Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuropsykologisk undersøgelse af patienter med Subarachnoidalblødning

 

Beskrivelse 

Procedure for lægelig henvisning til neuropsykologisk undersøgelse af patienter behandlet for subarachnoidalblødning. Undersøgelsen er et led i at afklare opererede patienters behov for enten: 

  

  • • Behov for genoptræning under indlæggelse,  

  • • Udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) eller  

  • • Opfølgende ambulant neuropsykologisk undersøgelse.  

Målgruppe – modtagelse 

Læger, neuropsykolog og Patientens team i Neurokirurgisk afdeling, som efter operation eller endovaskulær behandling skal planlægge den videre genoptræning og opfølgning for patienten. 

Formål Problemstilling 

  • • At alle patienter med sikre eller mulige tegn på genoptræningsrelevante kognitive og adfærdsmæssige følger af kranietraume henvises til neuropsykologisk undersøgelse. 

  • • At patienter med behov for senere ambulant neuropsykologisk undersøgelse og/eller vejledning får aftalt relevant tidspunkt for opfølgende undersøgelse. 

Ved udskrivning skal alle patienter have foretaget en lægelig og tværfaglig vurdering af deres genoptræningsbehov. Det gælder også efter besøg i ambulatoriet.  

Patienter med subarachnoidalblødning har meget varierende grader af ofte både synlige og usynlige funktionstab eller ændret adfærd. Nogle patienter har et åbenbart behov for genoptræning, men patienter uden oplagte førlighedstab behøver skærpet tværfaglig observation for kognitive eller adfærdsmæssige udfordringer. Der er derfor et behov for vurdering af genoptræningspotentiale, selv om patienten ikke har tilstrækkelig indsigt i dette behov. 

Metode 

  • • Henvisning sendes internt efter lægelig vurdering eller efter beslutning i Patientens team. 

  • • Henvisning kan evt. aftales på lægekonference eller efter neuropsykologens vurdering. 

  • • Neuropsykolog træffer aftale om vurdering inden for 1-2 dage. 

  • • Undersøgelse eller vurdering afvikles, så pårørende straks har mulighed for at få kendskab til resultatet og få vejledning om støttende indsats. 

  • • Undersøgelsen indgår eventuelt i en tværfaglig udarbejdet genoptræningsplan (GOP). 

Referencer 

Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhedsstyrelsen 2011. 

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Nr. 918 af 22/06/2018. Sundhedsloven §140.