Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening – kropstemperatur med øretermometer gældende for O4/O5

Beskrivelse

Ændringer i kropstemperaturen er en vigtig indikator for sundhed og sygdom, og temperaturmåling er en basal observation i daglig klinisk praksis og et af de elementer, der indgår i ”Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS 2.1”.

Kroppens kernetemperatur reguleres i hypotalamus, der registrerer ændringer i blodets temperatur. På denne måde reguleres temperaturen i de vitale organer til mellem 36-38°C.

Feber defineres som en kropskernetemperatur > 38° C. Normaltemperaturen varierer imidlertid hos raske personer, og forskellige feberdefinitioner anses derfor som værende acceptable.

 

Temperaturmåling

Øretermometer kan anvendes til primær screening af temperaturforhøjelse. Dette dog med det forbehold, at studier viser, at øretermometre ikke er sikre at anvende i forhold til at detektere feber hos patienten.

Patienter, der er i behandling for en infektion, eller hvor der observeres for infektion, skal derfor fortsat ALTID have målt rektal temperatur, uanset temperaturen.

Der er situationer, hvor øretermometer ikke bør anvendes:

  • • Hvis der er blod eller dræn i den ydre øregang.

  • • Hos patienter, der udviser symptomer på en akut eller kronisk inflammatorisk tilstand i den ydre øregang.

  • • Almindelige situationer som tilstedeværelse af moderate mængder cerumen (ørevoks) i øregangen, otitis media og tympanostomi-dræn påvirker ikke temperaturmålinger i væsentlig grad. Imidlertid kan komplet tilstopning af øregangen på grund af cerumen resultere i lavere temperaturmålinger.

  • • Brug det ubehandlede øre, hvis der er dryppet øredråber eller anden øremedicin i øregangen.

  • • Patienter med deformiteter i ansigt og/eller øre kan muligvis ikke få taget temperatur med et øretermometer.

 

Vær opmærksom på at ørepropper, hovedtelefoner, høreapparat og hvis man ligger med øret på en pude, kan påvirke måleresultatet. Hvis patienten har brugt ovenstående skal man vente 30 minutter, før temperaturen måles.

Temperaturmålingen i højre øre kan være en smule anderledes end i venstre øre. Derfor skal temperaturen altid tages i samme øre. Hvilket øre der måles i, skal noteres i EPJ.

 

Korrekt placering af øretermometer: Placer proben /øretermometret med nyt linsefilter i øregangen, så den sidder tæt i øregangen og pegende direkte imod den modsatte tinding.

 

Acceptabel måling med øretermometer er mellem 35,8 – 38,5o.

Er den målte temperatur i øret under 35,8 eller over 38, 5o skal temperaturen kontrolleres med rektal temperaturmåling.

Patienter med / i behandling for infektion, SKAL altid have målt rektal temperatur.

 

Definition af begreber

Ingen.

Patientmålgruppe

Indlagte patienter, uden kendt infektion.

Dag-kirurgiske patienter.

Formål

  • • At sikre en korrekt anvendelse af screeningsværktøjet øretermometer. Ved temperaturforhøjelse over 38.5o skal det udløse en rektal temperaturmåling jf. instruksen: Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter.

  • • At sikre at non-invasiv temperaturmåling hos voksne patienter udføres korrekt og afspejler kropskernetemperatuen.

Referencer

PRI dokumenter:

Tidlig opsporing af kritisk sygdom TOKS 2.1

Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter

Mogensen C B et al ”Ear measurement of temperature is only useful for screening for fever in an adult emergency department”. BMC Emergency Medicine (2018); 18:51.

Center for Kliniske Retningslinjer:

Thaysen, H.V. og Thurah, A. d.: Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter -

Brugsvejledning:

Braun Thermoscan. Øretermometer.

Video:

Brugsanvisning: Braun Thermoscan Pro 6000 - incl. rengøringsinstruks