Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brugervejledning til AmbuFlex login og statusoversigt (PRO) via EPJ

Beskrivelse

Brugervejledning til AmbuFlex, der illustrerer login og valg af patient via EPJ. Sidste side illustrerer, hvordan man får vist den aktuelle status for PRO i afdelingen.

 

Definition af begreber

PRO (Patientrapporterede oplysninger) er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data bliver ved hjælp af et elektronisk spørgeskema rapporteret direkte af patienten uden fortolkning af sundhedsprofessionelle.

AmbuFlex er en teknisk løsning, som Region Nordjylland anvender til PRO sammen med en række andre lokale PRO-løsninger. Der findes også en række tilgængelige AmbuFlex spørgeskemaer, som RN har til rådighed via et tværregionalt samarbejde. Organisatorisk er AmbuFlex en enhed i Region Midtjylland, og de bistår med udvikling, drift og support af AmbuFlex spørgeskemaer.

 

Målgruppe – modtagelse

Fagpersoner på hospitalerne i RN, der anvender PRO.

Formål

Der kan være forskellige formål med anvendelse af PRO:

  • Visitationsstøtte – ved hjælp af en algoritme vurderes det, om der er behov for en konsultation

  • Dialogstøtte

  • Behandlingsstøtte

Referencer

Link til PRO på Personalenet:

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Inddragelse/PRO/Sider/default.aspx

 

Link til AmbuFlex webside:

http://ambuflex.dk/