Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af Tourniquet (type C-A-T)

Beskrivelse

Tourniquet er et middel til midlertidig afklemning af arterie på ekstremiteterne og anvendes indenfor både traumemodtagelse og -kirurgi og elektiv kirurgi. Tournequet kan anvendes til enten at standse stor, ukontrollabel blødning fra en arterie, for at undgå livstruende blodtab, men anvendes også til at skabe et blodtomt operationsfelt, fx på en hånd eller fod (1, 4).

 

https://www.qualsafe.com/product_images/m/383/touriquet-600px_%283%29__32580_zoom.jpg

 

 

 

 

 

Indikation for anlæggelse af Tourniquet C-A-T

Anlæggelse af tourniquet er indiceret ved store, ellers ukontrollable, blødninger på ekstremiteter og virker ved at komprimere væv omkring ekstremitets-arterierne, således flowet af blod stopper distalt. Den mængde tryk der skal appliceres, for at tourniquet er effektiv, afhænger af ekstremitetens omfang og patientens eget blodtryk. Der skal ikke anvendes mere tryk end at blødningen akkurat kan kontrolleres. Dette for at minimere risikoen for vævsskade (1).

 

Anlæggelsestid

Undersøgelser har vist, at 1 times applikation ikke medfører muskelskade (5).

Tourniquet skal være anlagt så kort tid som muligt, ved så lavt tryk som muligt, der stopper blødningen. Den skal tages af efter 1½ time på overekstremiteten og 2 timer på underekstremiteten (2, 3, 4, 5).

Ved 2 timers applikation kan man måle forhøjet Creatininkinase og Laktat, hvilket tages som udtryk for muskelcelleskade (3, 5).

Ved anlæggelse skal sygeplejersken straks informere ortopædkirurgen om klokkeslæt (4).

Tourniqueten bør fjernes, når blødningen kan kontrolleres på anden måde (5).

Hvis Tourniquet har været anlagt i over 6 timer, anbefales at amputation over stedet for anlæggelse, uden at Tourniqueten fjernes først (2, 5).

 

Komplikationer

Post-tourniquetsyndrom (svaghed, paræstesier, bleghed og stivhed) er almindeligt men forsvinder indenfor 3 uger (5).

Hævelse og smerte er ligeledes observeret (5).

Compartmentsyndrom og dyb vene trombose er tidligere nævnt som komplikationer ved brug af tourniquet, men det er ikke klart om det er forårsaget af selve traumet, operationen eller tourniqueten (5).

Bemærk skader forekommer med stigende hyppighed ved applikation over 3 timer eller anvendelse af for stort tryk (4).

 

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer ved brug af Tournequet til at stoppe livstruende blødninger.

Risikoen for komplikationer stiger med den tilskadekomnes alder og/eller vaskulære sygdomme (4).

 

 

Anlæggelse

Tourniquet skal anlægges hvor musklen er størst, hvorved nerverne beskyttes mest muligt.

Tourniquet skal ikke anlægges hvor knogle er tæt mod huden, som fx malleoler. Dette for at undgå nervepåvirkning og tryksår.

Hvis muligt anlægges beskyttende lag under tourniquet for at beskytte huden mod fugt (fx fra jod), hudafskrab/sår og blisterdannelse (4).

 

C.A.T. Tourniquet er til engangsbrug. Hvis den løsnes, skal den fjernes og en ny anlægges.

 

Billede

Beskrivelse

Billede 8

 • • Brug 2 hænder

 

 • • Anlægges således at stramningenanordningen er ved såråbningen

 

 • • Anlægges direkte på huden

 

 • • Anlægges ca. 5-7 cm over kaviteten

Billede 9

 • • Stram tourniquen således at den sidder stramt

 

 • • Man må ikke kunne få spidsen af tre fingre ind under stroppen

 

 

Billede 10

 • • Drej indtil blødningen stopper

Billede 11

 • • Pinden fikseres i det indrettede fikseringsområde

 

Billede 12

 • • Den lange løse del fikseres oven på pinden i det indrettede fikseringsområde

 

 • • Den hvide bændel påsættes

 

 • • Anlæggelsestiden noteres herpå

 

Placering

Aalborg Akut- og Traumecenter: udenpå skab 20 i depotet i kernen og i skab 3 på Traumestuen. Derudover findes to tourniquet i traumestuens fjernlager i skabet stue 7 i kernen.

Regionshospitalet Nordjylland, Akutafdelingen: Traumestue 1, skab 10, hylde 4.10

Efter brug

Efter brug kontaktes Ulla-Christine Thim Brøgger på ucit@rn.dk (AaUH) eller Gitte Klitgaard Kristiansen gikk@rn.dk (RHN) med henblik på ny-bestilling af CAT Tourniquet.

Referencer

 1. (1) Masri, B. A et al: Tourniquet-induced nerve compression injuries are caused by high pressure levels and gradients – a review of the evidence to guide safe surgical, pre-hospital and blood flow restriction usage. BMC Biomed Eng. 2020

Tourniquet-induced nerve compression injuries are caused by high pressure levels and gradients – a review of the evidence to guide safe surgical, pre-hospital and blood flow restriction usage

 1. (2) Langley, D M, Criddle L M: The Tourniquet debate. J Emerg Nurs. 2006 Aug;32(4): 354-6

The tourniquet debate

 1. (3) Shahryar N, McEwen JA, Kragh JF, Eisen A, Masri BA. Surgical Tourniquets in Orthopaedics. J Bone Joint Surg Am. 22009;91:2958-2967.

Surgical Tourniquets in Orthopadics

 1. (4) Vaughan A et al. Tournequet use in orthopaedic surgery. Orthopaedics and Trauma 31:5. Page 312-315.

Tourniquet use in orthopaedic surgery

 1. (5) Doyle GS, Taillac PP. Tourniquets: a review of current use with proposals for expanded prehospital use. Prehosp Emerg Care. 2008 Apr-Jun;12(2):241-56.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10903120801907570

 

http://www.combattourniquet.com/