Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aktionskort ved overbelægning som medfører patienter på gangene i AMA

Gældende fra 1.april 2019

 

Beskrivelse

Ved overbelægning, som medfører, at der er risiko for / at der ligger patienter på gangene, aktiveres følgende

 

Specialeledelserne indskærper overfor lægerne i akutmodtagelsen, herunder TBV vagten, at

  • • Der i hvert enkelt tilfælde skal tages stilling til, om en given pt kan indlægges direkte i specialesengeafsnittet. Beslutningen sanktioneres af TBV vagten, idet patienter med forventeligt mere end 48 timers indlæggelse, og hvor patienten er diagnostisk afklaret, kan sendes direkte i stationær sengeafsnit.

 

Ved overbelægning som medfører patienter på gangene i mere end fire timer i AMA,

  • • Udflyttes til sengeafsnittet for det speciale, som patienten tilhører i AMA - uden gennemgang.

Forud for udflytningen sikrer AMA, at det ikke drejer sig en ustabil patient. Det forventes af modtagende speciale internt afklarer, hvor den udflyttede patient placeres. Er der behov for brug af låneseng (til den udflyttede eller en anden patient i sengeafsnittet), kapacitetsbetinget overflytning eller eventuelt (efter placering på gangen i mere end 4 timer) etablering af brandvagt (det er afgørende at specialet løbende har taget beslutning om mulig udflytning fra AMA ved truende overbelægning).

 

  • • Vagten for det relevante speciale kontaktes og orienteres om behovet for udflytning af aktuelle patient til stationære afsnit, evt. uden specialespecifik gennemgang.

Der vil i spidsbelastningssituationer være behov for at flytte patienter fra AMA selv om

sengeafsnittene ikke har ledige pladser. I den udstrækning specialet har truffet beslutning om den enkelte patients egnethed til kapacitetsbetinget overflytning, låneseng eller er uegnet til begge (og dermed skal rummes i eget sengeafsnit ved udflytning), vil kapacitetskoordinatoren i perioden kl. 07-23 forsøge at hjælpe til bedst muligt i fht valgte løsning.

 

  • • Ved modtagelse af specialepatienter eller patienter med et forventet indlæggelsesforløb ud over 48 timer kontakter TBV kapacitetskoordinatoren i AMA på tlf 40758 og informerer om, at patienten opfylder disse kriterier. Såfremt det er muligt anviser kapacitetskoordinatoren derefter i hvilket specialesengeafsnit (i Medicinerhuset) patienten kan modtages.

TBV sikrer, at observationsniveauet, der er nødvendigt hos patienten, kan løses af modtagende sengeafsnit alternativt modtages patienten i stedet i AMA.

 

  • • Ved behov for prioritering og stillingtagen til hvilke stabile patienter, der kan udflyttes fra AMA kontakter kapacitetskoordinatoren

  • • Specialebagvagten ved patienter, der er modtaget i AMA inden kl. 18 i samme døgn

  • • TBV telefonisk ved patienter modtaget í tidsrummet kl. 18-08 i samme vagtdøgn

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale