Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regional retningslinje for henvisninger fra almen praksis til RTG af Columna

Beskrivelse

Der opleves et stigende problem i mange henvisninger til RTG Columna uden egentlig klinisk anamnese, og til Columna Totalis.

Målgruppe

Alle der visiterer RTG af Columna i BDA Hjørring, samt øvrige personalegrupper hvor dette er relevant administrativt.

Formål

Minimere ressourcer på visitering, booking og undersøgelser grundet forkert henvisningsårsag fra almen praksis.

 

Fremgangsmåde

Alle elektive henvisninger til RTG Columna fra almen praksis skal visiteres INDEN de bookes (dette gælder ikke akutte henvisninger).

Dette med to formål:

  1. 1) For at afvise henvisninger fra almen praksis på Columna Totalis

  2. 2) For at sikre at kun relevante billeder tages ved fx. henvisning til Columna Thoracolumbalis

 

Lægesekretærer: sørge for at lægge alle RTG Columna på ”Vagthavende visitation”

 

Beskrivende radiografer/visitator: visitere på ”Vagthavende” sporet i EasyViz, påsætte koder og markere med grønt flag.

 

 

Ved henvisning til Columna totalis fra praktiserende læger skal denne returneres til praksis med følgende tekst sendt som KOOR-notat:

 

I har (indsæt dato) henvist ovenstående patient til en RTG Columna Totalis. Vi kan ikke i henvisningen se indikationen herfor.

Alle billeddiagnostiske afdelinger i Region Nordjylland ønsker at man i almen praksis er omhyggelig med at nøjes med at bestille billede af den del af Columna, som man ønsker undersøgt af hensyn til ikke at udsætte patienten for unødvendig stråling.  

Henvisninger til røntgenundersøgelser af Columna bør således udformes:

  1. 1) RTG af Columna Lumbalis

  2. 2) RTG af Columna Thoracalis

  3. 3) RTG af Columna Cervicalis.

Der skal foreligge skriftlig indikation for hver af disse undersøgelser. Der vil efter indikationen blive medtaget enkelte tilstødende hvirvler. Dette gøres af billeddiagnostisk afdeling.

Med baggrund heri returneres henvisningen til jer, og patienten vil først blive indkaldt til undersøgelse, ved fremsendelse af fornyet henvisning jf. ovenstående.

 

 

 

Visitator sætter ovenstående tekst ind i Generel Note, og der trykkes ”AFVIS” hvor der skrives: ”Se GN”. Opret jeres frase, og brug denne hver gang.