Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for håndtering af blodprøver for sygeplejersker i Reumatologisk Ambulatorium

Gældende for artrit patienter.

 

Gælder for følgende præparater: MTX, salazopyrin, plaquenil, leflunomid, MMF, biologisk præparater inkl. IL6- og JAK-hæmmere.

 

Laboratorieprøve

Laboratorieværdi

Sygeplejerskehandling

ALAT

2 – 3 gange øvre referencegrænse

Gentag ALAT efter 2 uger. Overvej anden årsag (NSAID, alkohol, håndkøbsmedicin, diabetes).

Hvis ≥ 3 på hinanden følgende forhøjede værdier sendes videre til læge på opgaveliste.

 

>3 gange øvre referencegrænse

Pauser/seponer.

Nye blodprøver efter 1 uge.

Overvej anden årsag (NSAID, alkohol, håndkøbsmedicin, diabetes).

Sendes videre til læge på opgaveliste.

Neutrofile granulocytter

1,0-1,5 x 109/L

Gentag efter 1 uge.

Ved vedvarende nedsatte værdier mellem 1,0-1,5 på tre blodprøver sendes videre til læge på opgaveliste.

 

<1,0 x 109/L

Pause.

Gentag efter 1 uge.

Sendes videre til læge på opgaveliste.

Trombocytter

50-100 mia/L

Gentag efter 1 uge.

Hvis fortsat < 100 pauser og send videre til læge på opgaveliste.

 

 

 

< 50 mia/L

Pauser.

Sendes videre til læge på opgaveliste.

Hæmoglobin

< 6,5 mmol/l

Hvis nyopstået så kontakt patient mhp. blødning og
sendes videre til læge på opgaveliste.

Urin spot eller stix

Ved positive fund

Sendes videre til læge på opgaveliste.

Lipidparametre

 

Hyperlipidæmi

Sendes videre til læge på opgaveliste, hvis patient får behandling med IL6-hæmmer og JAK-hæmmer.

Øvrige tilrådes at kontakte egen læge.

Kreatinin

> 120μmol/l
 

 

Hvis værdien er forhøjet, men under 120μmol/l

 

 

 

Ved kendt kronisk nyreinsufficiens

Hvis nyopstået sendes videre til læge på opgaveliste.

 

Hvis nyopstået kontrol om en uge. Vedvarende forhøjet sendes videre til læge på opgaveliste.

 

Se ca. 6 måneder tilbage. Sendes videre til læge på opgaveliste, hvis kreatinin er steget 30 μmol/l over vanligt niveau.

CRP

> 20

Hvis nyopstået kontakt patienten og spørg til symptomer på artritaktivitet og evt. infektion