Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på ortopædkirurgisk afsnit O1 og O2, Aalborg

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på ortopædkirurgisk afsnit O1 og O2, Aalborg:

 • • Medicingennemgang og supplerende medicinanamnese

 • • Klargøring af FMK til ajourføring

 • • Medicinservice model 3 – Ordinationsgennemgang

 • • Undervisning af nyansatte læger

 • • Undervisning ved farmaceut

 • • Undervisning ved farmakonom ved medicinservice model 3

 • • Udarbejdelse af standardordinationer og standardordinationspakker i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

 • • Overvågning af lægemiddelforbrug

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruksen ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland, Klinisk farmaceutisk service.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge, og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter og farmakonomer er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af en læge.

 

Farmaceuter oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruksen Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland: https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx.

Farmaceuter og farmakonomers rettigheder i kliniske systemer på ortopædkirurgisk afsnit O1 og O2, Aalborg.

Rettigheder

 

Farmaceut

Farmakonom,

Medicinservice model 3

Dokumentation/

IT-logning

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

Clinical Suite

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af farmacinotat

 • Kumulerede svar (LABKA)

 • E-breve/TSM (hvor samtykke er indhentet)

 • MIRSK

X

 

 

Bruger-id

Clinical Suite

 • Patientlister

X

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

X

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

X

X

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

 

Digital signatur

Gemme ændringer på FMK

X

 

Digital signatur

E-journal

X

 

Digital signatur

Opslag på FMK

 

 

 

Opslag på FMK til tjek af effektueringer/aktualitet af ordinationer

X

X

Digital signatur

Registrering af CAVE i Clinical Suite

 

 

 

Hvis CAVE-oplysninger er anført i journalnotat fra aktuel indlæggelse må det registreres i Clinical Suite, eller hvis patienten er i stand til klart at levere denne oplysning.

X

 

Bruger-id

Navn og titel

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Opret ordinationer i medicinmodulet.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Overføre ordinationer fra medicinmodulet til FMK

 

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra medicinmodulet til FMK i forbindelse med klargøring af FMK til ajourføring.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

Dobbeltordinationer.

X

 

Navn og titel/

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet.

X

 

Navn og titel/

Digital signatur

Influenzavacciner (ordineret > 6 mdr. tilbage i tiden).

X

 

Navn og titel/

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som tydeligvis er forældet, og hvor recepterne er annulleret (> 2 år), må seponeres på FMK.

X

 

Navn og titel/

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge og hjemmesygeplejerske, som dispenserer lægemidler til patienten.

X

 

 

Farmacinotat

Navn og titel

Digital signatur

Sammenknytning af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

Sammenknytte lægemiddelordinationer på FMK og medicinmodulet, når disse kan betragtes sammenstemmende. Det vil sige, at lægemidlerne har samme ATC-gruppe på 5. niveau.

X

 

-

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

Pausering af lægemiddelordinationer ifm. optagelse af medicinanamnese.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Pausere vitamin-k-antagonistbehandling (Marevan/Marcoumar) i forbindelse med operation, hvis dette mangler.

I tilfælde, hvor vitamin-k-antagonistbehandling ved en fejl er blevet seponeret i stedet for pauseret i forbindelse med operation oprettes vitamin-k-antagonist behandlingen i medicinmodulet og derefter pauseres den.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution.

X

X

Navn og titel

Juster dosis/styrke/doseringsinterval/tidspunkt

 

 

 

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer i medicinmodulet - efter optagelse af medicinanamnese.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer, således at styrke og dosis stemmer overens med hinanden.

X

 

Navn og titel

Acetylsalicylsyre 100 mg og 150 mg må omordineres til 75 mg.

X

 

Navn og titel

Hvis max. dosis for paracetamol (præparater indeholdende paracetamol alene) er over 4 g pr. døgn, kan dosis ændres, så denne ikke overskrider 4 g pr. døgn.

X

 

Navn og titel

Sovetabletter flyttes til kl. 22.00.

X

X

Navn og titel

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til kl. 22.00.

X

X

Navn og titel

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til kl. 22.00.

X

X

Navn og titel

Alendronat flyttes til kl. 7.00

Der må desuden tilføjes ugedag for dosering af alendronat 70 mg, såfremt ugedagen fremgår af journalen eller oplyses af patienten.

X

X

Navn og titel

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås.

X

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyre-dagen til en dag efter Methotrexat-dagen. Dette for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

X

 

Navn og titel

Smertestillende (inklusiv pregabalin og gabapentin) p.o. og antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

p.o. x 2 ændres til kl. 6, 17
p.o. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
p.o. x 4 ændres til kl. 6, 12, 17, 22

 

p.o. Amitriptylin x 1 kl. 22

p.o. Noritriptylin x 2 kl. 8, 12

X

X

Navn og titel

Smertestillende i.v. og antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 17
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 17, 23.59

X

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

X

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

 

Analogsubstitutioner foretages efter gældende analogsubstitutionsskema via PRI.

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

X

 

Navn og titel

Analogsubstitution for følgende lægemiddelgrupper jf. gældende analogsubstitutionsskema:

 • Protonpumpehæmmere (PPI)

 • Calcium

 • Jern

 • Duovent/Combivent til Ipramol Steri-Neb

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

X

X

Navn og titel

Synonymsubstitution i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment og rekommanderede lægemidler.

Via administrationsvejledning og brug af standardsætninger.

X

X

Navn og titel

Nitroglycerin tabletter ændres til administrationsformen spray, såfremt ændringen skønnes hensigtsmæssig ift. den aktuelle patient, da spray er rekommanderet i RN, og spray kan anvendes til patienter med mundtørhed.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledning i medicinmodulet

 

 

 

Oprette administrationsvejledning for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination.

Der kan oprettes administrationsvejledning med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

X

X

Navn og titel

Rette ordinationer, som er oprettet uhensigtsmæssigt i medicinmodulet

 

 

 

Rettelse af forkert administrationsvej

F.eks. cefuroxim/morfin i.m. ændres til cefuroxim/morfin i.v.

Med undtagelse af, hvis lægen tydeligt har til kendegivet andet i journalen.

Ved suppositorier paracetamol afklares med plejepersonalet mht. administrationsvej.

X

X

Navn og titel

Rettelse af plastreordinationer, således at plejepersonalet kan dokumentere og administrere lægemidlet.

X

 

Navn og titel

Vedr. patienter, der får kommunal hjælp til medicinadministration

I tilfælde hvor patienter får kommunal hjælp til medicinadministration eller er beboer på plejehjem, må ordinationer overføres til/justeres/seponeres i medicinmodulet efter FMK, når:

 1. 1) Hjælp til medicinadministration fremgår af E-breve eller oplyses af patienten

 2. 2) Effektueringer er aktuelle på FMK og FMK vurderes ajourført

 3. 3) Dosis og doseringstidspunkter er utvetydigt angivet på FMK

 4. 4) Ordinationer i Columna Medicin, fra tidligere indlæggelse, ses seponeret på FMK

X

 

Farmacinotat

Formidling af interventioner

 

 

 

Medicinanamnese og interventioner, som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat

X

 

Farmacinotat

I tilfælde af interventioner, der ikke kan tages stilling til i kirurgisk regi, men som vil være egnede anbefalinger til praktiserende læge, kan farmacinotatet medtages i epikrisen. Information om ’Farmacinotat til epikrise’ dikteres til sekretæren via MIRSK og afsluttes i journalen med ’kopi sendt til egen læge’.

X

 

Farmacinotat

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på ortopædkirurgisk afsnit O1 og O2, Aalborg.

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter og farmakonomer har på ortopædkirurgisk afsnit O1 og O2, Aalborg i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.