Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Håndtering af Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi

Beskrivelse

For at sikre, at de korrekte kræftpakkekoder/markører er påsat mammografiundersøgelser foretaget i pakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi.

Der findes 5 forskellige indgange til brystkræftpakken:

 • Henvisninger fra Radiologisk Screeningsamb.

 • Henvisninger fra praksis.

 • Henvisninger fra Mammakirurgisk Afdeling.

 • Interne henvisninger.

 • Henvisninger fra Onkologisk Afdeling, obs. recidiv efter sygdomsfri periode.

Flowdiagrammerne, hvor det kan ses, hvem der skal sætte de forskellige punkter, findes her:

Henvisning af patienter med brystkræft – flowdiagrammer.

Metastaser

Patienter henvist med metastaser fra anden primær cancer må ikke have brystkræftpakkekoder. Følgende startmarkør anvendes i stedet:

AFV01A2 – Patient i igangværende pakkeforløb.

Prioritering

 1. 1. Screeningspatienter, dvs. henvisninger fra:
  - Aalborg Universitetshospital, Alb Radiologisk screenings amb
  - Regionshosp Nordjylland Ven, Hjr Radiologisk Screeningsamb
  - Aalborg Universitetshospital, Alb Thy/Mors Rad. Screening

 2. 2. Henvisninger fra praksis (kræftpakkeforløb).

 3. 3. Henvisninger fra sygehusafdelinger (kræftpakkeforløb).

 4. 4. Henvisninger fra praksis (ikke kræftpakkeforløb).

 5. 5. Henvisninger fra sygehusafdelinger (ikke kræftpakkeforløb).

RIS – Find undersøgelser på tjekskemaet

RIS

Gå ind i RIS under Konference.

Billede 3

 

Vælg Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi i Profil (gul pil).

Billede 1

 

Screeningspatienter kan f.eks. findes ved at afgrænse med ”scr” i kolonnen ”Henvisende instans”.

Billede 13

 

Tryk i kolonnen Us færdig til de ældste står først.

Billede 30

 

Henvisninger fra praksis (kræftpakkeforløb) kan eventuelt findes på følgende måde:

Skriv ”blå” i kolonnen Flag og kig i kolonnen Henvisende instans for at finde undersøgelserne fra praksis.

Billede 31

 

Henvisninger fra praksis (ikke kræftpakkeforløb) kan eventuelt findes på følgende måde:

Klik i kolonnen Henvisende instans en enkelt gang, og alle henvisninger fra praksis står øverst.

Kig i kolonnen Us færdig for at se, hvilke der er ældst.

 

Henvisninger fra sygehusafdelinger kan eventuelt findes på følgende måde:

Skriv et ord, der kendetegner afdelingen, i kolonnen Henvisende instans, f.eks. onk eller mam.

Kig i kolonnen Us færdig for at se, hvilke der er ældst.

Håndtering af tjekskemaet

For alle på tjekskemaet gælder, at de skal åbnes med kiggeadgang (se ikonet nedenfor – eller markér undersøgelsen og tryk Alt + Å).
Billede 9

Følgende skal tjekkes i RIS

Henvisningsfanen

 • Er der tale om et pakkeforløb (se i Generel note. Vedrørende henvisninger fra screeningsamb vil der stå BI-RADS: 3, BI-RADS: 4 eller BI-RADS: 5 på dem, der er pakkeforløb)?
  Hvis ja:
  * Er der blåt flag på? Hvis ikke, sættes blåt flag på.

Beskrivelsesfanen

 • Er der endelig beskrivelse? Hvis ikke, bliver den stående på listen, og man går videre til den næste.

 • Er der taget biopsi (fremgår det ikke tydeligt i beskrivelsen, fremgår det af registreringerne)?
  Hvis ja:
  * Er der kun tale om en cyste, som er tømt, uden at der er sendt noget til Patologiafdelingen? Patienten afsluttes til hjemmet i NordEPJ – se nærmere herom under ”Afslutningsmåde”.
  * Er der taget biopsi og sendt noget til Patologiafdelingen? Patienten får svar hos Mammakirurgisk Ambulatorium og afsluttes til Mammakirurgisk Amb. – se nærmere herom under ”Afslutningsmåde”.

 • Er patienten viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium f.eks. på grund af yderligere undersøgelser i form af MR-mammografi, vacuumbiopsi/stereotaksi, stansebiopsi m.v. (dette skulle helst stå i beskrivelsen – ellers kan man se det i Bookplan).
  HUSK at tjekke i Bookplan, om patienten står på listen, hvis det fremgår af beskrivelsen, at patienten er viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium, eller at der står, at patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser.

Gå i NordEPJ.
Vælg ”Booking”.

Vælg ”Aftalelister”.

Vælg ”Patientens aftaler”.


Billede 29

Tryk ”Opdatér”.

Billede 33
 

Billede 7

Registreringsfanen

 • Se om der er brugt en forkert ZPP-kode (f.eks. må ZPP38 – aflyst af andre årsager – aldrig bruges, da denne kode kun må bruges ved tarmkræftscreeninger). I nedenstående tilfælde er der brugt ZPP38D, som er en kode, der bruges ved arbejdsnedlæggelse på sygehuset!
  cid:image001.png@01D40A28.FB4F39F0

Der kan typisk vælges ZPP38O i stedet, men ellers kan linjen også helt slettes:

Billede 26

 • Er der foretaget UL og mammografi, skal disse ikke stå på samme rum.
  Disse rum hører sammen:
  * D + E
  * H + J
  * I + G
  D, H og I er mammografi-stuer, mens E, J og G er ultralydstuer.

Det er nødvendigt at trykke på Rediger for at kunne lave ændringer i registreringer.

Billede 17

Hvis registreringerne ikke er korrekte, skal de tilrettes.

 

Dernæst skal markører og sygdomsforløb tjekkes i NordEPJ.

NordEPJ

Indtast patientens CPR-nummer.

Billede 21

Vælg ”Person og forløb”.

Billede 22

 

Vælg ”Kontakter”.

Billede 23

Sygdomsforløb

I eksemplet her er der både et sygdomsforløb, der hedder Billeddiagnostik og et forløb, der hedder Kræft – Bryst:

 

Billede 18

 

 • Hvis patienten er henvist i kræftpakkeforløb, skal sygdomsforløbet hedde Kræft – Bryst (gør det ikke det, skal det rettes).

 • Hvis patienten ikke er henvist i kræftpakkeforløb fra egen læge og dernæst enten blot afsluttet til hjemmet eller viderehenvist til Mammakirurgisk Område, skal sygdomsforløbet ikke rettes, da det er korrekt, at det hedder Billeddiagnostik.

 

Hvis sygdomsforløbet i NordEPJ ikke er korrekt, kan det ændres på nedenstående 2 måder.

 

 1. 1. Sygdomsforløbet flyttes (hvis der allerede er oprettet et sygdomsforløb, som hedder Kræft - Bryst).

 2. 2. Sygdomsforløbet omdøbes (hvis sygdomsforløbet hedder Billeddiagnostik).

 

Flyt sygdomsforløb

I eksemplet her er der både et sygdomsforløb, der hedder Billeddiagnostik og et forløb, der hedder Kræft – Bryst:

 

Billede 24

 

Flytningen sker på følgende måde:

Højreklik på linjen ud for F’et under det sygdomsforløb, som hedder Billeddiagnostik og tryk på ”Flyt til andet sygdomsforløb”.

Billede 11

 

I dette billede trykkes på pilen markeret med gult, eller der skrives f.eks. ”Kræft” i feltet ”Sygdomsforløb”, hvorefter der kan trykkes på Kræft – Bryst + OK.

Billede 35

 

Nu står vores kontakt under sygdomsforløbet ”Kræft – Bryst”.

Højreklik på linjen ud for F’et – Røntgendiagnostisk Område.

 

Billede 28

Tryk på ”Rediger forløbsspor” (Ctrl + S).

 

Billede 10

 

Der skal igen vælges det relevante sygdomsforløb Kræft – Bryst.

 

Billede 15

 

Startdato og klokkeslæt er det nuværende tidspunkt og skal ændres til henvisningsdato og klokkeslæt.

Det kan ses i højre side, hvornår forløbsansvaret er startet = datoen for henvisningen. Det er denne dato og klokkeslæt, som skal bruges.

 

Billede 27

 

Tryk OK, når startdato og klokkeslæt er ændret.

 

Billede 20

 

Herefter skal forløbsmarkører rettes/påsættes – gå til overskriften ”Forløbsmarkører”.

Omdøb sygdomsforløb

I eksemplet her, er der intet sygdomsforløb, som hedder Kræft – Bryst, men der er et, som hedder Billeddiagnostik:

 

Højreklik på linjen ud for F’et med forløbsansvar Billeddiagnostik.

Billede 4

 

Tryk på ”Flyt til andet sygdomsforløb”.

Billede 19

Herefter vælges det relevante sygdomsforløb + OK.

Billede 14

 

Nu er sygdomsforløbet ændret til Kræft – Bryst.

Billede 8

 

Vær opmærksom på, at der kan stå flere sygdomsforløb, som hedder Billeddiagnostisk – det er ikke nødvendigvis undersøgelser, der har med Kræft – Bryst at gøre. Patienten kan have andre henvisninger, som ikke vedrører Kræft – Bryst.

 

I nedenstående eksempel har vi flyttet forløbsansvaret markeret med gult op til sygdomsforløbet Kræft – Bryst, da det er henvisningen fra egen læge til mammografi i kræftpakkeforløb. Imidlertid har egen læge også samme dag sendt en henvisning til RU knæ, som vi ikke skal gøre noget ved (= rød pil).

 

Billede 43

 

Højreklik igen på linjen ud for F’et med forløbsansvar Billeddiagnostik – oppe under sygdomsforløbet Kræft – Bryst (markeringen med gult)..

 

Tryk på ”Rediger forløbsspor (Ctrl + S)”.

 

Billede 12

 

Skriv ”Kræft – Bryst” i feltet ”Vælg forløbsspor”.

Startdatoen ændres til den dato og det klokkeslæt, hvor forløbsansvaret er startet.

Tryk ”OK”.

Billede 42

Forløbsmarkører

Højreklik på F ud for linjen med Røntgendiagnostisk Område.

 

Billede 45

 

Tryk ”Rediger”.

 

Billede 16

Markører

Forløbsmarkøren ”AFV01A3 – Henvist til diagnostisk undersøgelse fra primærsektoren” er automatisk sat på og skal fjernes. Dette gøres ved at markere linjen og trykke på X.

Billede 34

Sæt dernæst de relevante markører på.

 

Skriv f.eks. ”afb01a” i feltet ”Vælg markør” og marker dernæst linjen med markøren. Den tilføjes ved at trykke på ikonet med en pil til højre. Det er ikke længere nødvendigt at sætte startmarkøren AFV01A1A – Henvist til udredning, maksimale ventetider på. Den er indeholdt i startmarkøren AFB01A, selvom dette ikke kan ses.

Billede 36

 

Når markøren er tilføjet, kommer der et billede frem, som er udfyldt med d.d. og klokkeslæt.

Billede 37

 

Dato og klokkeslæt ændres.

 

Typer af markører

 

Markør

Navn

Dato

Klokkeslæt

AFV01A2

Patient i igangværende pakkeforløb

Henvisningsdato

Klokkeslæt for modtagelse af henvisning

AFB01A

Brystkræft: henvisning til pakkeforløb, start

Henvisningsdato

Klokkeslæt for modtagelse af henvisning

AFB01B

Brystkræft: udredning start, første fremmøde

Undersøgelsesdato

Starttidspunkt for undersøgelsen

AFB01X1

Brystkræft: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet

Undersøgelsesdato

Sluttidspunkt for undersøgelsen

AFV02L1

Ikke ventende, patientens ønske, start

Oprindelig undersøgelsesdato

Klokkeslæt for oprindelig undersøgelsesdato

AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske slut

Ny undersøgelsesdato

Klokkeslæt for ny undersøgelsesdato

 

Afslutningsmåde

Hvis diagnosen kan afkræftes, skal patienten afsluttes til hjemmet i feltet ”Afslutningsmåde”. Feltet ”Afsluttet til” skal blot være tomt.

Billede 38

 

Hvis patienten viderehenvises til Mammakirurgisk Amb., skal patienten afsluttes til klinisk enhed i feltet ”Afslutningsmåde, og Mammakirurgisk Amb. vælges i feltet ”Afsluttet til”.

Billede 39

Når alt er udfyldt, trykkes OK.

Billede 44

Når alle registreringerne er på plads, skal sygdomsforløbet afsluttes

RIS – gælder alle undersøgelser

Når alt er, som det skal være, skal undersøgelsen fjernes fra tjekskemaet. Dette gøres på følgende måde:

Tryk på ”Konference” nederst til højre på den undersøgelse på tjekskemaet, der netop er håndteret. Der kan også dobbeltklikkes på den.

Billede 5

Tryk dernæst på ”Konfereret”.

Billede 6