Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af patienter med samtidig COVID-19 sygdom

Hovedprincipper

Behandling rettes mod patientens alvorligste problem, idet der behandles efter gældende almindelige retningslinjer ved den pågældende sygdom. Samtidigt iagttages isolationsforholdsregler, som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Indikation for COVID-19 podning

  • • Alle akutte patienter til indlæggelse mere end 24 timer testes for COVID-19. Det er modtagende afdeling, der står for udførelse af test.

 

  • • Alle elektive patienter til indlæggelse testes for COVID-19 forud for indlæggelse.

 

  • • Patienter, der skal have udført potentielt aerosolproducerende undersøgelser og procedurer testes for COVID-19 forud for undersøgelsen/proceduren.

 

Modtagelse af akutte patienter

Patienter mistænkt for COVID opdeles i to hovedgrupper:

  1. 1. Patienter med samtidige symptomer på anden sygdom (f. eks abdominal- eller brystsmerter, obs appendicitis etc)

  2. 2. Patienter med kendt eller mistænkt COVID-19 sygdom som hoveddiagnose,

Gruppe 1 modtages hele døgnet i Akutmodtagelsen.

Gruppe 2

Mellem kl. 08-17 modtages patienterne i Pandemimodtagelsen såfremt den præhospitale triage er grøn eller gul. Ved orange eller rød præhospital triage i Akutmodtagelsen.

Mellem kl. 17-08 modtages alle patienter i Akutmodtagelsen.

 

 

BEMÆRK: Patienter med kritisk sygdom (rød triage i ambulance) eller hvor en anden hoveddiagnose er den dominerende sundhedsfaglige problemstilling modtages hele døgnet i sædvanlige lokaliteter, hvor personalet benytter værnemidler. Ambulance underretter i forbindelse med transporten modtagende personale med henblik på mulighed for, at modtagepersonalet kan træffe relevante forholdsregler inden ankomst. Relevante specialer tilkaldes til lægelig vurdering af patienten i akutmodtagelsen, og ved behov for indlæggelse kan dette ske som låneseng i Pandemisengeafsnit med det relevante speciale som lægeligt ansvarlig. Alternativt kan patienten modtages som isolationspatient i det afsnit, som primærlidelsen vedrører.

 

Hvis patienten modtages på andre matrikler, iagttages isolationsforholdsregler som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

For særlige patientkategorier, som patienter til PCI eller trombolyse, se nedenfor.

 

Behov for undersøgelse eller behandling uden for pandemiafsnit

Hvis der under indlæggelsen opstår behov for transport til eksempelvis operation eller radiologisk undersøgelse, iagttages gældende isolationsforholdsregler som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2). Efter endt procedure rengøres efter gældende forskrift se Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Eksempler på patienter, der flyttes ud af pandemiafsnit

Patienter med behov for:

  • • Radiologisk afklaring

  • • Operation

 

Særlige patientkategorier

Patienter med eller mistænkt for COVID-19 til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 

I tvivlstilfælde kontaktes infektionsmedicinsk bagvagt.

 

Smitteopsporing

Hvis patienten testes positiv følges Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)