Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optøning og oprensning af selvvalgt donorsæd fra Cryos og European Sperm Bank til opsætning af test i forbindelse med PGT ved monogene sygdomme

 

Formål

At sikre, at optøning og oprensning af selvvalgt donorsæd fra Cryos og European Sperm Bank til opsætning af test i forbindelse med PGT ved monogene sygdomme, sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Definition af begreber

PGT: Præimplantationsgenetisk testning

ICI strå: strå, der skal oprenses inden brug

IUI-ready strå: strå, der er klar til brug

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Det er ikke tilladt at benytte sæd fra blokerede donorer eller fra donorer der har opnået deres graviditetskvote i Danmark. Dog kan donor benyttes til søskende, selvom graviditetskvoten er nået. Derfor SKAL alle donorer kontrolleres. Se fremgangsmetoden i proceduren Kontrol af donorblokering inden brug”.

 

Patienten sørger selv for bestilling af donorsæd efter vores gældende regler. Der bestilles 4 strå, hvoraf det ene oprenses/vaskes og sendes til testning hos Afsnit for Molekylær Diagnostik.

Når sædstråene er modtaget gives Afsnit for Molekylær Diagnostik besked og der aftales, hvornår de vil modtage det oprensede/vaskede strå. Dette kan gøres via mail til Birte Degn.

Strået oprenses/vaskes og sendes sammen med biopsierne om fredagen.

Patienten kan først komme i gang med behandling, når testen er sat op.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde for IUI-ready strå:

Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”.

Strå optøs ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min.

 

Tømning af CBS-strå med sprøjte:

  1. 1. Connection adapter sættes på 1 ml sprøjte fyldt med luft.

  2. 2. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

  3. 3. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

  4. 4. Connection adapter med sprøjte sættes på CBS-strået ved ID-pinden. Den skal slutte helt til.

  5. 5. Klip svejsningen af i den modsatte ende af CBS-strået.

  6. 6. Ved at presse luft langsomt og kontrolleret gennem strået vil sæden tømmes ud.

 

Tømning af CBS-strå med træpind:

  1. 7. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

  1. 8. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

  2. 9. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende.

  3. 10. Sæt træpinden i den øverste åbning.

  4. 11. Tryk forsigtigt træpinden ned igennem strået, og sæden vil tømmes ud.

 

Tømning af CBS-strå med saks:

  1. 12. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

  1. 13. Klip den nederste svejsning af uden at komme i kontakt med sæden.

  2. 14. Hold strået ned i glasset med den åbne ende tæt ved gradienten.

  3. 15. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende, lige under filt-proppen, og sæden vil løbe ud af sig selv.

 

Fremgangsmåde ved IUI-ready strå:

  1. 16. IUI-ready strå skal vaskes med MHM medie inden det sendes til testning.

  1. 17. Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”.

  2. 18. Strået tømmes i et spidsglas, der er klargjort med patientens navn og CPR-nummer samt donornavn/nummer.

  3. 19. Tilsæt herefter ca. 2 ml MHM medie til sædopløsningen og blandes med mediet ved at suge op og ned med pipetten.

  4. 20. Spidsglasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

  5. 21. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

  6. 22. Tilsæt ca. 2 ml MHM medie til det tilbageblevne pellet og vask pellet grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten.

  7. 23. Centrifuger igen i 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

  8. 24. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra og pellet opslæmmes i 200 µl MHM medie.

  9. 25. Ca. 10 μl af prøven påsættes Makler kammeret for at verificere, at der er spermatozoer i prøven.

  10. 26. Prøven sendes sammen med biopsierne til ”Afsnit for Molekylær Diagnostik” med patientlabel og donornavn/nummer på glasset. Prøven sendes ved stuetemperatur.

  11. 27. ”Optø” og ”Destruer” prøven i Formatex. På forsiden i Formatex noteres dato, donornavn/nummer samt initialer under bemærkninger f.eks. ”23.02.2020: Donor Philip sendt til Afsnit for Molekylær Diagnostik/vb”.

  12. 28. Vi skal give sekretærerne besked, når vi har sendt et donorstrå til testning, så vil de notere donornavn/nummer i PGT databasen.

 

Fremgangsmåde for ICI-strå:

Donorstråets placering i GT38 kan findes på patientens journalforside i Formatex, under ”Fryser”.

Strå optøs ved stuetemperatur i ca. 15 30 min. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

  • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Upper 50 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

  • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Lower 90 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

  • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas.

  1. 29. Når stråene er optøet tømmes de ét ad gangen, ovenpå gradienten i spidsglasset, på én af ovennævnte måder.

  1. 30. Ca. 10 μl af prøven påsættes Makler kammeret, og koncentrationen af motile, immotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Dette gøres med henblik på refusion af stråets værdi, hvis det viser sig ikke at kan oprenses til 3 mill/ml motile sædceller.

 

Gradientcentrifugering til testning

  1. 31. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

  1. 32. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres. Undgå kontakt med pellet.

  2. 33. Ca. 2 ml MHM medie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label og donornavn/nummer), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at vaske det med mediet.

  3. 34. Overfør alt medie med det opslæmmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at vaske sædcellerne godt med mediet.

  4. 35. Spidsglasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

  5. 36. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

  6. 37. Pellet opslæmmes i ca. 2 ml MHM medie og vaskes grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten.

  7. 38. Centrifuger igen i 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

  8. 39. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra og pellet opslæmmes i 200 µl MHM medie.

  9. 40. Ca. 10 μl af prøven påsættes Makler kammeret for at verificere, at der er spermatozoer i prøven.

  10. 41. Prøven sendes sammen med biopsierne til Afsnit for Molekylær Diagnostik med patientlabel og donornavn/nummer på glasset. Prøven sendes ved stuetemperatur.

  11. 42. ”Optø” og ”Destruer” prøven i Formatex.

  12. 43. På forsiden i Formatex noteres dato, donornavn/nummer samt initialer under bemærkninger f.eks. ”23.02.2020: Donor Philip sendt til Afsnit for Molekylær Diagnostik/vb”

  13. 44. Vi skal give sekretærerne besked, når vi har sendt et donorstrå til testning, så vil de notere donornavn/nummer i PGT databasen.