Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernelse af lipomer og ateromer i lokal bedøvelse, Thisted

 

Formål

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb til den dagkirurgiske patient.


Definition af begrebe
r

CCS:

Clinical Suite. Elektronisk patient journal database.

 

Kirurgisk ambulatorium

I kir. amb. vurderes det, om placering og størrelse på lipomet/ateromet er velegnet til indgreb i lokalbedøvelse.

Hvis patienten vurderes egnet, tilbydes indgrebet lavet i LA.

 

Kirurgisk Dagafsnit

Når patienten er mødt ind i dagafsnittet tages han/hun imod af mobiliseringspersonalet.

Patienten klædes om afhængig af, hvor på kroppen indgrebet skal foretages.

Oplysningsseddel gennemgås for at sikre navn og telefonnr. på pårørende, tjekke for allergi og MRSA risiko samt indhente samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.

Der gives ikke præ-medicin eller ID armbånd på.

 

Operationsstuen

Stuen klargøres og assistancebordet dækkes op/dækkes over inden patienten kommer på stuen.

 

Apparatur

Diatermi (ofte anvendes bipolar diatermi ved indgreb på halsen og opefter. Øvrige steder på kroppen anvendes monopolar diatermi, medmindre lægen specifikt har efterspurgt bipolar).

 

Sterilt engangsudstyr:

Afhængig af lipomets/ateromets størrelse anvendes lille procedurepakke til vasectomi eller basis procedurepakke til åben kirurgi.

 

Instrumenter:

Små instrumenter eller lille grundbakke

 

Medicin og lign:

Oftest anvendes Marcain m/adrenalin 2,5 mg/ml eller 5 mg/ml + 5 mikrg/ml

 

Procedure:

Når assistancebordet er dækket op, hentes patienten ind på stuen.

OP sygeplejerske 1 er ved patienten samt varetager gulvfunktionen.

OP sygeplejerske 2 er sterilt påklædt og assisterer lægen. Kan ved ganske små indgreb være usteril og varetage gulvfunktionen.

OP sygeplejerske 1 skal være meget opmærksom på at aflede patienten fra indgrebet og med sit kliniske blik, vurdere hvordan patienten har det undervejs.

Kirurgen vurderer om der skal anlægges lokalbedøvelse før eller efter afvaskning og afdækning.

Hvis der skal anvendes elkirurgi, informeres patienten om evt. neutralplade, samt om lyd og lugt.

 

Postoperativt

Hvis patienten er i AK behandling, skal lægen lægge plan for videre behandling i de første postoperative døgn. Også hvis patienten skal genoptage vanlig behandling.

Efter indgrebet skal patienten vente i venteværelset eller i de grønne stole på gangen. Følges af OP personalet.

Det er et individuelt lægeligt skøn, hvor lang tid patienten skal vente efter indgrebet til observation for blødning. Tilbydes saft eller juice samt anvises kaffeautomat på gangen. Gives besked om, at mobiliseringspersonalet kommer og informerer om det postoperative forløb, inden han/hun må gå hjem.

  • • OP personalet lægger en seddel ind i mobiliseringen med besked om, at patienten er færdig opereret, og

  • • Hvor lang tid han/hun skal vente.

Får udleveret og gennemgået pjecen: Gode råd efter organkirurgiske indgreb:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Organ opr, nov 2015.doc

Mobiliseringspersonalet hjælper med at tilse plastret inden udskrivelse, hvis det er placeret et sted hvor patienten ikke selv kan se det.

 

Forgiftning med analgetika

Ved forgiftning med lokalanalgetika ligger der 2 poser Intralipid samt beskrivelse af behandling i medicinrummet.

 

Dokumentation

I mobiliseringen:

Modtagelse af patienten dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation til modtagelse af patient i LA.docx

 

På OP:

Der dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Dokumentation i CCS på OP.docx

 

Information og udskrivelse dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation af information og udskrivelse af patient i LA.docx