Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse før elektivt sectio - sygeplejeinstruks (G)

Beskrivelse

Forberedelse af patient og pårørende forud for elektivt sectio ved indlagte på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet.

 

Definition af begreber

Elektivt sectio: Sectio forventes udført 8-10 dage før beregnet termin.

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

Formål

At sikre en ensrettet og veltilrettelagt forberedelse af sectio i Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, således at relevant information er givet til patient og pårørende, undersøgelser, samtaler, besøg, prøver og forberedelser m.v. er foretaget samt ret medicin givet før operationen.

Metode

Ved ordination af elektivt sectio

 • • Sectio vurderes og ordineres af obstetrisk læge – se relation ”Sectio”.

 • • Relevant dokumentation sikres udfyldt og data indtastet i EPJ – herunder selvdeklaration samt

Operatørsamtale (læge).

 • • Der bestilles narkosetilsyn – ordination af præmedicin tjekkes i EPJ.

 • • B11 kontaktes for deltagelse i præsamtale på B11 hver onsdag kl 10.00 (i grupper). Pt opfordres til at

tage en pårørende med. Her udleveres patientinformationen ”Planlagt kejsersnit”. Tidspunkt for indtag af syreneutraliserende tabletter aftales.

 • • Sikre at pt er meldt til Fødegang, på OP samt til B11.

 • • Tjekke at der foreligger en blodtype på moderen fra aktuelle graviditet

 • • Bestille hb og Kreatinin så svar er klar til dag for informationsmøde på B11 samt narkosetilsyn.

 • • Bestille evt. blodprøver efter ordination (f.eks. BF-test og/eller BAC-test)

 • • Obs om der skal bestilles blod til OP-stuen på forhånd. I så fald aftale med OP, hvem der gør dette.

 • • Ved behov/relevans: aftale samtale med neo-spl og/eller pædiater samt evt besøg på afsnittet.

 

Dagen før sectio

 • • Tjekke at relevante blodprøver er taget samt evt blod er aftalt rekvireret til OP-stue.

 • • Samtale med pt omkring evt spørgsmål – yderligere information.

 • • Ved ordineret GIK-drop tages GIK-drop profil indenfor 24 timer før operationen. Se relation GIK-drop

 • • Efter ordination fra narkoselæge tager kvinden mavesyreneutraliserende tabletter om aftenen – tidspunkt aftalt med B11/narkosen.

 • • Kvinden faster fra kl 24. Obs om kvinden må drikke klare væsker frem til kl 6.00 – står under anæstesitilsyn.

 

Operationsdagen

 • • Kvinden vækkes ca kl 05.30. Opfordres til at drikke et glas saft hvis tilladt af anæstesi

 • • Kvindens pubesbehåring borttrimmes til øverste symfysekant.

 • • Kvinden bader, ifører sig frakturskjorte og klargør sig til operation jvf instruks – se relation

 • • Kvinden TOKS’es

 • • Kvinden tager efter ordination fra narkoselæge mavesyreneutraliserende tabletter om morgenen – tidspunkt aftalt med B11/narkosen.

 • • Ved ordination af GIK-drop blandes dette ud fra blodprøver og blodsukkermåling og opsættes. Se relation GIK-drop.

 • • Journalen bringes af sekretær ned til operationsgangen tidlig morgen

 • • Patienten skal lade vandet lige inden hun kører på OP.

 • • Faderen kan ledsage moderen. Skal i så fald iklædes overtrækstøj (lånes på Fødegang hvis det ikke haves i eget afsnit).

 • • Kvinden hentes af portør – Fødegang adviseres om at kvinden køres på OP og udskrives/overflyttes fra sengeafsnittet.

 • • Pt udskrives fra sengeafsnittet/flytter opholdsadresse til Fødegang afhængig af indlæggelsesforløb – følg instruks på væg på personalekontor

 • • Efter operation fortsætter pt og barn på B11 eller neonatal.

 

Referencer

Patientinformation: ”Planlagt kejsersnit” – Id-nr i pdf-center: KBUA01-702