Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation MR-scanning – Superbrugere

 

MR superbrugere

Visitation af MR-scanning

 

Gældende regler pr. 22. januar 2020

 

Praksis

 

 

  • • Der kan ikke henvises til columna med kontrast, med mindre praksis i henvisningen noterer, at speciallæge ønsker undersøgelse med kontrast forud for henvisning til specialafdeling.

 

  • • Der udføres ikke columna totalis. Henvisningen lukkes og der sendes frase til henvisende læge om at sende ny henvisning. Der skal være indikation for hver undersøgelse. Metastase mistanke undtaget.

 

  • • Praksis kan ikke sende patienter til MR SI-led. Denne omvisiteres til røntgen.

 

  • • Hvis praksis sender henvisning til MR skulder, omvisiteres henvisningen til røntgen. Der sendes frase til henvisende læge om, at der udelukkende kan gensendes henvisning til MR skulder, hvis radiologen i røntgenbeskrivelsen tilråder dette (enkelte specialaftaler).

 

  • • Der MR scannes ikke børn under 12 år. Dog scannes børn ned til 9 år ved scaphoideum.

 

  • • Radiolog kan altid omvisitere fra én undersøgelse til en anden og/eller opfordre til viderehenvisning til anden modalitet. Radiolog kan også tilråde supplerende undersøgelse med iv. kontrast. I disse tilfælde udføres MR scanningen.

 

 

 

Speciallæge

 

  • • Der udføres ikke MR-artrografi, orbita, epilepsiprotokol, (hvis epilepsi er påvist), hypofyse, perfusionssekvenser i cerebrum, plexus brachialis, plexus sacralis, overarm, crus og femur samt ekstremiteter med iv. kontrast. Hvis der bliver henvist til disse undersøgelser, kan de videresendes uden visitation.

 

 

Generelt

 

  • • MR bakercyste omvisiteres til ultralyd.

 

  • • Henvisning gentagende gange til columna lumbalis sendes til visitation hos MR ansvarlig radiolog.