Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Beskrivelse

Covid-19 forårsages af SARS-CoV-2, der tilhører en familie af virus, som kan være årsag til alt fra lette forkølelser til alvorlige nedre luftvejsinfektioner.

Personer, som er smittet med ny coronavirus (SARS-CoV-2) kan udskille virus i døgnene op til udvikling af symptomer (præsymptomatisk smitte), eller uden at udvikle symptomer (asymptomatisk smitte). Forekomsten af asymptomatiske tilfælde kan variere i forskellige aldersgrupper og afhængigt af smittespredningen i samfundet. Smitte kan ske fra både asymptomatiske og præsymptomatiske personer, men risikoen for smitte antages at være størst fra personer, der udvikler symptomer. Den største udskillelse af virus sker i døgnene omkring symptomdebut. Virus kan typisk påvises i luftvejene 1-2 dage før symptomdebut, nogle gange tidligere, og op til 8-10 dage efter symptomdebut for milde tilfælde.

Virus er følsomt over for vand og sæbe og for desinfektion med ethanol.

Smittemåde

SARS-CoV-2 smitter ved:

 • • Dråbesmitte, fx via dråber ved hoste og nys inden for ca. 2 m afstand til patienten

 • • Direkte eller indirekte kontaktsmitte, hvor virus i sekret fra luftvejene overføres via hænderne eller andre genstande

 • • Særlig forsigtighed skal udvises ved aerosolgenererende procedurer, se afsnit om værnemidler

SARS-CoV-2 kan udskilles fækalt, men denne smittevej antages ikke at have stor betydning for smittespredning.

Overlevelsestiden for SARS-CoV-2 på overflader regnes for praktiske forhold at være 48 timer.

Inkubationstid

Inkubationstiden for Covid-19 er for nye varianter formentlig ned til 3 døgn.

Sygdomsforløb og symptomer

Der ses variable symptomer og sygdomsforløb med covid-19. De tre typiske forløb er:

Mild sygdom: De mest almindelige initiale symptomer på covid-19 er feber, tør hoste og træthed, men andre og mere atypiske symptomer kan også ses som fx tab af smags- og/eller lugtesans, forkølelsessymptomer, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine eller hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter eller symptomer fra mave-tarm systemet. Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab eller nedsat appetit som eneste symptomer på covid-19 og kan ofte minde om forkølelse eller influenza.

Moderat sygdom (indlæggelseskrævende): Det er karakteristisk, at patienten gradvist over dage udvikler symptomer på lungebetændelse. Mindre hyppigt ses også almen svækkelse, symptomer fra centralnervesystemet, fx vedvarende svær hovedpine, lysskyhed og evt. nedsat kognitiv funktion og sjældent tromboembolisk sygdom.

Alvorlig sygdom (behov for intensiv behandling): Det er karakteristisk, at patienten udvikler lungesvigt, der kan udvikle sig hurtigt hos patienter, der ellers har været stabile i timerne op til. Derudover kan forløbet kompliceres af tromboembolisk sygdom.

Inflammatorisk syndrom hos børn og unge: I sjældne tilfælde kan der blandt børn og unge 1-6 uger efter overstået infektion med ny SARS-CoV-2 opstå en inflammatorisk sygdomstilstand med høj feber, høj CRP, kraftige mavesmerter og evt. hjertepåvirkning. Tilstanden kaldes multisystem inflammatorisk syndrom (MIS).

 

Akutmodtagelser/Lægevagten

Hvis patienter møder uvisiterede op i akutmodtagelser/lægevagter og opfylder kriterier for mistanke om covid-19 jf. sygdomsforløb og symptomer, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Personale udleverer kirurgisk maske, som patienten selv påsætter, se retningslinje Værnemidler (2.2). Personalet holder afstand på 2 m eller anvender værnemidler

 • • Patienten isoleres på enestue. Patienten kan fjerne masken, når patienten er på isolationsstuen med lukket dør

 • • Ved behov for direkte kontakt med patienten eller patientnære omgivelser anvendes værnemidler (se afsnittet værnemidler)

Påvisning af SARS-CoV-2

Diagnosen bekræftes ved:

Påvisning af SARS-CoV-2 i relevant prøvemateriale fra øvre eller nedre luftveje alt efter, hvor patienten har symptomer

 • • Svælgpodning ved øvre luftvejssymptomer

 • • Trakealsekret ved nedre luftvejssymptomer og intuberede patienter

Tolkning af positivt testresultat for SARS-CoV-2-19 ved tidligere påvist covid-19 < 60 dage fra positiv test

Asymptomatiske personer:

Positivt testsvar tilskrives rest-RNA, såfremt der er gået minimum 4 døgn fra testtidspunktet for første positive test.

Personer med symptomer på covid-19:

Det kan ikke udelukkes, at det positive testsvar skyldes reinfektion. Såfremt der på baggrund af en individuel sundhedsfaglig vurdering ikke findes anden oplagt årsag til symptomerne håndteres personen som ny-smittet.

Personer med nedsat immunforsvar:

Tolkning bør bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering.

Tolkning af positivt testresultat for SARS-CoV-2-19 ved tidligere påvist covid-19 ≥60 dage fra positiv test

Det kan ikke udelukkes at det positive testsvar skyldes reinfektion, hvorfor personen håndteres som ny-smittet.

Hvem skal isoleres

Ved indlæggelse og ambulant undersøgelse og behandling isoleres:

 • • Alle patienter med symptomer og verificeret covid-19

 • • Alle patienter med symptomer, der er mistænkt for covid-19 – uanset vaccinationsstatus

Udbrudshåndtering

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage udbrudshåndtering på afdelingen jf. retningslinjen Udbrudshåndtering covid-19 (4.8.2.3).

 

Udover retningslinjen Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Isolation på enestue/kohorteisolation

Patienten isoleres på enestue med lukket dør:

  • • Hvis patienten ikke indlægges, skal stuen efterfølgende rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation

  • • Ved indlæggelse skal patienten forblive isoleret

Ved behov kan patienter med verificeret covid-19 kohorteisoleres:

  • • Inden kohorteisolation skal det undersøges, om patienterne har andre isolationskrævende bakterier eller virus. Hvis dette er tilfældet, skal patienten fortsat være isoleret på enestue

 • • Isolationsstuen skal have eget bad og toilet eller bækkenstol

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen

 • • Unødigt udstyr fjernes fra stuen

Ved ophævelse af isolation rengøres og desinficeres stuen, se afsnit om Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

Adgang til stuen for personale og besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvor på det fremgår hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes (se bilag)

 • • For besøgendes adgang til hospitalet følges de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen:

  • • Besøg skal så vidt muligt begrænses

  • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

  • • Besøgende i risikogrupper frarådes adgang. Ved nødvendigt besøg skal der anvendes kirurgisk maske, se retningslinje Værnemidler (2.2)

Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)..

 • • Besøgende, der har covid-19 skal ved uopsætteligt besøg på hospitalet:

  • • Aftale besøget med personalet

  • • Den besøgende skal bære kirurgisk maske samt udføre håndhygiejne ved indgang/ankomst til hospitalet. Den besøgende skal være instrueret i ikke at berøre masken efter påtagning.

  • • Når den besøgende forlader isolationsenheden, skal den besøgende fortsat have maske på, udføre håndhygiejne og forlade hospitalet direkte

Værnemidler

Ved direkte patientkontakt eller mindre end 2 m fra patienten:

 • • Personalet anvender éngangshandsker og væskeafvisende engangsovertrækskittel samt kirurgisk maske type ll og beskyttelsesbriller/heldækkende ansigtsvisir eller kirurgisk maske med visir, se retningslinje Håndhygiejne (2.1) og Værnemidler (2.2)

 • • Ved kontakt til patientens omgivelser/udstyr (uden kontakt til patient og >2 m fra patienten) anvender personalet engangshandsker, éngangsovertrækskittel og kirurgisk maske type ll

 • • Ved aerosoldannende procedurer anvendes éngangshandsker, væskeafvisende éngangskittel, FFP3 eller FFP2 maske og beskyttelsesbriller, se retningslinje Værnemidler (2.2).
  Bemærk, at personale, der benytter FFP3 og FFP2 maske, sammenlagt kun må arbejde 3 timer med denne maske pr. døgn. Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet

 • • Hvis der blot skal gives en kort besked uden kontakt til patienten eller patientens omgivelser, og patienten er > 2 m væk, er værnemidler ikke nødvendigt.

 • • Ved transport af patienten til undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen, se afsnit Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges
   

Personale, der kommer tilbage på arbejde efter overstået covid-19 infektion, skal også følge ovenstående i forhold til brug af værnemidler

Aerosoldannende procedurer

Følgende procedurer er aerosoldannende, og der skal anvendes FFP2/FFP3 maske og øjenbeskyttelse ved ophold nærmere end 2 m:

 • • Intubering/ekstubering og procedurer som manuel ventilation, brug af larynxmaske, brug af åbent trakealsug og kortvarig frakobling fra respirator (kan ske ved hoste og forflytning fra ryg- til bugleje)

 • • Hjertelungeredning. Hjertemassage og brug af defibrillator alene betragtes ikke som en aerosoldannende procedure

 • • Non-invasiv ventilation (NIV)/CPAP/BiPAP

 • • Tracheotomi- og trakeostomiprocedure (anlæggelse, åbent sug, seponering)

 • • Bronchoskopi

 • • ”High flow” nasal ilt/atmosfærisk luft (high flow nasal cannula (HFNC) med flow rate på 30-60 l/min.

 • • Induceret sputum

 • • Højhastigheds-oscillerende ventilation

 • • Kirurgi og post-mortem procedurer i patientens luftveje, hvor der anvendes højhastigheds-roterende instrumenter/udstyr

Følgende procedurer er IKKE aerosoldannende, og der anvendes kirurgisk maske og øjenbeskyttelse ved ophold nærmere end 2 m:

 • • Medicingivning via nebulisering

 • • Svælgpodning

 • • ”Low flow” nasal ilt/atmosfærisk luft (low flow nasal cannula (LFNC)

 • • Trachealsugning (lukket sug)

 • • Lungefysioterapi, brug af PEP-fløjte

 • • Lungefunktionsundersøgelse

 • • Undersøgelse og behandling af patienter med dysfagi

Påklædning af værnemidler uden for isolationsstue/i forrum

Personalet skal være instrueret i korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Værnemidler påtages uden for stuen eller i forrum.

Der udføres håndhygiejne til en start, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Værnemidler påtages i følgende rækkefølge:

 • • Langærmet éngangskittel påtages, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Kirurgisk maske eller FFP3/FFP2 maske tages på, trækkes godt ned under hagen og klemmes til over næseryggen, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Ansigtsdækkende visir eller beskyttelsesbriller tages på, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Éngangshandsker tages på, handsken skal dække kitlens manchet, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Husk:

 • • Hold hænderne fra ansigtet

 • • Begræns kontakt med overflader

 • • Skift værnemidler, hvis de bliver ødelagt eller forurenede

 • • Udfør håndhygiejne mellem skift af værnemidler

Afklædning af værnemidler

Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at mulige forurenede flader ikke berøres.

Værnemidler kasseres som dagrenovation.

Kan der ikke holdes over 2 m afstand til patienten, skal maske/visir aftages udenfor isolationnsstuen.

Man kan med fordel aftage overtrækskittel og handsker i en og samme arbejdsgang, alternativt aftages værnemidler i følgende rækkefølge:

 • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Engangsovertrækskittel (krænges af så kun kitlens inderside berøres ved aftagning) og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Fjern briller/visir ved at berøre de rene stænger

  • • Heldækkende ansigtsvisir kasseres

  • • Beskyttelsesbrille med aftageligt visir genbehandles således:

   • • Visir adskilles fra brillestangen og kasseres

   • • Brillestang genbehandles i instrumentopvasker

   • • Alternativt desinficeres med ethanolbaseret desinfektionsserviet

     • − Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

     • − Påtagning af rene handsker

     • − Brillestang desinficeres med ethanolbaseret desinfektionsserviet

     • − Hvis brillestang er synligt forurenet, rengøres de med en sæbevandsklud

og desinficeres herefter

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Grib i nederste og dernæst øverste bånd eller elastik og fjern masken, bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

For bortskaffelse af affald se afsnit om affald.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og kirurgisk maske, sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synligt ren, og håndtag desinficeres inden transport, se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndhygiejne efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne (2.1),

 • • Hvis patienten selv kan gå:

  • • Patienten skal anvende kirurgisk maske

  • • Patienten skal altid følges af personale

 • • Dokumenter må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, fx løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 2 m afstand til patienten fjernes eller tildækkes

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter, fx håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres, se afsnit om desinfektion

 • • Ved spild af organisk materiale rengøres og desinficeres, se afsnit om desinfektion

Særligt for patienttransport, hvor der pågår procedurer med høj risiko for aerosoldannelse (fx high-flow iltterapi)

 • • Vælg så vidt muligt det mindst trafikerede tidspunkt for transport og den mindst trafikerede rute

 • • Alt personale, som er < 2 m fra patientens luftveje, anvender engangshandsker, langærmet overtrækskittel, FFP2/3 maske og øjenbeskyttelse

 • • Transporten ledsages af minimum én ren hjælper, som skal betjene de nødvendige knapper, håndtag og døråbnere samt sikre, at alle andre end transportholdet holder > 2 m afstand

 • • Umiddelbart efter transporten har passeret, rengøres og desinficeres kontaktpunkter i en 2 m radius af patienten de steder, hvor transporten har holdt stille (fx i og udenfor elevatoren)

Covid-19 positive patienter, fra eget hjem, med behov for undersøgelse/behandling på hospital

Ved modtagelse af en patient med covid-19 til undersøgelse/behandling fra eget hjem gælder følgende:

 • • Modtagende afsnit skal informeres inden patientens ankomst for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten skal bære kirurgisk maske samt udføre håndhygiejne ved indgang/ankomst til hospitalet. Patienten skal være instrueret i ikke at berøre masken efter påtagning.

 • • Personalet følger patienten direkte til isolationsstuen

  • • Patienten kan fjerne masken, når patienten er på isolationsstuen med lukket dør

 • • Herefter følges forholdsreglerne for isolation på enestue

 • • Rengøring efter undersøgelse/behandling:

  • • Vandrette patientnære flader rengøres

  • • Kontaktpunkter, fx håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres, se afsnit om desinfektion

  • • Ved spild af organisk materiale rengøres og desinficeres, se afsnit om Spild af organisk materiale

 • • Når patienten forlader isolationsenheden, skal patienten have udleveret kirurgisk maske, udføre håndhygiejne og forlade hospitalet direkte

Udstyr anvendt på isolationsstuen

Til patientbehandling bør der anvendes éngangsudstyr. Flergangsudstyr bringes til skyllerum med henblik på rengøring og desinfektion i instrumentopvasker.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes:

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

 • • Der anbefales brug af engangs rektaltermometre. Anvendes flergangs rektaltermometre, henstandsdesinficeres termometret med Sekucept Aktiv, se retningslinje Digitale termometre (8.6). Termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning

Mobilt medicinsk udstyr anvendt på isolationsstuen

Mobilt medicinsk udstyr kan være fx ultralydsudstyr, scannere og røntgenudstyr

 • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen, se afsnit om desinfektion

 

Såfremt der ikke er plads til at udføre rengøring og desinfektion på isolationsstuen eller i forrum/sluse, gøres følgende:

 • • Håndtag/kontaktpunkt (til transport) på det anvendte udstyr desinficeres

 • • Værnemidler aftages, og der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1), se afsnit om afklædning af værnemidler

 • • Udstyret skal umiddelbart efter, det har forladt isolationsstuen, transporteres til et egnet rum, hvor det rengøres og desinficeres. Transporten kan foregå uden anvendelse af værnemidler

 • • Der udføres håndhygiejne og påtages nye værnemidler, inden rengøring og desinfektion påbegyndes

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder fx værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen

Anvend éngangshandsker, når affald skal transporteres til afhentningssted, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal lægges i snavsetøjspose på stuen. Snavsetøjsposen lukkes herefter og opbevares i skyllerum/affaldsrum. Alternativt kan snavsetøjspose kan stå i isolationsenheden, hvor snavsetøjsposen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen

Anvend éngangshandsker, når snavsetøjsposen skal transporteres til afhentningssted, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes.

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

Anvend éngangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Dokumenter bør ikke medbringes på isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer. Plastlommer tages ikke ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation

Rengøring og desinfektion

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes:

 • • Et spritholdigt middel (fx ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Ved rengøring samt håndtering af tekstiler og affald skal personalet anvende værnemidler som øvrigt personale. Se afsnit om værnemidler

 • • Medtag kun det mest nødvendige udstyr på stuen

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (fx håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr

 • • Desinficeres

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 

I afsnit, hvor der foregår aerosoldannende procedurer, skal vandrette flader og kontaktpunkter inden for 2 m afstand fra patientens hoved rengøres og desinficeres én gang i hver vagt og altid ved synlig forurening.

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Ophævelse af isolation

 • • Ophævelse af isolation foretages kun af lægefagligt personale og sker efter symptomophør.

 • • For svært immundefekte patienter (ex.vis hæmatologiske patienter i aktiv kemoterapi, organtransplanterede samt HIV-patienter med CD <200) kan smitsomhed vare længere. Uafhængig af sværhedsgrad af COVID-19 symptomer kan isolation ophæves:

  • • Når patienten har været feberfri i mere end 24 timer uden febernedsættende medicin og patienten er i klinisk bedring

samt

   • • enten at der foreligger to negative tests for SARS-CoV-2 (PCR eller antigen) taget med mindst 24 timers interval

   • • eller 20 dage efter symptomdebut.

 

Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse:

 • • Skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i minimum 48 timer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres, se afsnit om Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres, se afsnit om desinfektion

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr

 • • Rengøres og desinficeres efterfølgende, se afsnit om desinfektion

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose

Når en patient flyttes ud af en kohorteisolationenhed

 • • De materialer, der kan relateres til patienten, kasseres, altså de patientnære ting

 • • De værnemidler, som personalet anvender fx æske med handsker, hvor de tilgår indholdet rent, kan forblive i kohorteisolationsenheden, så længe den pågår med samme type isolation

Ved nedlæggelse af kohorteisolationsenheden kasseres alt, der har været på stuen.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

 • • Aftørbar pude rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves, se afsnit om desinfektion

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk, anbringes i karantæne i 48 timer

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres manuelt efterfølgende

 • • Mundtermometre er patientbundne. Det desinficeres med en ethanolbaseret desinfektionsserviet. Hvis termometret er synligt forurenet, rengøres det med en sæbevandsklud og desinficeres herefter. Det opbevares i lukket beholder. Når patienten udskrives henstandsdesinficeres termometret med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning, se retningslinjen Digitale termometre (8.6)

 • • Anvendes flergangs rektaltermometre, henstandsdesinficeres termometret med Sekucept Aktiv. Termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal rengøres og desinficeres, inden disse flyttes fra isolationsheden

 • • Der skal foreligge en aftale om hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse af afdøde med mistænkt eller påvist covid-19 anvendes værnemidler i form af handsker og langærmet engangsovertrækskittel

 • • Såfremt der skal udføres procedurer, der indebærer risiko for stænk og sprøjt til ansigtet med luftvejssekret, bør der anvendes kirurgisk maske type II og øjenbeskyttelse i form af beskyttelsesbriller eller visir

 • • Ved transport til kapellet iføres den afdøde rent tøj og rent sengelinned. Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle

 • • Kapelpersonalet orienteres

Målgruppe

Alt personale på regionens hospitaler.

Formål

Forebygger smittespredning af covid-19.

Referencer

Sundhedsstyrelsen - Retningslinje for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Tilgået den 8. december 2022

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Tilgået den 8. december 2022

SSI.dk - Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren

Tilgået den 8. december 2022

SSI.dk - Notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet covid-19

Tilgået den 8. december2022