Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vasectomi i lokalbedøvelse, Thisted


Beskrivelse

 
Hos egen læge 

Patienten henvises direkte fra egen læge.  

Her underskriver de anmodning om sterilisation, hvor de informeres om indgrebets beskaffenhed samt risici. Ligeledes informeres de om risikoen for gendannelse, og at gendannelse ved operation er vanskeligt. 

Denne anmodning skal være vedlagt henvisningen hertil, eller der skal stå i henvisningen, at den er underskrevet og opbevares i klinikken. Hvis ikke det er tilfældet, skal anmodningen underskrives her (findes hos sekretærerne) inden indgrebet påbegyndes. 

Sammen med indkaldelsen får patienten tilsendt skriftligt materiale om indgrebet. Her informeres de også om, at de kan medbringe tbl. Paracetamol 1 gr. på operationsdagen. 

 

Kirurgisk Dagafsnit 

1 sygeplejerske modtager alle patienter.  

Patienten klædes om til T-shirt. Skal beholde sko og bukser på. 

Oplysningsseddel gennemgås for at sikre navn og telefonnr. på pårørende, tjekke for allergi og MRSA-risiko samt indhente samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.  

Der gives ikke præ-medicin eller ID armbånd på. 

Hvis patienten tager blodfortyndende medicin, skal de holde pause ud fra oversigt (bilag 1). 

 

Hvis ikke patienten er raseret hjemmefra, findes remedierne til dette frem, og patienten vises til rette på badeværelset. 

Patientens ting låses ind i skab på gangen.

 

Operationsstuen 

Patientlabels lægges på stuerne. Journalerne lægges på rullebord udenfor stuerne.  

Stuen klargøres, og assistancebordet dækkes op/dækkes over inden patienten kommer på stuen. 

 

Sterilt engangsudstyr: 

Vasectomi procedurepakke 

1 rød kanyle 

1 knivsspids nr. 11 

1 pakke clips 

Swaps 

Instrumenter: 

Vasectomisæt 

 

Medicin og lign: 

Lidocain 20 mg/ml 

Klorhexidin ufarvet til afvaskning 

Akutbakke, venflonbakke og Rubenspose placeres på stålbord mellem stuerne. 

 

Procedure: 

Når assistancebordet er dækket op, hentes patienten ind på stuen. 

Patienten får hue på og kommer på lejet. Vaskes og dækkes af, af sygeplejerske.  

Der sættes saturationsmåler på fingeren. 

Under indgrebet er der 1 sygeplejerske på stuen, som med sit kliniske blik vurderer, hvordan patienten har det og ved behov snakker med ham for at aflede fra indgrebet. Desuden skal hun dokumentere i NordEPJ, registrere status i Cetrea Anywhere og klargøre materiale til forsendelse af præparat. 

Ductus frembringes til hudniveau på siden af scrotum. Herefter anlægges lokalbedøvelsen. Efter en kort ventepause laves der et snit over ductus og hinderne dissekeres således at ductus blottes. Herefter påsættes 2 clips med 1 cm mellemrum. Dette stykke skæres af og sendes til patologi. Der sættes tråd i den højre. Indgrebet udføres tilsvarende på modsatte side. 

Når indgrebet er overstået, vaskes patienten af, og der lægges en gazeserviet over begge cicatriser. 

 

Vasovagalt tilfælde 

Hvis patienten undervejs får bradycardi, og det ikke kan afhjælpes af Trendelenburg leje, saftevand og en kold klud, tilkaldes narkosen 51152. Patienten gives hurtigst muligt nasal ilt.  

Narkosen anlægger venflon, og alt efter behov behandles patienten med medicin fra akutbakken. 

Der skal dokumenteres i NordEPJ, hvis patienten har haft et vasovagalt tilfælde. 

 

Postoperativt 

Inden patienten forlader stuen, tilbydes han saft eller juice og sidder på kanten af lejet, indtil han føler sig helt frisk. 

Patienten får udleveret og gennemgået patientinformation: Gode råd - sterilisation (bilag 2).
Skal efterfølgende vente 15-20 min. inden udskrivelse for at sikre, at der ikke er blødning. Anvises kaffeautomat på gangen. Patienten informeres om at tjekke for blødning inden udskrivelse. Ved blødning større end en 5-krone skal patienten tilses af lægen. 

 

Forgiftning med analgetika 

Ved forgiftning med lokalanalgetika ligger der 2 poser Intralipid samt beskrivelse af behandling i medicinrummet. 

 

Mislykket indgreb 

Hvis det er for vanskeligt at finde ductus, eller hvis patienten, grundet for kraftige smerter, ikke kan gennemføre indgrebet, afbrydes denne og patienten bliver i stedet klargjort til at komme ind en anden dag og få indgrebet foretaget i GA.  

 

Dokumentation 

Ved modtagelse: 

Se bilag med vejledning i NordEPJ til Modtagelse af patient (bilag 3). 

 

På OP: 

Se bilag med NordEPJ manual (bilag 4). 

 

Information og udskrivelse: 

Se bilag med vejledning i NordEPJ til Udskrivelse (bilag 5). 

 

 

Formål 

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb til den dagkirurgiske patient

 
Definition af begreber 

NordEPJ:  

Elektronisk patient journal.