Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Svimmelhed

Central >< perifer

 

Indledning:

Denne instruks har til formål, at fungere som værktøj til den initiale vurdering af den svimle patient. Instruksens primære fokus er at differentiere mellem centrale og perifere årsager.

Mistænker man central årsag skal patienten altid konfereres med enten akutlæge, TBV eller neurologisk BV.

Det er vigtigt at pointere at nedenstående er vejledende. Anamnestiske oplysninger og objektive fund kan afvige. Ved mindste mistanke om central årsag skal patienten altid konfereres.

Anamnese:

Ægte vertigo (fornemmelse af selv at være i bevægelse eller at omgivelserne bevæger sig):

 • ▪ Nej: Overvej andre årsager

  • Synkoper/nærsynkoper

  • Hypoglykæmi

  • Kardial årsag

  • Ortostatisme

  • Psykisk

 • ▪ Ja: Videre udredning med henblik på differentiering af central og perifer årsag

 

 

Central

Perifer

Debut:

 

 

 

 

 

Kan være både pludselig og gradvis. Ved pludselig debut mistænk apoplexi/TCI.

Kan være både pludselig og gradvis. Ved pludselig debut mistænk BPPV (positionsudløst) eller vestibularis neurit (i hvile men tiltagende over minutter/timer)

Kvalme:

 

Ingen/let grad

Svær grad

Bevægelsesillusion:

 

Let grad

Svær grad

Forværring ved bevægelse:

 

Nej

Ja

Neurologiske symptomer:

 

Ofte

Sjældent

Ubalance:

 

Svær grad

Let/moderat grad

Høretab:

Sjældent

Ofte

 

 

 

Risikofaktorer:

Risikofaktorer for apoplexi, intrakraniel blødning eller andre neurologiske lidelser

Ingen eller få risikofaktorer for apoplexi, intrakraniel blødning eller andre neurologiske lidelser

Objektivt:

Der udføres objektiv undersøgelse med fokus på nystagmus. For at differentiere mellem central og perifer årsag test for spontannystagmus, blikretningsnystagmus og positionsudløst nystagmus. Herudover gøres fuld neurologisk undersøgelse.

Nystagmus generelt:

 • ▪ Ufrivillige rytmiske øjenbevægelser som består af en erkendtbar hurtig og en langsom fase (beskrives efter den hurtige fase).

 • ▪ Brug Bartels brille på stue 6.

 • ▪ Fiksérbar (↓amplitude ↓frekvens når patienten kan fiksere – brug Bartels brille til at fjerne fiksation)

  • Central: Nej (mulig forværring ved fiksation)

  • Perifer: Ja

Spontannystagmus: (kan med fordel testes med og uden Bartels brille – se Nystagmus generelt)

 • ▪ Central:

  • Vertikal nystagmus

  • Torsionel nystagmus

  • Horisontal nystagmus der ikke følger Alexanders Lov* (se senere)

 • ▪ Perifer:

  • Horisontal nystagmus der følger Alexanders Lov* (se senere)

 

*Nystagmusfrekvensen øges ved blikretning mod hurtig fase og mindskes (evt. forsvinder) ved blikretning mod langsom fase.

Blikretningsnystagmus: (testes ved at patienten kigger til henholdsvis højre og venstre)

 • ▪ Central:

  • Skift af retning for hurtig fase ved ændring af blikretning (vær opmærksom på fysiologisk nystagmus ved blikretning over 30ᵒ)

 • ▪ Perifer:

  • Manglende skift af retning for hurtig fase ved ændring af blikretning (vær opmærksom på at nystagmus kan forsvinde ved blikretning mod langsom fase (Alexanders Lov)

Positionsudløst nystagmus: (testes ved Dix-Hallpike og SRT – se separat pri-dokument omkring BPPV): https://pri.rn.dk/Sider/27942.aspx)

 

Central

Perifer

Retning:

 

Vertikal eller ren torsional

Upbeat/torsional eller horisontal

Latens:

 

NEJ (< 2-3 sek)

Ja (> 2-3 sek)

Karakter:

 

Konstant

Crescendo-decrescendo

Intensitet:

 

Let

Udtalt

Trætbar

Nej

Ja

 

Neurologisk undersøgelse (forslag til indhold)

 • ▪ Kranienervegennemgang

 • ▪ Kraft og sensibilitet i UE og OE

 • ▪ Strakt-arm-test

 • ▪ FNF og KHT

 • ▪ Diadokokinese

 • ▪ Romberg

Ekstra værktøj – HINTs to infarct

 

Central

Perifer

HI: Head Impulse test

 

 

 

Manglende sakkader (obs: der kan være skjulte sakkader/coverte sakkader) = NEGATIV

Sakkader (korrigerende øjenbevægelse efter hoveddrejning)

= POSITIV

N: Nystagmus

 

 

Skift af retning for hurtig fase ved ændring af blikretning

Ingen retningsskift for hurtig fase ved ændring af blikretning

Ts: Test of skew

 

Vertikalt korrigerende øjenbevægelse ved Cover/uncover Test.

Ingen eller horisontalt korrigerende øjenbevægelse ved Cover Test.

 

Central årsag til svimmelhed (primært cerebellart infarkt) skal udelukkes hvis én eller flere af HINTS undersøgelsens 3 undersøgelser rejser mistanke til central årsag, dvs:

 • Normal Head Impulse Test.

 • Blikretningsnystagmus som skifter retning i forskellige øjenpositioner.

 • Vertikal displacering af øjnene ved Skew deviation test.

 

Hyppigste årsager:

 

Central

Perifer

Apoplexi/TCI

 

BPPV

Blødning

 

Vestibularis Neurit

Tumor

 

Morbus Meniere

Videre udredning:

Patienten visiteres efter nedenstående algoritme.

Billede 1Mistanke om:

 • ▪ Central årsag:

  • Ved fund af én eller flere af nedenstående, kontakt trombolysevagt på 88328 (se algoritme):

   • ▪ Spontannystagmus

   • ▪ Samtidige neurologiske symptomer og/eller objektive neurologiske fund

   • ▪ Positiv HINTs undersøgelse

  • Udfør relevant billeddiagnostik (evt. efter aftale med ovenstående).

 

 • ▪ Perifer årsag:

  • Ved mistanke om medicinsk årsag til svimmelhed udredes og behandles patienten i medicinsk regi (se algoritme).

  • Ved mistanke om vestibulært udløst svimmelhed rekvireres ØNH-tilsyn, dvs ved: