Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Markører for brystkræftpakker

Beskrivelse

I dette dokument er alle informationer om brug af markører for brystkræftpakker samlet.

Der henvises til 5 flowdiagrammer på området, hvoraf fremgår, hvem der skal sætte markørerne:

Henvisning af patienter med brystkræft – flowdiagrammer.

Markører – generelt

Markørbilledet – se alle markører for alle afdelinger

Alle markører sat af alle afdelinger kan ses i PAS i AM,MAO. Her kan det også ses, hvem markøren er sat af. Markørbilledet kan også tilgås via HVF, hvis man trykker Shift + F2.

Markørbilledet – se markører sat af Billeddiagnostisk Afdeling

Via HVF-billedet kan man trykke Shift + F11, og her ses kun de markører, som er sat af Billeddiagnostisk Afdeling på den pågældende henvisning.

Der må ikke bruges de aktuelle klokkeslæt på de markører, som vi sætter manuelt, da dette kan resultere i fejl. Dog er det vigtigt, at markørerne kommer i den rigtige rækkefølge, hvilket sikres ved, at der altid er minimum 1 minut mellem hver markør pr. dato.

Metastaser

Der skal aldrig opstartes en brystkræftpakke på Billeddiagnostisk Afdeling, når vi modtager en henvisning med obs. metastaser.

Metastaser – henvisende instans har startet pakken på en anden type kræft

Se i markøroversigten (AM,MAO). Hvis henvisende instans har opstartet en pakke (A- og B-kode) på en anden type kræft, skal markøren AFV01A2 bruges:

Billede 8

Metastaser – henvisende instans har ikke startet pakken på en anden type kræft

Se i markøroversigten (AM,MAO). Hvis henvisende instans ikke har opstartet en pakke (A- og B-kode) på en anden type kræft, skal markørerne AFZ01A2 og AFV01A1A bruges:

Billede 10

Yderligere udredning – teknisk fejl

Hvis patienten skal have udført klinisk mammografi f.eks. på grund af en teknisk fejl ved mammografiscreening, skal der ikke sættes kræftpakkekoder på. Der skal kun en markør på, som er AFZ01A2.

Billede 17

Udsættelse af tid i pakkeforløb, som ikke skyldes Billeddiagnostisk Afdeling – ferie

Hvis patienten afholder ferie i en periode, hvor vi reelt kunne tilbyde en tid, skal der også registreres markørpar (også selvom der ikke nødvendigvis er booket en tid til patienten endnu).

Registreringen er vigtig at huske, da den bruges for at se, hvad en eventuel overskridelse af pakkeforløbstider kan skyldes.

Eksempel:

Billede 1

Henvisningen er modtaget 27.05.20 (da undersøgelsen foretages som led i et kræftpakkeforløb, som er startet på anden afdeling, er AFZ01A2 – Intern henvisning rettet til AFV01A2 – Patient i igangværende pakkeforløb).

I henvisningen står der, at patienten afholder ferie i uge 23 (fra 01.06.20 til 07.06.20).

Patienten kunne have fået en tid 03.06.20, som patienten ikke kan komme til på grund af ferie, jf. henvisningen. Derfor sættes markøren AFV02L1 på denne dato.

Patienten får tilbudt en tid 10.06.20, så patienten er altså ventende igen fra 08.06.20 og frem til, at vi kan tilbyde en tid.

Aflyser patienten igen sin tid, sættes der et nyt markørpar (AFV02L1 og AFV02L2), dvs. AFV02L1 på den tilbudte tid 10.06.20 og AFV02L2 på den nyeste tilbudte tid 17.06.20.

Eksempel – patienten aflyser igen:

Billede 7

Markører – eksterne henvisninger

Startmarkører

AFV01A1A:

Alle eksterne henvisninger skal have startmarkøren AFV01A1A – denne skal altid være den første markør (skal stå nederst i markørbilledet).

Dato/klk = henvisningsdato og klokkeslæt.

 

Elektive eksterne henvisninger er ”født” med startmarkøren AFV01A3, som skal ændres til AFV01A1A.

Billede 6

 

Akutte eksterne henvisninger er ”født” med startmarkøren AFV01A9, som skal ændres til AFV01A1A.

Billede 9

Andre markører

AFB01A:

Ovenover startmarkøren skal A-punktet (AFB01A) for brystkræftpakken sættes (f.eks. 1 minut efter AFV01A1A).

AFB01B:

Dernæst sættes B-punktet (AFB01B) for brystkræftpakken. Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0000).

AFB01X1:

Såfremt brystkræftpakken kan afkræftes, sættes X-punktet (AFB01X1). Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0001).

Eksempel:

Billede 13

 

Patienten udsætter sin tid eller udebliver:

Patienten har fået en tid 17.06.21. Først ser markørregistreringen således ud:

Billede 11

Patienten udebliver/aflyser, og markørregistreringen skal nu se således ud:

Billede 5

Der sættes en AFV02L1 17.06.21, hvor patienten oprindelig havde en tid.

Der sættes en AFV02L2 24.06.21, hvor patienten har fået ny tid (kl. 0000).

B-punktet (AFB01B) ændres til 24.06.21, hvor patienten har fået en ny tid (kl. 0001).

Der sættes automatisk en AFX01D3 ((som er dato og klokkeslæt for, hvornår sekretæren registrerer AFV02L1).

Bemærk: Hvis patienten udsætter tiden igen, skal datoen for AFB01B ændres til den nye dato, og det samme gør sig gældende for AFV02L2.

Patienten ønsker ikke undersøgelsen:

Hvis patienten slet ikke ønsker undersøgelsen foretaget, er det vigtigt, at alle kræftpakkekoder slettes (startmarkøren AFV01A1A skal dog ikke slettes, og AFV02L1 samt AFV02L2 må også gerne blive stående). Markøren AFB01X2 sættes på – dato og klokkeslæt for, hvornår patienten henvender sig. AFZ01A9 kommer automatisk på, når henvisningen annulleres med AU i HVF.

Billede 2

Der sendes KOR-notat til henvisende instans om, at patienten ikke ønsker undersøgelsen – Sekretær - Fælles – Korrespondancenotater og forespørgselsnotater.

Markører – interne henvisninger

Startmarkører

AFV01A1A:

Såfremt det er os, som skal starte brystkræftpakken, skal interne henvisninger have startmarkøren AFV01A1A – denne skal altid være den første markør (skal stå nederst i markørbilledet).

Dato/klk = henvisningsdato og klokkeslæt.

 

Interne henvisninger er ”født” med startmarkøren AFZ01A2, som skal ændres til AFV01A1A.

Billede 4

 

Såfremt henvisende instans har startet brystkræftpakken (metastaser, obs. recidiv m.v.) skal startmarkøren ændres til AFV01A2 (markørbilledet kan tilgås fra HVF ved at trykke Shift + F2).

Billede 16

 

Andre markører, som eventuelt skal sættes af Billeddiagnostisk Afdeling

AFB01A:

Ovenover startmarkøren skal A-punktet (AFB01A) for brystkræftpakken sættes (f.eks. 1 minut efter AFV01A1A).

AFB01B:

Dernæst sættes B-punktet (AFB01B) for brystkræftpakken. Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0000).

AFB01X1:

Såfremt brystkræftpakken kan afkræftes af os, sættes X-punktet (AFB01X1). Undersøgelsesdatoen + klokkeslæt (0001).

Eksempel:

Billede 14

 

Patienten udsætter sin tid:

Patienten har fået en tid 17.06.21. Først ser markørregistreringen således ud:

Billede 12

Patienten udebliver/aflyser, og markørregistreringen skal nu se således ud:

Billede 15

Der sættes en AFV02L1 17.06.21, hvor patienten oprindelig havde en tid.

Der sættes en AFV02L2 24.06.21, hvor patienten har fået ny tid (kl. 0000).

B-punktet (AFB01B) ændres til 24.06.21, hvor patienten har fået en ny tid (kl. 0001).

Der sættes automatisk en AFX01D3 ((som er dato og klokkeslæt for, hvornår sekretæren registrerer AFV02L1).

Bemærk: Hvis patienten udsætter tiden igen, skal datoen for AFB01B ændres til den nye dato, og det samme gør sig gældende for AFV02L2.

 

Patienten ønsker ikke undersøgelsen:

Hvis patienten slet ikke ønsker undersøgelsen, skal alle kræftpakkekoder slettes med undtagelse af AFV01A1A. Markøren AFB01X2 sættes på – dato for, hvornår patienten henvender sig. AFZ01A9 kommer automatisk på, når henvisningen annulleres med AU i HVF.

Billede 3

Der sendes KOR-notat til henvisende instans om, at patienten ikke ønsker undersøgelsen – Sekretær - Fælles – Korrespondancenotater og forespørgselsnotater.

Henvisninger, der aflyses/afbrydes (AU)

Det er vigtigt, at alle kræftpakkekoder fjernes fra henvisninger, der aflyses helt.

Dog må AFV01A1A gerne blive stående, og det samme gør sig gældende, hvis der eventuelt er sat AFV02L1- og AFV02L2-markører.

Aflysninger på grund af Corona-virus/COVID-19

Angående aflysninger, som har forbindelse til Corona-virus, henvises til PRI-dokumentet Sekretærer – Fælles – Nye arbejdsgange i forbindelse med Corona/COVID-19

Yderligere undersøgelser

Yderligere undersøgelser, som skal foretages på Billeddiagnostisk Afdeling i kræftpakkeforløb (MR-mammografi, vacuumbiopsi/stereotaksi eller second look ultralydsskanning) skal også have startmarkøren AFV01A2 (dato og klokkeslæt skal stemme overens med henvisningsdato og klokkeslæt):

Billede 20