Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overlevering af patienter fra Opvågning til Urologisk Sengeafsnit og Dagafsnit, B11, Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet samt Gynækologisk Dagafsnit via Cetrea/Anywhere

 

Beskrivelse

Ved ukomplicerede forløb under operation og opvågning ved ASA 1-3, hvor patienten har været gennemgående stabil i forhold til blodtryk, smerter m.v., kan patienten oftest overleveres til Urologisk Sengeafsnit, Urologisk Dagafsnit, B11, Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet samt Gynækologisk Dagafsnit, via Cetrea/Anywhere uden forudgående telefonopkald. Ved de ukomplicerede forløb behøver de modtagende afsnit ganske få informationer udover det, der er dokumenteret på i opvågningsjournalen. Opstart pr 1/2-2020.

Definition af begreber

Ukomplicerede operationsforløb

Operationsforløb uden vanskeligheder såsom større blødning >500 ml (fraset barselspatienter), svær smerteproblematik i Opvågningen eller andre uventede forværrende omstændigheder. Ved tvivl/behov for direkte kontakt er Opvågning altid velkommen til at henvende sig til stamafsnit pr telefon.

 

Følgende data forventes dokumenteret tydeligt og læseligt i opvågningsjournal:

(Kun de informationer, der er aktuelle for den enkelte patient)

 • • Medicin givet på opvågning Noteres med rødt – tidspunkt noteres tydeligt.

 • • GIK-drop - tidspunkt for evt sluk/seponering, eller tydelig markering udfor klokkeslæt

 • • Tidspunkt for seponering af KAD samt hvad dette er tømt for og udseende af urin

 • • Opkast

 • • Blødning i Opvågningen

 • • Ilttilskud

 • • Indtag af mad og drikke

 • • Tidspunkt for seponering af meche (gyn) eller ”sløjfe” (urol).

 • • Forbinding skiftet

 

Følgende data forventes sendt i Cetrea/Anywhere via chatsamtale funktionen før patientens retur til stamafsnit:

(Kun de informationer, der er aktuelle for den enkelte patient)

 • • Tidspunkt for evt sluk/seponering af GIK-drop

 • • Ilttilskud (stamafsnit har selv ansvar for at tjekke at ilttilskud efter aflevering i afsnit fungerer på angivne niveau).

 • • Tidspunkt for seponering af meche (gyn) eller ”sløjfe” (urol).

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk plejepersonale på Opvågning, Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, Gynækologisk Dagafsnit, Urologisk Sengeafsnit, Urologisk Dagafsnit samt B11.

 

Formål

Formålet med den digitale overlevering er mindre unødig forstyrrelse ved telefonopkald på tværs af afsnittene.

 

Metode

 • • Når Opvågning kender tidspunkt for patientens retur til afsnit, sendes chat-besked via Cetrea/Anywhere til det modtagende afsnit.

 • • Det modtagende afsnit har selv ansvar for løbende at se beskeder fra Opvågning.

 • • Opvågning skal ikke afvente svar og ved spørgsmål eller behov for besked tilbage, ringer stamafsnittet til Opvågning pr telefon.

 • • Når besked er sendt via Cetrea/Anywhere, må Opvågning sende patienten retur indenfor 15 minutter – der kan være ventetid.

 • • Skal patienten flyttes fra eksempelvis dagafsnit til sengeafsnit, må stamafsnit give denne besked til Opvågning via Cetrea/anywhere – inklusiv angivelse af ny sengeplads.