Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Conisatio i lokalbedøvelse, Thisted

 

Formål

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb til den dagkirurgiske patient.
 

Definition af begreber

CCS:

Clinical Suite. Elektronisk patient journal database.

 

Gynækologisk Ambulatorium

I gyn. amb. bliver patienterne vurderet for at se, om de er egnede til indgreb i lokalbedøvelse. For at være egnet, skal der være gode oversigtsforhold, patienten skal være tryg og rolig og forandringerne i portio skal ikke være for udbredte.

Hvis patienten vurderes egnet, tilbydes de at få indgrebet lavet i LA.

Sammen med indkaldelsen får de tilsendt skriftligt materiale om indgrebet. Her informeres de også om at tage tbl. Paracetamol 1 gr + tbl. Ibuprofen 200 mg hjemmefra på operationsdagen.

 

Kirurgisk Dagafsnit

Når patienten er mødt ind i Kirurgisk Dagafsnit tages de imod af mobiliseringspersonalet.

Patienten skal ikke klædes om. Der skal ikke medsendes trusser.

Oplysningsseddel gennemgås for at sikre navn og telefonnr. på pårørende, tjekke for allergi og MRSA risiko samt indhente samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.

Der gives ikke præ-medicin eller ID armbånd på.

 

Operationsstuen

Stuen klargøres og assistancebordet dækkes op/dækkes over inden patienten kommer på stuen.

 

Apparatur

Kolposkop

Mobil gulvlampe

Diatermi

Sug

 

Sterilt engangsudstyr:

3 x barriere uden klæb (1 på assistancebordet, 1 under patienten og 1 over patienten)

1 monopolar diatermi med røgsug og teleskopspids.

1 pakke krøller nr. 5

1 pakke krøller nr. 3

1 lapiskop

1 slynge

1 kuglebrænder

1 tandlægesprøjte

1 kanyle til tandlægesprøjte

4 blå kanyler

1 spand med låg og flamingoplade eller forfyldt præparatglas.

 

Instrumenter:

Isoleret andenæb

Isoleret klotang

Isoleret pincet

Isoleret krog

Metzenbaum saks

GU sæt (sættes i varmeskab dagen inden).

 

Medicin og lign:

Citanest Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 mikrg/ml

Lidocain gel 4%

Eddikesyre 5%

NaCl til afvaskning

 

Procedure:

Når assistancebordet er dækket op, hentes patienten ind på stuen.

OP sygeplejerske 1 er ved patienten hele tiden

OP sygeplejerske 2 er usteril og pakker ekstra udstyr ud, assisterer ved lokalbedøvelse, dokumenterer i CCS, registrerer i Cetrea og klargør materiale til forsendelse af præparat.

OP sygeplejerske 1 skal være meget opmærksom på at aflede patienten fra indgrebet og med sit kliniske blik, vurdere hvordan patienten har det undervejs.

Lægen smører speklet med Lidocain gel, inden det sættes ind i patienten. Det afhjælper følelsen af, at det fylder og spænder.

Når lokalbedøvelsen er anlagt, holdes der en pause på 5 min, så lokalbedøvelsen får tid til at virke.

Hvis det skønnes nødvendigt foretages der kolposkopi (m. anvendelse af eddikesyre) til lokalisation af forandringerne.

Der vælges passende el-slynge.

Med el-slynge udskæres en passende konus i overensstemmelse med de kolposkopiske fund. Det tilstræbes at konus udskæres i en jævn, kontinuerlig bevægelse for at mindske termiske artefakter i konus.

Når konus er fjernet, anvendes kuglebrænder til koagulation af konuskraterets bund, sideflader og randene.

Hvis nødvendigt sættes der suturer.

Når indgrebet er overstået, skal patienten have egne trusser på. Får udleveret bind.


Postoperativt

Hvis patienten er i AK behandling, skal lægen lægge plan for videre behandling i de første postoperative døgn. Også hvis patienten skal genoptage vanlig behandling.

Efter indgrebet skal patienten vente i venteværelset eller i de grønne stole på gangen i mindst 30 min. Følges af OP personalet.

Det er et individuelt lægeligt skøn, hvis patienten skal venter længere end de 30 min. Tilbydes saft eller juice samt anvises kaffeautomat på gangen. Gives besked om, at mobiliseringspersonalet kommer og informerer hende om det postoperative forløb, inden hun må gå hjem.

  • • OP personalet lægger en seddel ind i mobiliseringen med besked om, at patienten er færdig opereret, og

  • • hvor lang tid hun skal vente.

Skal gå på toilettet efter 30 min og tilse bindet for at se om der har været blødning.

Der skal have været spontan vandladning inden patienten kan udskrives.

Patienten får udleveret og gennemgået pjecen: Gode råd efter keglesnit:

 

Forgiftning med analgetika

Ved forgiftning med lokalanalgetika ligger der 2 poser Intralipid samt beskrivelse af behandling i medicinrummet.

 

Dokumentation

På OP:

Der dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Dokumentation i CCS på OP.docx

 

I mobiliseringen:

Modtagelse af patienten dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation til modtagelse af patient i LA.docx

 

Information og udskrivelse dokumenteres i CCS efter actioncard:

K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Actioncard til dokumentation af information og udskrivelse af patient i LA.docx