Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af patienter med samtidig COVID-19 sygdom

Hovedprincipper

Behandling rettes mod patientens alvorligste problem, idet der behandles efter gældende almindelige retningslinjer ved den pågældende sygdom. Samtidigt iagttages isolationsforholdsregler, som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Indikation for COVID-19 podning

  • • Ved akutte indlæggelser, hvor patienten har symptomer jf. SST retningslinje (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød)

 

  • • Ved patienter som allerede er indlagt uden for pandemiafsnit: Hvis patient udvikler symptomer på svær nedre luftvejsinfektion, som kræver tilsyn fra speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin.

 

Modtagelse af akutte patienter

Hvis patienten er kendt med eller mistænkt for COVID-19 sygdom, modtages patienten i pandemibygningen (Bygning 14) afsnit P1. Relevante specialer tilkaldes til lægelig vurdering af patienten i isolationsmodtagelsen P1, og ved behov for indlæggelse sker dette som låneseng i sengeafsnit P3 med det relevante speciale som lægeligt ansvarlig. Alternativt kan patienten modtages som isolationspatient i det afsnit, som primærlidelsen vedrører.

 

BEMÆRK: Patienter med kritisk sygdom (rød triage i ambulance) modtages i sædvanlige lokaliteter, hvor personalet benytter værnemidler. Ambulance underretter i forbindelse med transporten modtagende personale med henblik på mulighed for, at modtagepersonalet kan træffe relevante forholdsregler inden ankomst.

 

Hvis patienten modtages på andre matrikler, så iagttages isolationsforholdsregler som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

For særlige patientkategorier, som patienter til PCI eller trombolyse, se nedenfor.

 

Behov for undersøgelse eller behandling uden for Bygning 14/7Ø

Hvis der under indlæggelsen opstår behov for transport til eksempelvis operation eller radiologisk undersøgelse, iagttages gældende isolationsforholdsregler som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2). Efter endt procedure rengøres efter gældende forskrift se Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Eksempler på patienter, der flyttes ud af Bygning 14/7Ø

Patienter med behov for

  • • Radiologisk afklaring

  • • Operation

 

Særlige patientkategorier

Patienter med eller mistænkt for COVID-19 til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 

I tvivlstilfælde kontaktes infektionsmedicinsk bagvagt.