Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optøning og oprensning af selvvalgt donorsæd fra Cryos til testning i forbindelse med PGT ved monogene sygdomme

 

Formål

At sikre, at optøning og oprensning af selvvalgt donorsæd fra Cryos til testning i forbindelse med PGT ved monogene sygdomme, sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Definition af begreber

PGT: præimplantationsgenetisk testning

PCR: Polymerase Chain Reaction

ICSI-D: Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion med Donorsæd

ICI strå: strå, der skal oprenses inden brug

IUI-ready strå: strå, der er klar til brug

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Det er ikke tilladt at benytte sæd fra blokerede donorer, eller fra donorer der har opnået deres

graviditetskvote i Danmark, dog kan donor benyttes til søskende, selvom graviditetskvoten er nået. Derfor SKAL alle donorer kontrolleres. Se fremgangsmetoden i proceduren

Kontrol af donorblokering inden brug”

 

Patienten sørger selv for bestilling af donorsæd efter vores gældende regler. Der bestilles 4 strå, hvoraf det ene oprenses/vaskes og sendes til testning hos ”Afsnit for Molekylær Diagnostik”.

Når sædstråene er modtaget gives ”Afsnit for Molekylær Diagnostik” besked og der aftales, hvornår de vil modtage det oprensede/vaskede strå. Dette kan gøres via mail til Birte Degn.

Strået oprenses/vaskes og sendes sammen med biopsierne om fredagen.

Patienten kan først komme i gang med behandling, når testen er sat op.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde for IUI-ready strå:

Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”

Strå optøes ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min.

 

Tømning af CBS-strå med sprøjte:

 • • Connection adapter sættes på 1 ml sprøjte fyldt med luft.

 • • Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

 • • Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

 • • Connection adapter med sprøjte sættes på CBS-strået ved ID-pinden. Den skal slutte helt til.

 • • Klip svejsningen af i den modsatte ende af CBS-strået.

 • • Ved at presse luft langsomt og kontrolleret gennem strået vil sæden tømmes ud.

 

Tømning af CBS-strå med træpind:

 • • Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

 • • Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

 • • Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende.

 • • Sæt træpinden i den øverste åbning.

 • • Tryk forsigtigt træpinden ned igennem strået, og sæden vil tømmes ud.

 

Tømning af CBS-strå med saks:

 • • Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

 • • Klip den nederste svejsning af uden at komme i kontakt med sæden

 • • Hold strået ned i glasset med den åbne ende tæt ved gradienten

 • • Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende, lige under filt-proppen, og sæden vil løbe ud af sig selv.

 

Fremgangsmåde ved IUI-ready strå:

 • • IUI-ready strået skal vaskes med vaskemedie inden det sendes til testning.

 • • Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”

 • • Strået tømmes i et Spidsglas, der er klargjort med patientens navn og cpr-nummer samt donornavn/nummer.

 • • Tilsæt herefter ca. 2 ml vaskemedie til sædopløsningen og bland med mediet ved at suge op og ned med pipetten

 • • Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, når prøverne centrifugerer.

 • • Herefter suges supernatanten fra og kasseres

 • • Tilsæt ca. 2 ml vaske-medie til det tilbageblevne pellet og bland pellet grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten.

 • • Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator

 • • med lettet låg, mens prøverne centrifugerer.

 • • Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra, og pellet opslemmes i 200 ul fertiliseringsmedie.

 • • Ca. 10 μl af prøven påsættes Maklerkammeret for at tjekker, at der er spermatozoer i prøven.

 • • Prøven sendes sammen med biopsierne til ”Afsnit for Molekylær Diagnostik” med patientlabel og donornavn/nummer på glasset. Prøven sendes ved stuetemperatur.

 • • ”Optø” og ”Destruer” prøven i Formatex. På forsiden i Formatex noteres dato, donornavn/nummer samt initialer under bemærkninger f.eks. ”23.02.2020: Donor Philip sendt til Afsnit for Molekylær Diagnostik/vb”

 

Fremgangsmåde for ICI-strå:

Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”

Strå optøes ved stuetemperatur i ca. 15 30 min. De klargjorte spidsglas med opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 1(medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 2(medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas

 • • Når stråene er optøet tømmes de, ét ad gangen, ovenpå gradienten i spidsglasset, på én af ovenfor

 • • skrevet måder

 • • Ca. 10 μl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile, imotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Dette gøres med henblik på refusion af stråets værdi, hvis det viser sig ikke at kan oprenses til 3 mil/ml motile sædceller.

 

Gradientcentrifugering til testning

 • • Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G)

 • • Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 • • Ca. 2 ml fertilitetsmedie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label og donornavn/nummer), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 • • Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 • • Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i

 • • incubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer.

 • • Herefter suges supernatanten fra og kasseres

 • • Pellet opslemmes i ca. 2 ml fertiliseringsmedie og blandes grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten

 • • Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer

 • • Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra, og pellet opslemmes i 200 ul fertiliseringsmedie.

 • • Ca. 10 μl af prøven påsættes Maklerkammeret for at tjekke, at der er spermatozoer i prøven.

 • • Prøven sendes sammen med biopsierne til Afsnit for Molekylær Diagnostik med patientlabel og donornavn/nummer på glasset. Prøven sendes ved stuetemperatur.

 • • ”Optø” og ”Destruer” prøven i Formatex.

 • • På forsiden i Formatex noteres dato, donornavn/nummer samt initialer under bemærkninger f.eks. ”23.02.2020: Donor Philip sendt til Afsnit for Molekylær Diagnostik/vb”

 

Vi skal give sekretærerne besked, når vi har sendt et donorstrå til testning, så vil de notere donornavn/nummer i PGT databasen.