Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort efter uge 12 + 0 dage. Diagnose- og procedureregistrering

 

 

Definitioner

Abort i diagnoseregistreringen betyder, at resultatet af en graviditet er et foster uden livstegn inden svangerskabsuge 22 + 0 dage.

Efter uge 22 + 0 dage er der tale om et barn, dvs. der er krav om fødselsindberetning eller anmeldelse af dødfødsel.

Dette betyder at:

  • • Hvis en abort resulterer i et barn med livstegn, er det en fødsel af et levendefødt barn. Der skal registreres fødselsdiagnoser og foretages fuld fødselsindberetning. Gælder uanset svangerskabslængde.

  • • Hvis en abortprocedure efter uge 22 + 0 resulterer i barnets død, dvs. at der ikke er livstegn, betragtes dette som fødsel af dødt barn og skal derfor indberettes og anmeldes som dødfødsel.

Aktionsdiagnose er fødsel (enkeltfødsel DO836, gemelli DO846), abort registreres som bidiagnose (Diagnose mellem DO050 og DO059). Se skema.

  • • Er der foretaget en abortprocedure inden uge 22 + 0 dage, men barnet uden livstegn først fødes efter uge 22 + 0 dage, er det en fødsel af dødt barn og skal derfor indberettes og anmeldes som dødfødsel.

Aktionsdiagnose er fødsel (enkeltfødsel DO836, gemelli DO846), abort registreres som bidiagnose (diagnose mellem DO050 og DO059) Se skema.

  • • Ved provokerede aborter med foeticidium eller clamping, er det tidspunktet for, hvornår barnet er ude, der er afgørende for, om der er tale om et dødt foster eller et dødfødt barn.

 

Aktionsdiagnoser ved abortkontakt

DO00-02

Patologisk graviditetsprodukt.

DO03

Spontan abort.

DO04-06

Provokeret abort. Ved samrådsaborter må aktionsdiagnoserne kun være DO050, DO059 og DO069 + tilsvarende RGAG koder.

 

Komplikationer i forbindelse med provokeret abort

Komplikationer, opstået indenfor abortkontakten, registreres som bidiagnoser.

Ved ny patientkontakt, på grund af komplikation i efterforløbet, anvendes komplikationsdiagnose (DO08-koder) som aktionsdiagnose.

 

Sene spontane aborter

Ved spontane aborter efter uge 16 + 0 dage indberettes misdannelsesoplysning.

 

Indberetning af ”abortoplysninger” (resultatindberetning), obligatorisk

  • • Graviditetslængde på starttidspunkt for abortindgrebet/starttidspunkt for spontan abort.

  • • Misdannelsesoplysninger ved spontane aborter fra uge 16 + 0 dage til uge 21 + 6 dage og ved aborter på medicinsk indikation fra uge 12 + 0 dage til uge 21 + 6 dage. Misdannet foster/barn inkl. kromosomanomalier (RGAH koder).

  • • Ved abort med samrådstilladelse indberettes specificeret oplysning om tilladelsen. (RGAG koder).

  • • Ved patologisk graviditetsprodukt tilsvarende resultatindberetning med obligatorisk graviditetslængde.

 

 

 

 

Diagnose- og procedureregistrering 2. trimester aborter

 

Diagnosekoder

Der skal altid indberettes gestationsalder i hele uger og dage.

 

Graviditet, der ender med abort

 

Graviditet uden erkendt foster

DO020

Missed abortion (abort med dødt retineret foster)

DO021

Spontan abort

DO03

Husk resultatindberetning ved spontane aborter (kode for misdannelsesoplysning) mellem uge 16 + 0 dage og uge 21 + 6 dage. (RGAH koder).

 

Provokeret abort

Hvis udredning finder sted på en selvstændig kontakt uden behandling eller udlevering af medicin, er aktionsdiagnose DZ324 Uønsket graviditet.

På første behandlingskontakt med indgift eller udlevering af abortmedicin, eller udførelse af abortindgreb, indberettes aktionsdiagnosen for provokeret abort som beskrevet neden for.

Kun diagnoserne DO050 og DO059 må bruges som aktionsdiagnose. RGAG koder skal med. (resultatindberetning)

Ab. prov. efter uge 12 + 0 dage uden samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred.

 D0050. RGAG01.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse ved risiko for forringelse af kvindens helbred.

 DO059. RGAG02.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse, når graviditeten skyldes omstændigheder nævnt i straffe-

 loven.

 DO059. RGAG03.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse på grund af arvelige anlæg hos fosteret.

 DO059. RGAG04. Også kode for misdannelsesoplysning.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse på grund af beskadigelse eller sygdom hos fosteret.

 DO059. RGAG05. Også kode for misdannelsesoplysning.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse på grund af manglende evner til at drage omsorg for barnet. DO059. RGAG06.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse på grund af moderens unge alder eller umodenhed.

 DO059. RGAG07.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse på grund af alvorlig belastning af kvinden.

 DO059. RGAG08.

Ab. prov. efter uge 12 med samrådstilladelse.

 DO059 + relevant RGAG kode, se ovenfor.

 

 

Indberetninger vedr. misdannet foster og kromosomanomalier. RGAH koder

 

Misdannelsesoplysninger skal indberettes i forbindelse med sene provokerede aborter på medicinsk indikation (misdannet foster, kromosomanomalier) i følgende tilfælde:

  • • Provokeret abort (DO059) mellem uge 12 + 0 dage og uge21 + 6 dage.

  • • Spontan abort DO03* mellem uge 16 + 0 dage og uge 21 + 6 dage.

RGAH01: misdannelse bekræftet.

RGAH02: misdannelse afkræftet.

RGAH03: mistanke om misdannelse.

RGAH09: misdannelse ikke oplyst.

Til RGAH01 og RGAH03 skal der yderligere registreres kode (misdannelsesdiagnose/kromosomafvi-gelse) for specifik (mistænkt) misdannelse. Se SKS browser Q diagnoser.

 

Komplikationer til abort

Underlivsinfektion efter abort

DO080

Sen eller excessiv blødning efter abort

DO081

Emboli efter abort

DO082

 

Procedurekoder

Medicinsk induceret sen abort med Mifegyne

BKHD44

Medicinsk induceret sen abort med Cervagem/Misoprostol

BKHD45

Evacuatio (vakuumaspiration efter fødsel eller abort)

KMBA 00

Udskrabning efter fødsel eller abort

KMBA03

 

 

Margrethe Møller.

Februar 2020.