Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af trykpose til hurtig infusion i ATC

Beskrivelse

En trykpose benyttes til at øge infusions- eller transfusionshastigheden.

Der findes og bruges mange forskellig modeller af trykposer. Nogle er til en-gangs brug og andre er til flergangs brug. Desuden finde trykposer i forskellige størrelser.

Fælles for dem er, at de består af en form for u-eftergiveligt omslag, der kan omslutte en infusions- eller transfusionspose. Inde i dette omslag er et oppusteligt kammer der kan fyldes med luft, for herved at trykke på infusions- eller transfusionspose og øge infusions- eller transfusionshastigheden.

De fleste modeller af trykposer har, udover en pumpe anordning, også en trykmåler til at måle trykket i trykposen.

 

Indikationer

Der er indikation for at bruge en trykpose ved behandling af en patient har lavt blodtryk på baggrund af faktisk (fx hypovolæmi) eller relativt (fx anafylaksi) volumen mangel, hvor der er behov hurtig infusion eller transfusion, for at stabilisere patientens tilstand indtil endelig behandling.

Ved brug af en intraossøs adgang kan der være behov for brug af trykpose for at opnå en tilstrækkelig infusions- eller transfusionshastighed.

 

Kontraindikationer

Brugen af trykpose er kontraindiceret ved behandling af patenter der har, eller mistænkes for at have lavt blodtryk af andre årsager end volumen mangel, eksemvis kardiogent eller obstruktivt shock.

 

Relative kontraindikationer

Der skal udvises forsigtighed ved behandling med trykpose hos patienter med kendt hjerte- og nyreinsufficiens.

 

Procedurer ifm. brug af trykpose

 

  1. 1. Omslut infusions- eller transfusionsposen med trykposen.

  2. 2. Blæs luft i trykposen indtil den ønskede infusions- eller transfusionshastighed er opnået. Normal stiles efter et tryk på ca. 300 mmhg.

Der må tages hensyn til den infusions- eller transfusionsadgang, der er opnået, da et forøget infusions- eller transfusionstryk via et PVK (perifert venekateter) øger risikoen for at adgangen ødelægges. Generelt kan det siges, at jo større tryk der anvendes, jo større kar skal der være opnået adgang i. Derfor bør det overvejes at have mere end en venøs adgang ved samtidig brug af trykinfusion eller -transfusion.

Vær desuden opmærksom på, at infusions- eller transfusionshastigheden ved de fleste modeller af trykposer, falder efterhånden som infusions- eller transfusionsposen tømmes. Derfor kan det være nødvendig at efterfylde trykposen med luft, for til stadighed at opnå den ønskede infusions- eller transfusionshastighed.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og læger i Aalborg Akut- og Traumecenter.

 

Referencer

 

Den akutte patient. Munksgaard, 2. udgave. Kapitel 5: Væskebehandling. Af: Lars S Rasmussen og Jacob Steinmetz. Redaktion: Torben Callesen og Kristian Antonsen.

https://books.google.dk/books?id=cAk1QzxRgmIC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=hvad+er+en+infusion+trykposer&source=bl&ots=zduzfnsP2E&sig=S71Yffx5rUWsczNhzYa3Ju_tKyE&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwj52eTfrK_fAhUDWywKHYdfBaIQ6AEwCXoECAQQAQ#v=onepage&q=hvad%20er%20en%20infusion%20trykposer&f=false