Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Podning for COVID-19 på Aalborg Universitetshospital

 

Indikation for COVID-19 podning ved patienter uden symptomer

Følgende skal PCR-testes af hensyn til epidemiologisk overvågning:

Alle akut indlagte intern medicinske patienter over 18 år, uanset vaccinationsstatus. Akut indlagte medicinske patienter omfatter alle, som indlægges inden for de intern medicinske specialer og kommer igennem akutmodtagelsen. Neurologiske patienter er således undtaget.

Patienten testes ved ankomst og håndteres efter vanlig praksis, indtil testsvar foreligger. Akut indlagte intern medicinske patienter, som screeningstestes, skal ikke isoleres, mens de venter på svar.

COVID-19 podning undlades ved

  • • Patienter, som er testet positiv for covid-19 inden for 60 dage, så længe patienten er asymptomatisk.

  • • Før ambulante behandlinger/procedurer

  • • Planlagt indlæggelse.

 

Indikation for COVID-19 podning med symptomer

Alle personer med symptomer på covid-19 ved indlæggelse, testes og isoleres. Dette gælder både personer med lette og betydelige symptomer. Hvis testsvaret er negativt afbrydes isolation.

 

Det er modtagende afdeling, der står for udførelse af test.

 

Patient tester positiv for COVID-19

Hvis patienten viser sig at have COVID-19, skal patienten isoleres.

Isolationsforholdsregler efterleves som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

PCR-test ved udskrivning

Personer, der udskrives fra sygehus til institutioner, fx plejehjem, hospice, botilbud mv., skal PCR-testes, uanset vaccinations- og tidligere smittestatus.


Hvis patienten tidligere er testet negativ, fx i forbindelse med indlæggelse, bør der foretages fornyet test, hvis der er gået mere end 48 timer siden sidste test.


Test kan undlades for patienter, som er testet positiv for covid-19 inden for 60 dage.