker kirurgen kateter anlagt men ikke taget i brug, kan der anvendes Nacl i stedet.

Anbefalet maksimale dosering af Ropivacain er 4 mg/kg og maksimalt 225 mg (45 ml) samlet set – obs. ved anlæggelse af 2 katetre og børn.

Kontinuerlig infusion

 

Voksne

Start

Maks.

Ropivacain 2 mg/ml

6 ml/t

8 ml/t

Børn

 

 

Ropivacain 2 mg/ml

 

 

0-6 mdr.

0,1 ml/kg/t

0,1 ml/kg/t

6-12 mdr.

0,2 ml/kg/t

0,2 ml/kg/t

1-12 år

0,2 ml/kg/t

0,2 ml/kg/t

 

 

Bolus

Som tillæg til ordinationen skal der ordineres bolus, der kan gives p.n.

Det skal påføres den postoperative plan og også ordineres i Columna Medicin.

 

Standard til voksne:

Bupivacain 2,5mg/ml; 10 ml – maks. hver 6 time hos voksne.

 

Alternativ til Bupivacain-bolus

Ropivacain 2 mg/ml

 

Vægt

Infusion

Samlet infusions-dosis

Maks.imale døgndosis

11mg/kg

Bolus

20 kg ( ca 5 år)

 

 

 

 

Et kateter

2-4 ml/t

192 mg

220 mg

3,5 ml maks. 4 gange i døgnet.

To katetre

2 ml/t

192 mg

220 mg

1,75 ml maks. 8 gange i døgnet (4 gange på hvert kateter)

30 kg

 

 

 

 

Et kateter

4 ml/t

192 mg

330 mg

10 ml maks. 4 gange i døgnet

To katetre

3 ml/t

288 mg

330 mg

2,5 ml maks. 8 gange i døgnet (4 gange på hvert kateter)

40 kg ( ca 12 år)

 

 

 

 

Et kateter

4 ml/t

192 mg

440 mg

10 ml maks. 4 gange i døgnet

To katetre

4 ml/t

384 mg

440 mg

6 ml maks. 8 gange i døgnet (4 gange på hvert kateter).

50 kg

 

 

 

 

Et kateter

6 ml/t

288 mg

550 mg

10 ml maks. 4 gange i døgnet

To katetre

6 ml/t

456 mg

550 mg

6 ml maks. 8 gange i døgnet (4 gange på hvert kateter)

≥ 60 kg

 

 

 

 

Et kateter

6 ml/t

288 mg

660 mg

10 ml maks. 4 gange i døgnet

To katetre

6 ml/t

456 mg

660 mg

10 ml maks. 8. gange i døgnet (4 gange på hvert kateter)

 

 

 

Fixering

 

cid:9304DA54-E421-46F0-919C-2D8F69954794

 

 

 

Manglende effekt

PROBLEM

LØSNING

HUSK

Smertegennembrud

Patienten kan godt have ondt uden at kunne mærke kulde.

Test for termalgesi kan ofte anvendes til at præcisere, hvilken nerve, der er insufficient dækket.

Giv bolus Bupivacain på det insufficiente kateter. Ved effekt heraf, kan det gentages hver 6. time på hvert kateter.

Ved manglende effekt seponering/omlægning af kateter.

Dosis af Bupivacain afhænger af patientens vægt og om det drejer sig om begge katetre:

 

Voksne:

Bupivacain 2,5 mg/ml (2,5 mg/kg);

Maks. 25 mg/10 ml som enkelt dosis på hvert kateter x 4/døgn.

 

Bupivacain 2,5 mg/ml med Adrenalin (3,5 mg/kg)

Maks. 25 mg/10 ml som enkelt dosis på hvert kateter

x 4/døgn.

Kateteret er gledet ud.

Patienten smertedækkes på anden vis. Evt. vha. single shot blok.

Overlevering til næste dag mhp. tilsyn og evt. genanlæggelse af nyt kateter.

Kateteret siver ved indstiksstedet.

Patienten føler kulde eller har ondt:

Giv bolus Lidokain 20 mg/ml i kateteret 6-10 ml (ved samtidig kompression af indstiksstedet).

Afvent min. 20 min. og gentag test. Ved fortsat kuldefølelse og/eller ingen smertelindring seponeres kateteret.

Ved effekt af Lidokainbolus overvejes øgning af infusionspumpen (maks. 8 ml/t). Der ordineres bolus Bupivacain maks. 25 mg/10 ml maks. x 4/døgn (se ovenstående).

Evt. konferer med speciallæge om, kateteret må limes igen ved indstiksstedet.

Lidokain har kort anslagstid og virkningsvarighed.

Dosis af Lidokain afhænger af patientens vægt og om det drejer sig om begge katetre:

 

Voksne:

Lidokain 20 mg/ml: 4 mg/kg

(Maks. 200 mg/10 ml som enkelt dosis på hvert kateter).

 

Lidokain med Adrenalin 20 mg/ml: 7 mg/kg.

(maks. 200 mg/ 10 ml som enkelt dosis på hvert kateter)

Sikre infektionstegn ved indstiksted.

(Patienten angiver at det ”stikker”)

Kateteret seponeres

Patienten smertedækkes på anden vis. Evt. vha. single shot blok.

 

Varighed

Smertekatetrene ligger typisk 2-3 dage postoperativt, men der kan være indikation for forlængelse.

Patienter med kateter tilses dagligt (hvis muligt) af smertesygeplejersker, som herefter justerer

behandlingen.

Børn konfereres altid med speciallæge O/(NOTIA).

Ved tvivl – konferer med speciallæge O (NOTIA).

Særlige patientkategorier

Se Lokalanæstetika og perifere nerveblokader mhp. lokalanalgetika til risikopatienter samt information om mulige komplikationer og håndteringen heraf.

Målgruppe

Læger med tilknytning til O-anæstesi.

Referencer