Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vasectomi i lokalbedøvelse, Thisted


Formål

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb til den dagkirurgiske patient.


Definition af begreber

CCS:

Clinical Suite. Elektronisk patient journal database.

 

Hos egen læge

Patienten henvises direkte fra egen læge.

Her underskriver de anmodning om sterilisation, hvor de informeres om indgrebets beskaffenhed samt risici. Ligeledes informeres de om risikoen for gendannelse, og at gendannelse ved operation er vanskeligt.

Denne anmodning skal være vedlagt henvisningen hertil, eller der skal stå i henvisningen, at den er underskrevet og opbevares i klinikken. Hvis ikke det er tilfældet, skal anmodningen underskrives her (findes hos sekretærerne) inden indgrebet påbegyndes.

Sammen med indkaldelsen får patienten tilsendt skriftligt materiale om indgrebet. Her informeres de også om, at de kan medbringe tbl. Paracetamol 1 gr. på operationsdagen.

 

Kirurgisk Dagafsnit

Der er 1 fast personale til at modtage alle patienter.

Patienten klædes om til T-shirt. Skal beholde sko og bukser på.

Oplysningsseddel gennemgås for at sikre navn og telefonnr. på pårørende, tjekke for allergi og MRSA risiko samt indhente samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.

Der gives ikke præ-medicin eller ID armbånd på.

Hvis patienten tager blodfortyndende medicin skal de holdes pause ud fra følgende oversigt:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\OP\Indgreb i lokalbedøvelse\VEJLEDENDE RETNINGSLINIER VEDRØRENDE MANDLIG STERILISATION.docx

 

Hvis ikke patienten er raseret hjemmefra, findes remedierne til dette frem og patienten vises tilrette på badeværelset.

Patientens ting låses ind i skab på gangen

 

Operationsstuen

Patientlabels lægges på stuerne. Journalerne lægges på rullebord udenfor stuerne.

Stuen klargøres og assistancebordet dækkes op/dækkes over inden patienten kommer på stuen.

 

Sterilt engangsudstyr:

Vasectomi procedurepakke

1 rød kanyle

1 knivsspids nr. 11

1 pakke clips

Swaps

Instrumenter:

Vasectomisæt

 

Medicin og lign:

Lidocain 20 mg/ml

Klorhexidin ufarvet til afvaskning

Akutbakke, venflonbakke og Rubenspose placeres på stålbord mellem stuerne.

 

Procedure:

Når assistancebordet er dækket op, hentes patienten ind på stuen.

Patienten får hue på og kommer på lejet. Vaskes og dækkes af, af sygeplejerske.

Der sættes saturationsmåler på fingeren.

Under indgrebet er der 1 sygeplejerske på stuen, som med sit kliniske blik vurderer, hvordan patienten har det og ved behov snakker med ham for at aflede fra indgrebet. Desuden skal hun dokumentere i CCS, registrere i Cetrea Anywhere og klargøre materiale til forsendelse af præparat.

Ductus frembringes til hudniveau på siden af scrotum. Herefter anlægges lokalbedøvelsen. Efter en kort ventepause laves der et snit over ductus og hinderne dissekeres således at ductus blottes. Herefter påsættes 2 clips med 1 cm mellemrum. Dette stykke skæres af og sendes til patologi. Der sættes tråd i den højre. Indgrebet udføres tilsvarende på modsatte side.

Når indgrebet er overstået, vaskes patienten af og der lægges en gazeserviet over begge cicatriser.

 

Vasovagalt tilfælde

Hvis patienten undervejs får bradycardi og det ikke kan afhjælpes af Trendelenburg leje, saftevand og en kold klud, tilkaldes narcosen 51152. Patienten gives hurtigst muligt nasal ilt.

Narcosen anlægger venflon og alt efter behov behandles patienten med medicin fra akutbakken.

Der skal dokumenteres i CCS, hvis patienten har haft et vasovagalt tilfælde.

 

Postoperativt

Inden patienten forlader stuen, tilbydes han saft eller juice og sidder på kanten af lejet, indtil han føler sig helt frisk.

Patienten får udleveret og gennemgået patientinformation: Gode råd - sterilisation K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Sterilisation mænd.docx

Skal efterfølgende vente 15-20 min. inden udskrivelse for at sikre, der ikke er blødning. Anvises kaffeautomat på gangen. Patienten informeres om, at tjekke for blødning inden udskrivelse. Ved blødning større end en 5 krone skal patienten tilses af lægen.

 

Forgiftning med analgetika

Ved forgiftning med lokalanalgetika ligger der 2 poser Intralipid samt beskrivelse af behandling i medicinrummet.

 

Mislykket indgreb

Hvis det er for vanskeligt at finde ductus eller hvis patienten, grundet for kraftige smerter, ikke kan gennemføre indgrebet, afbrydes denne og patienten bliver i stedet klargjort til at komme ind en anden dag og få indgrebet foretaget i GA. K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\OP\Indgreb i lokalbedøvelse\Klargøring af patient til indgreb i GA i CCS.docx

 

Dokumentation

Ved modtagelse:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation til modtagelse af patient i LA.docx

 

 

På OP:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Dokumentation i CCS på OP.docx

 

Information og udskrivelse dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation af information og udskrivelse af patient i LA.docx

 

Ved vasovagalt tilælde:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation af vasovagalt tilfælde ved vasectomi.docx