Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - Nord - Markører for brystkræftpakker

Beskrivelse

I dette dokument er alle informationer omkring brug af markører for brystkræftpakker samlet.

Der henvises til 5 flowdiagrammer på området, hvoraf fremgår, hvem der skal sætte markørerne:

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/DetPatientadministrativeSystem/Patientregistrering/VidenHaandbog/Sider/Kræftpakker.aspx

Markører – generelt

Alle markører kan ses i PAS i AM, MAO. Her kan det også ses, hvem markøren er sat af. I markørbilledet ses alle markører på alle henvisninger. Markørbilledet kan også tilgås via HVF, hvis man her trykker Shift + F2.

Via HVF-billedet kan man trykke Shift + F11, og her ses kun de markører, som er sat af Radiologisk Afdeling på den pågældende henvisning.

Der må ikke bruges de aktuelle klokkeslæt på de markører, som vi sætter manuelt, da dette kan resultere i fejl på KTP-listen. Dog er det vigtigt, at markørerne kommer i den rigtige rækkefølge, hvilket sikres ved, at der altid er minimum 1 minut mellem hver markør pr. dato.

Angående aflysninger, som har forbindelse til Corona-virus, henvises til Sekretærer – Fælles – Nye arbejdsgange i forbindelse med Corona/COVID-19

Udsættelse af tid i pakkeforløb, som ikke skyldes Radiologisk Afdeling

Hvis en patient f.eks. afholder ferie i uge 25 og på grund af dette ikke ønsker indkaldelse i den uge, er det vigtigt, at markørerne AFV02L1 og AFV02L2 sættes på både ved interne og eksterne henvisninger. Denne information bruges for at se, hvad en eventuel overskridelse af pakkeforløbstider kan skyldes.

Markører – eksterne henvisninger

Startmarkører

AFV01A1A:

Alle eksterne henvisninger skal have startmarkøren AFV01A1A – denne skal altid være den første markør (skal stå nederst i markørbilledet).

Dato/klk = henvisningsdato og klokkeslæt

 

Elektive eksterne henvisninger er ”født” med startmarkøren AFV01A3, som skal ændres til AFV01A1A.

Billede 6

 

Akutte eksterne henvisninger er ”født” med startmarkøren AFV01A9, som skal ændres til AFV01A1A.

Billede 9

Andre markører

AFB01A:

Ovenover startmarkøren skal A-punktet (AFB01A) for brystkræftpakken sættes (f.eks. 1 minut efter AFV01A1A).

AFB01B:

Dernæst sættes B-punktet (AFB01B) for brystkræftpakken. Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0000).

AFB01X1:

Såfremt brystkræftpakken kan afkræftes, sættes X-punktet (AFB01X1). Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0001).

Eksempel:

Billede 13

 

Patienten udsætter sin tid eller udebliver:

Patienten har fået en tid 26.02.20. Først ser markørregistreringen således ud:

Billede 21

Patienten udebliver/aflyser, og markørregistreringen skal nu se således ud:

Billede 22

B-punktet (AFB01B) ændres til 27.02.20, hvor patienten har fået en ny tid.
Der sættes en AFV02L1 26.02.20, hvor patienten oprindelig havde en tid.

Der sættes en AFV02L2 27.02.20, hvor patienten har fået ny tid.

Der sættes automatisk en AFX01D3 ((som er dato og klokkeslæt for, hvornår sekretæren registrerer AFV02L1).

Bemærk: Hvis patienten udsætter tiden igen, skal datoen for AFB01B ændres til den nye dato, og det samme gør sig gældende for AFV02L2.

Patienten ønsker ikke undersøgelsen:

Hvis patienten slet ikke ønsker undersøgelsen foretaget, er det vigtigt, at alle kræftpakkekoder slettes (startmarkøren AFV01A1A skal dog ikke slettes, og AFV02L1 samt AFV02L2 må også gerne blive stående). Markøren AFB01X2 sættes på – dato og klokkeslæt for, hvornår patienten henvender sig. AFZ01A9 kommer automatisk på, når henvisningen annulleres med AU i HVF.

Billede 2

Der sendes KOR-notat til henvisende instans om, at patienten ikke ønsker undersøgelsen – Sekretær - Fælles – Korrespondancenotat.

 

Henvisende instans aflyser undersøgelsen:

Hvis henvisende instans aflyser undersøgelsen, skal undersøgelsen aflyses i Bookplan.

Dernæst aflyses den i HVF med AU + dato (d.d.).

Markørbilledet skal ikke rettes. Markøren AFZ01A9 (henvisning annulleret) kommer automatisk på.

Markører – interne henvisninger

Startmarkører

AFV01A1A:

Såfremt det er os, som skal starte brystkræftpakken, skal interne henvisninger have startmarkøren AFV01A1A – denne skal altid være den første markør (skal stå nederst i markørbilledet).

Dato/klk = henvisningsdato og klokkeslæt

 

Interne henvisninger er ”født” med startmarkøren AFZ01A2, som skal ændres til AFV01A1A.

Billede 4

 

Såfremt henvisende instans har startet brystkræftpakken (metastaser, obs. recidiv m.v.) skal startmarkøren ændres til AFV01A2 (markørbilledet kan tilgås fra HVF ved at trykke Shift + F2).

Billede 16

Andre markører, som eventuelt skal sættes af Radiologisk Afdeling

AFB01A:

Ovenover startmarkøren skal A-punktet (AFB01A) for brystkræftpakken sættes (f.eks. 1 minut efter AFV01A1A).

AFB01B:

Dernæst sættes B-punktet (AFB01B) for brystkræftpakken. Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0000).

AFB01X1:

Såfremt brystkræftpakken kan afkræftes af os, sættes X-punktet (AFB01X1). Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0001).

Eksempel:

Billede 14

 

Patienten udsætter sin tid:

Patienten har fået en tid 26.02.20. Først ser markørregistreringen således ud:

Billede 23

Patienten udebliver/aflyser, og markørregistreringen skal nu se således ud:

Billede 27

B-punktet (AFB01B) ændres til 27.02.20, hvor patienten har fået en ny tid.
Der sættes en AFV02L1 26.02.20, hvor patienten oprindelig havde en tid.

Der sættes en AFV02L2 27.02.20, hvor patienten har fået ny tid.

Der sættes automatisk en AFX01D3 ((som er dato og klokkeslæt for, hvornår sekretæren registrerer AFV02L1).

Bemærk: Hvis patienten udsætter tiden igen, skal datoen for AFB01B ændres til den nye dato, og det samme gør sig gældende for AFV02L2.

 

Patienten ønsker ikke undersøgelsen:

Hvis patienten slet ikke ønsker undersøgelsen, skal alle kræftpakkekoder slettes med undtagelse af AFV01A1A. Markøren AFB01X2 sættes på – dato for, hvornår patienten henvender sig. AFZ01A9 kommer automatisk på, når henvisningen annulleres med AU i HVF.

Billede 3

Der sendes KOR-notat til henvisende instans om, at patienten ikke ønsker undersøgelsen – Sekretær - Fælles – Korrespondancenotat.

Yderligere undersøgelser

Yderligere undersøgelser, som skal foretages på Radiologisk Afdeling i kræftpakkeforløb (RU thorax, MR-mammografi, vacuumbiopsi/stereotaksi eller second look ultralydsskanning) skal også have startmarkøren AFV01A2 (dato og klokkeslæt skal stemme overens med henvisningsdato og klokkeslæt):

Billede 20