Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af perifere nerveblokader på håndkirurgiske patienter af Anæstesiafsnit, Frederikshavn

 

Formål

At præcisere og beskrive proceduremæssige forhold vedrørende anlæggelse af perifere nerveblokader (infraklavikulært blok /axillaris blok) på håndkirurgiske patienter ved Anæstesiafsnit, Håndkirurgisk afsnit, Frederikshavn.

At sikre gode patientforløb og godt tværfagligt/tværsektorielt samarbejde.

Rammer og aftaler

Anæstesilæge og anæstesisygeplejerske er ansvarlig for afvikling af blokadeanlæggelserne.

Aftalen omfatter at, anæstesilægen anlægger blokade på Håndkirurgisk Afsnit. Ved første operationspatient med assistance af sygeplejerske fra Håndkirurgisk Afsnit - ved efterfølgende patienter assisterer anæstesisygeplejerske. Anæstesisygeplejersken har fremmøde på Håndkirurgisk Afsnit, efter endt overvågning af patient, der på OP har fået anlagt IVRA (overvågning efter anlæggelse af IVRA 30 min. samt ved desufflering af blodtomhedsmanchet)

Anæstesisygeplejersken overtager observation af patient, der har fået anlagt blokade, når denne kommer på håndkirurgisk afsnit.

 

Beskrivelse

Procedure

Før opstart

Håndkirurgisk afsnit klargør:

Monitor: BT- manchet, SPo2 – måler, elektroder og O2 næsekath.

Ultralydsscanner står på sengestuen.

Anæstesi –personale tjekker;

Ilt, maske tilgængelig, blød ventilationspose m. vinkelventil og sug.

Blokadebord m. utensilier findes på sengestuen.

 

Anlæggelse af blokaden

Anæstesiafsnittet medbringer medicin til anlæggelse af blokade.

Patienten tilsluttes monitor og der anlægges venflon.

Anlæggelse af blokaden ved anæstesilæge – denne kontrollerer effekten af blokaden efter 15 -30 minutter.

Observation efter anlæggelse af blokaden:

Patienten observeres 30 minutter af sygeplejerske fra Håndkirurgisk Afsnit eller frem til anæstesisygeplejerske kommer på afsnittet. Efter 30 minutter kan patienten gives ”patient – kald” og stuen må forlades. Når patienten afhentes til OP fjernes monitorering fra patienten – der sker ikke sygeplejefaglig ledsagelse.

Anæstesiafdelingen vurderer om der er behov for anæstesisygeplejerske tilstedeværelse på operationsstuen ved OP-start.

OBS: Ved protesekirurgi (lukket stue) SKAL anæstesisygeplejerske være til stede på stuen under hele indgrebet.

Observationer: BT, puls, SpO2 måles hver 5 min. –

OE m. blok: farve, temp. og sensibilitet.

Dokumentation:

Anæstesilæge/anæstesisygeplejerske alt. sengeafsnitssygeplejerske dokumenterer på anæstesijournal.

 Målte værdier og indgivet medicin.

 Blokanlæggelse.

Anæstesi start –> slut. Samlet anæstesitid er fra første kontakt til pt. forlader operationsstuen eller afleveres til opvågningen.

 Procedurestart –> slut.

 Procedurekode for anæstesi og operation.

Anæstesisygeplejerske registrerer dagens håndkirurgiske patienter i DAD4