Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LT-NIV ambulatoriet arbejdsgang

 

 

Kriterier for henvisning til LT-NIV-ambulatoriet

 

Alle patienter med en verificeret KOL, som opfylder kriterierne for Long Term Non-Invasiv Ventilation (LT-NIV), se faktaboks 1, og ønsker at modtage behandlingen, følges i LT-NIV-ambulatoriet. Ambulatoriet varetager behandlingen for alle patienter i Region Nordjylland og kan henvises fra Udredningsklinikken, andre lungemedicinske ambulatorier i regionen og lungemedicinsk afdeling 6V. Se i øvrigt DLS’ instruks for LT-NIV behandling.

Hvis patienten er i Long Term Oxygen Therapy (LTOT)-behandling på henvisningstidspunktet skal iltdosering fremgå af henvisningen. Det forventes at patienten på henvisningstidspunktet er optimeret i inhalationsmedicinsk behandling.

Booking foretages af sekretær.

 

Første patientkontakt: Telefonkonsultation ved sygeplejerske

Efter henvisning af patienten bookes patienten til en telefon-konsultation, hvor der orienteres om hvad behandling med LT-NIV indebærer. Patienten modtager indkaldelse til konsultationen i e-boks. Vigtigheden af adheræns til behandling klarlægges for patienten. Oplyses derudover om, hvilke muligheder der er for at modtage hjælp til behandling fra lungemedicinsk afdeling, hjemmepleje, mv. Patienten oplyses om daglig varighed af behandlingen og orienteres om, at man ved fremmøde i ambulatoriet skal have gjort sig klart, om man ønsker at modtage behandling. Er man i tvivl, påbegyndes behandlingen ikke, da der er tale om et kostbart single-use udstyr. Er patienten interesseret i behandling indkaldes patienten til påbegyndelse af LT-NIV.

LT-NIV-ambulatoriets opgaver

Patienten møder til indstilling og udlevering af NIV-apparatur og maske. Der skal prioriteres grundig gennemgang og rengøring af apparatet.
Patienten ligger/sidder med behandlingen på i en tid (15-30min.), hvor der er mulighed for at indstille på bl.a. komfortindstillinger og evt. LTOT kan justeres.
Hvis patienten får hjemmehjælp til aften/nat, informeres hjemmeplejen om den nystartede behandling og hvad der forventes af dem, (via PFP).

Til LT-NIV benyttes VOLUME ASSURED PRESSURE SUPPORT (VAPS), et hybridmodus, som kombinerer tryk og volumen og leverer et ønsket tidalvolumen/alveolær ventilation ved at variere pressure support.

Forslag til indstillinger:

Tidalvolumen: Kan evt. indstilles efter hvilket Vt som patienten havde behov for under sidste indlæggelse, hvis det er tilgængeligt. Ellers sættes Vt ud fra 8ml/kg IBW som minimum – gerne højere, hvis patienten kan tolerere det.
Tidalvolumen/alveolær ventilation øges indtil den ønskede reduktion i CO
2 er nået, såfremt patienten tolererer dette.


EPAP: 4-5cm H
2O (Kan evt. hos få udvalgte øges til max 7cm H2O, hvis der er iltningsproblemer eller bronkosNordEPJme pga. emfysem/tab af elastic recoil).
Auto-EPAP kan være relevant hos patienter med kombineret obstruktiv søvnapnø.
Ved mulighed for auto-EPAP (varierende EPAP):
EPAP, min 4-5cm H2O,
EPAP, max: 10-15cm H2O.

Vær altid opmærksomhed på, at jo højere EPAP maskinen benytter, jo lavere bliver pressure support (PS), hvilket kan kompromittere ventilationen – især på apparater med max IPAP på 25cm H2O.
 

PS: PS min. 3-6cm H2O, PS max. 20-25cm H2O (eller højere, hvis maskinen kan levere det)

 

Patienterne anbefales så vidt muligt at sove med behandlingen, men informeres endvidere om, at den gerne må benyttes i dagtiden. Især i startperioden, kan det være rart for patienten at vænne sig til behandlingen i vågen tilstand.

Der aftales telefonisk opfølgning med patienterne.

 

Opfølgningsforløb

Patienten indkaldes via E-post. Patienten bedes i indkaldelsesbrevet medbringe apparat, incl slanger og maske til besøget og ved LTOT, benytte ordinerede iltbehandling i forbindelse med besøget. Hos de patienter, hvor det er vurderet, at der skal tages arteriel blodprøve i Klinisk Biokemisk regi, rekvireres dette.

Program for efterfølgende konsultationer

Patienter, som er nystartede i LT-NIV behandling ses til næste kontrol efter 3 mdr. Efterfølgende besøg sker efter 6-12 mdr, efter individuel vurdering og afhængigt af, om patienten har andre kontakter til det lungemedicinske ambulatorium.

Besøget i LT-NIV-ambulatoriet er stort og omfattende. Patienterne kan derfor have behov for samtidig opfølgning i KOL-ambulatoriet. Dette vurderes løbende. I forbindelse med besøget skal som minimum vurderes

Adheræns til behandlingen

Afdækning af problemstillinger, som afstedkommer manglende adhærens

Aflæsning af LT-NIV rapport med henblik på vurdering af behov for ændring i NIV-indstillinger

Vurdering af maske; tilNordEPJning og skifte pga slitage

Vurdering af slanger, som skiftes med intervaller, anbefalet af producenten

Ved samtidig iltbehandling

Arteriel punktur med vurdering af om ilt-doseringen er korrekt

Vurdering af adheræns til ilt-behandlingen.

Er der mulighed for dette kan patientens grundbehandling vurderes i form af

Inhalationscheck

Vurdering af behov for behandlingsoptimering

Vurdering af ernæringstilstand

Vurdering af behov for palliativ indsats

Hos patienter med primært behov for palliativt forløb tilbydes pt mulighed for en samtale med palliativt sigte frem for konsultation i KOL-ambulatoriet.

Afslutning

Såfremt patienterne ikke længere ønsker at benytte LT-NIV-behandling afsluttes de fra ambulatoriet. Det vil være formålstjenesteligt at se patienterne til en enkelt, afrundende konsultation i KOL-ambulatoriet for at sikre optimal overlevering til praktiserende læge af patienter i denne maksimalt sårbare patientkategori.