Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Håndtering af Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi

Beskrivelse

For at sikre, at de korrekte kræftpakkekoder/markører er påsat mammografiundersøgelser foretaget i pakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi.

Der findes 5 forskellige indgange til brystkræftpakken:

 • Henvisninger fra Radiologisk Screeningsamb.

 • Henvisninger fra praksis.

 • Henvisninger fra Mammakirurgisk Afdeling.

 • Interne henvisninger.

 • Henvisninger fra Onkologisk Afdeling, obs. recidiv efter sygdomsfri periode.

Flowdiagrammerne, hvor det kan ses, hvem der skal sætte de forskellige punkter, findes her:

Henvisning af patienter med brystkræft – flowdiagrammer.

Patienter henvist med metastaser fra anden primær cancer må ikke have brystkræftpakkekoder. Følgende startmarkør anvendes i stedet.

cid:image003.png@01D5B4B6.29FB72D0

Prioritering

 1. 1. Screeningspatienter, dvs. henvisninger fra:
  - Aalborg Universitetshospital, Alb Radiologisk screenings amb
  - Regionshosp Nordjylland Ven, Hjr Radiologisk Screeningsamb
  - Aalborg Universitetshospital, Alb Thy/Mors Rad. Screening

 2. 2. Henvisninger fra praksis (kræftpakkeforløb).

 3. 3. Henvisninger fra sygehusafdelinger (kræftpakkeforløb).

 4. 4. Henvisninger fra praksis (ikke kræftpakkeforløb).

 5. 5. Henvisninger fra sygehusafdelinger (ikke kræftpakkeforløb).

Find undersøgelser på tjekskemaet

RIS

Gå ind i RIS under Konference.

Billede 3

 

Vælg Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi i Profil (gul pil).

Billede 1

 

Screeningspatienter kan findes ved at afgrænse med ”scr” i kolonnen ”Henvisende instans”.

Billede 13

 

Tryk i kolonnen Us færdig til de ældste står først.

Billede 30

 

Henvisninger fra praksis (kræftpakkeforløb) kan eventuelt findes på følgende måde:

Skriv ”blå” i kolonnen Flag og kig i kolonnen Henvisende instans for at finde undersøgelserne fra praksis.

Billede 31

 

Henvisninger fra praksis (ikke kræftpakkeforløb) kan eventuelt findes på følgende måde:

Klik i kolonnen Henvisende instans en enkelt gang, og alle henvisninger fra praksis står øverst.

Kig i kolonnen Us færdig for at se, hvilke der er ældst.

 

Henvisninger fra sygehusafdelinger kan eventuelt findes på følgende måde:

Skriv et ord, der kendetegner afdelingen, i kolonnen Henvisende instans, f.eks. onk eller mam.

Kig i kolonnen Us færdig for at se, hvilke der er ældst.

Håndtering af tjekskemaet

For alle på tjekskemaet gælder, at de skal åbnes med kiggeadgang (se ikonet nedenfor – eller markér undersøgelsen og tryk Alt + Å).
Billede 9

Følgende skal tjekkes i RIS

Henvisningsfanen

 • Er der tale om et pakkeforløb (se i Generel note – vedrørende henvisninger fra screeningsamb vil der stå VPH0003, VPH0004 eller VPH0005 på dem, der er pakkeforløb)?
  Hvis ja:
  * Er der blåt flag på? Hvis ikke, sættes blåt flag på.

Beskrivelsesfanen

 • Er der endelig beskrivelse? Hvis ikke, bliver den stående på listen, og man går videre til den næste.

 • Er der taget biopsi (fremgår det ikke tydeligt i beskrivelsen, fremgår det af registreringerne)?
  Hvis ja:
  * Er der kun tale om en cyste, som er tømt, uden at der er sendt noget til Patologiafdelingen? Patienten afsluttes til henvisende instans via KTP-listen.
  * Er der taget biopsi og sendt noget til Patologiafdelingen? Patienten får svar hos Mammakirurgisk Ambulatorium.

 • Er patienten viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium f.eks. på grund af yderligere undersøgelser i form af MR-mammografi, vacuumbiopsi/stereotaksi, stansebiopsi m.v. (dette skulle helst stå i beskrivelsen – ellers kan man se det i Bookplan).
  HUSK at tjekke i Bookplan, om patienten står på listen, hvis det fremgår af beskrivelsen, at patienten er viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium, eller at der står, at patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser.
  Billede 27

Registreringsfanen

 • Se om der er brugt en forkert ZPP-kode (f.eks. må ZPP38 – aflyst af andre årsager – aldrig bruges, da denne kode kun må bruges ved tarmkræftscreeninger). I nedenstående tilfælde er der brugt ZPP38D, som er en kode, der bruges ved arbejdsnedlæggelse på sygehuset!
  cid:image001.png@01D40A28.FB4F39F0

Der kan typisk vælges ZPP38O i stedet, men ellers kan linjen også helt slettes:

Billede 26

Det er nødvendigt at trykke på Rediger for at kunne lave ændringer i registreringer.

Billede 17

Hvis registreringerne ikke er korrekte, skal de tilrettes. Husk at tjekke, om rettelserne er kommet med over fra RIS til PAS (hvis der er lavet indskrivninger, skal AM, DIA ophæves, inden rettelserne laves – se nedenfor under punktet PAS - KTP ). Oftest er det nødvendigt at genstarte for at få oplysninger fra RIS til PAS.

Billede 28

Følgende skal tjekkes i PAS

KTP

 • Er undersøgelsen kørt igennem KTP-listen?
  Der vil stå ”ingen data”, hvis den allerede er kørt igennem KTP-listen. Der kan også komme undersøgelser frem på patienten, men tjek henvisningsnr. for at se, om det er den pågældende undersøgelse eller andre undersøgelser på patienten.
  Billede 18

 • Hvis undersøgelsen ikke er kørt igennem KTP-listen skal dette gøres. Se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for mammapatienter fra praksis og mammografiscreeningen eller Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger). Husk at tjekke, om markørerne er korrekte! Se PRI-dokumentet Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Markører for brystkræftpakker

 • Hvis undersøgelsen er kørt igennem KTP-listen, så tjek om undersøgelsen er afsluttet korrekt (dette gælder kun henvisninger fra praksis og screeningen samt interne henvisninger, hvor det har været nødvendigt at oprette en indskrivning, fordi der ikke har været et åbent relevant forløb at knytte undersøgelsen til).
  Dette kan ses i AM,UDA + tast CPR-nummer + Enter. Tast nr. for det forløb, som undersøgelsen ligger under + Enter.
  * Der skal stå VF 8001 5190, hvis patienten er viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium:
  Billede 35
  * Der skal stå PL, hvis patienten er henvist fra egen læge og ikke viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium.
  Billede 21
  * Der skal stå SA, hvis patienten er henvist fra screeningen eller sygehusafdeling og ikke viderehenvist til Mammakirurgisk Ambulatorium.
  Billede 19
  Er undersøgelsen ikke afsluttet korrekt i venteforløb, skal dette rettes – se under overskriften ”Ændring i markører eller afslutning i venteforløb ved undersøgelse henvist fra praksis og screeningen, som er færdigregistreret på KTP-listen”.

 • Er beskrivelsen sendt til egen læge (gælder kun ved henvisninger fra egen læge og screeningen)?
  Dette kan ses i AM,NOT + Enter. Indtast CPR-nummer + Enter.
  Der skal stå LÆG.
  Billede 22

 • Er alle markører korrekte?
  Dette kan ses i HE,HVF + Enter (det kan være nødvendigt at svare J til Medtag afsluttede).
  Billede 32Fra HVF trykkes Shift + F11.
  Se PRI-dokumentet
  Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Markører for brystkræftpakker for nærmere information om markører.
  Se nedenfor, hvordan markører rettes. Der er to forskellige fremgangsmåder, som afhænger af, hvem der er henvisende instans.

 • Er forløbslabel Kræft – Bryst?
  Hvis ikke skal det ændres. Se PRI-dokumentet
  Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Ændring eller oprettelse af forløbslabel på brystkræftpakker.

Ændring i markører eller afslutning i venteforløb ved undersøgelse henvist fra praksis og screeningen, som er færdigregistreret på KTP-listen

Hvis undersøgelsen er færdigregistreret på KTP-listen, og der skal ændres i registreringer i markørbilledet og/eller hvem undersøgelsen er afsluttet til, skal færdigregistreringen først ophæves:

Gå i AM,DIA + Enter.

Indtast CPR-nummer + Enter + indtast tal for det relevante forløb + Enter.

Billede 36

Ret J til N + Enter (HUSK AT RETTE N TILBAGE TIL J, NÅR ALLE RETTELSER ER FORETAGET).

Billede 33Billede 29

Tryk Shift + F11 for at se, om markørerne er korrekte.

Ret eventuelt registreringerne i markørbilledet – se eksempler nedenfor samt PRI-dokumentet Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Markører for brystkræftpakker. Husk at trykke Enter for at gemme eventuelle ændringer i markørbilledet.

Tryk F1 x 2 for at komme tilbage til hovedmenuen.

 

Skriv UDA, hvis det skal rettes, hvem undersøgelsen er afsluttet til, ellers springes dette over, og der fortsættes fra, hvor der står: Skriv i stedet DIA + Enter …….”.

Ret f.eks. PL til VF og Instans til 8001 5190 + Enter.

Billede 45

Tryk F1.

 

Skriv i stedet DIA + Enter, jf. nedenfor, hvis der ikke skal rettes noget i forbindelse med, hvem undersøgelsen er afsluttet til.

Billede 37

Ret N til J + Enter.

Billede 34Billede 23

Hvis denne boks kommer frem, trykkes Enter.

Billede 46

Eksempel på markørregistrering – kræftpakken afkræftes

Billede 20

 

Eksterne henvisninger er ”født” med AFV01A3. Markøren skal slettes, da der kun skal være én startmarkør = AFV01A1A.

FORKERT REGISTRERING

Billede 2

Eksempel på markørregistrering – patienten udebliver/aflyser tid

Patienten har fået en tid 26.02.20. Først ser markørregistreringen således ud:

Billede 12

Patienten udebliver/aflyser, og markørregistreringen skal nu se således ud – har aflysningen forbindelse til Corona-virus henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – Aflysninger af elektive undersøgelser på grund af Corona-virus:

Billede 16

B-punktet (AFB01B) ændres til 26.02.20, hvor patienten har fået en ny tid.
Der sættes en AFV02L1 (gammel IPØ) 24.02.20, hvor patienten oprindelig havde en tid.

Der sættes en AFV02L2 26.02.20, hvor patienten har fået ny tid.

Der sættes automatisk en AFX01D3 (som er dato og klokkeslæt for, hvornår sekretæren registrerer AFV02L1).

Bemærk: Hvis patienten igen udebliver eller udsætter tiden, skal datoen for AFB01B ændres til den nye dato, og det samme gør sig gældende for AFV02L2.

Ændring i markører ved undersøgelse henvist fra interne afdelinger, som er færdigregistreret på KTP-listen

Hvis undersøgelsen er færdigregistreret på KTP-listen, og der skal ændres i registreringer i markørbilledet, skal færdigregistreringen først ophæves. Dette gøres på følgende måde, hvis undersøgelsen er knyttet på som en assistance. Har det derimod været nødvendigt at oprette en indskrivning, fordi der ikke har været et relevant åbent forløb at kunne knytte undersøgelsen på, skal fremgangsmåden under overskriften ”Ændring i markører eller afslutning i venteforløb ved undersøgelse henvist fra praksis og screeningen, som er færdigregistreret på KTP-listen” følges.

Gå i HE,HVF + Enter.

Indtast CPR-nummer + Enter.

Skriv J til Medtag afsluttede + Enter.

Billede 38

Vælg den relevante henvisning (se på acc.nr.) + Enter.

Billede 39

Slet dato + Enter.

Billede 40

Tryk Shift + F11 og ret i markørerne + husk at trykke Enter for at gemme.

Tryk F1 + Enter + Enter.

Skriv AH i Henv.status og indsæt den dato, som blev slettet tidligere + Enter.

Billede 42

Billede 41

RIS – gælder alle undersøgelser

Når alt er, som det skal være, skal undersøgelsen fjernes fra tjekskemaet på følgende måde:

 

Tryk på Konference nederst til højre eller dobbeltklik på den pågældende undersøgelse.
Billede 14

Tryk Konfereret.
Billede 15

Målgruppe - modtagelse

Målgruppen er sekretærer på Billeddiagnostisk Afdeling, som håndterer brystkræftpakker.

Formål

Formålet er at give kendskab til korrekt registrering af brystkræftpakker.