Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tourniquet

Anlæggelse af Tourniquet (type C-A-T)

https://www.qualsafe.com/product_images/m/383/touriquet-600px_%283%29__32580_zoom.jpg

 

Beskrivelse

Tourniquet er et middel til midlertidig sammentrykning af en arterie på ekstremiteterne. Enten for at standse en blødning fra arterien eller for at skabe mulighed for at udføre en operation uden blødning, fx på en hånd eller en fod.

 

Indikationer

Anlæggelsen af en tourniquet er indiceret ved store, ellers ukontrollable, blødninger på ekstremiteter og virker ved at komprimere væv omkring ekstremitetsarterierne, således at de kollaberer og stopper flowet distalt. Den mængde tryk der skal appliceres for at tourniquet er effektiv afhænger af ekstremitetens omfang. Der skal ikke anvendes mere tryk end at blødningen akkurat kan kontrolleres. Man skal undgå at knuse vævet.

 

Hvis man – efter anlæggelse – stadig ikke har opnået hæmostase, skal der anlægges om muligt yderligere en tourniquet umiddelbart proksimalt for det først anlagte.

 

Anlæggelsestid

Undersøgelser har vist at 1 times applikation ikke medfører muskelskade. Ved 2 timers applikation kan man måle forhøjet Creatininkinase og Laktat, hvilket tages som udtryk for muskelcelleskade. Tourniqueten bør fjernes når blødningen kan kontrolleres på anden måde. Anbefalingernes øvre grænse er 2 timer. Ved 6 timers brug anbefales amputation over stedet for anlæggelse af torniquet. Risikoen for komplikationer stiger endvidere med den tilskadekomnes alder eller ved vaskulære sygdomme.

 

Den skal være anlagt i minimum 15 min inden fjernelse

 

Flere af komplikationerne (compartmentsyndrom, dyb vene trombose) ved brug af tourniquet menes at forårsaget af selve traumet snarere end tourniqueten. Bemærk skader med stigende hyppighed ved applikation over 3 timer eller anvendelse af for stort tryk.

 

Post-tourniquetsyndrom (svaghed, paræstesier, bleghed og stivhed) er almindeligt men forsvinder indenfor 3 uger.

 

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer, dog er det vigtigt, at bemærke at en C.A.T. Tourniquet er til engangsbrug. Hvis den løsnes skal den fjernes og en ny anlægges.

Anlæggelse

Billede

Beskrivelse

Billede 1

 • • Brug 2 hænder

 

 • • Anlægges således at stramningenanordningen er ved såråbningen

 

 • • Anlægges direkte på huden

 

 • • Anlægges ca. 5-7 cm over kaviteten

Billede 2

 • • Stram tourniquen således at den sidder stramt

 

 • • Man må ikke kunne få spidsen af tre fingre ind under stroppen

 

 

Billede 3

 • • Drej indtil blødningen stopper

Billede 4

 • • Pinden fikseres i det indrettede fikseringsområde

 

Billede 5

 • • Den lange løse del fikseres oven på pinden i det indrettede fikseringsområde

 

 • • Den hvide bændel påsættes

 

 • • Anlæggelsestiden noteres herpå

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og læger i Aalborg Akut- og Traumecenter

Placering i Akut- og Traumecenteret

Findes bag døren i depot (kernen) og i skab 3 på traumestuen

Metode

Efter modtaget undervisning må sygeplejerskerne selvstændigt anlægge tourniquet i tilfælde af ellers store ukontrollerbare blødning fra ekstremiteter – lægen skal informeres straks efter anlæggelsen

 

Efter brug kontaktes Ulla-Christine Thim Brøgger på ucit@rn.dk med henblik på ny-bestilling af CAT tourniquet.

 

Referencer

Doyle GS, Taillac PP. Tourniquets: a review of current use with proposals for expanded prehospital use. Prehosp Emerg Care. 2008 Apr-Jun;12(2):241-56.

 

Beekly AC, Sebesta JA, Blackbourne LH, Herbert GS, Kauvar DS, Baer DG, Walters TJ, Mullenix PS, Holcomb JB. Prehospital Tourniquet Use in Operation Iraqi Freedom: Effect on Hemorrhage Control and Outcomes. J Trauma 2008;64:S28-37.

 

Kragh JF, Walters TJ, Baer DG, Fox CJ, WAde CE, Salinas J, Holcomb JB. J Trauma. 2008;64:S38-50.

 

Kragh JF, Baer DG, Walters TJ. Extended (16-Hour) Tourniquet Application After Combat Wounds: A case report and Review of the Current Literature. J Orthop Trauma 2007;21:274-278.

 

Navein J, Coupland R, Dunn R. The Tourniquet Controversy. J Trauma. 2003;54:S219-220.

 

Shahryar N, McEwen JA, Kragh JF, Eisen A, Masri BA. Surgical Tourniquets in Orthopaedics. J Bone Joint Surg Am. 22009;91:2958-2967.

 

Link til indlægsseddel på firmaets hjemmeside: http://www.combattourniquet.com/tourniquet-videos.php