Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af spacer til behandling med inhalationsmedicin

 

Pressurized metered-dose inhaler (PMdI), i daglig tale kaldet spray, doseret medicin kan gives på spacer. Spacer-behandling har, sammenlignet med nebuliseret medicin den fordel for patienten at den deponeres bedre i luftvejene; for plejepersonalet og medpatienter at evt luftbåren smitte med inhalationsvirus mindskes i væsentlig grad

 

Formål

På Aalborg Universitetshospital behandles patienter med akut dyspnø, som vurderes at have behov for hurtig-virkende bronkodilaterende medicin i form af short acting beta-2 agonists (SABA) og/eller short acting muscarinic antagonists (SAMA) i forbindelse med ankomst til akutmodtagelsen med medicin på spacer

 

Billedresultat for PMDI inhalation spacerPraktisk udførelse

Spaceren består af en adapter-del, en spacer og en maske (Figur 1)

Adapteren er en gummimembran som skal slutte helt tæt om spray’en. Spaceren er den beholder, som medicinen sprayes ind i og mellem spacer og maske er der en en-vejs ventil, som gør at medicinen kun kan forlade spaceren når patienten ånder ind gennem masken

 

 

Billede 4

Medicinen sættes i adapteren (Figur 2)

Al PMdI kan rystes, noget skal rystes, så for praktiske formål rystes sprayen, når den er monteret i spaceren. Ved første gangs brug mættes spaceren herefter med 4 pust af medicinen. Dette skal KUN ske, når spaceren netop er taget i brug, eller efter vask

 

 

Figur 2: Medicin i adapter

 

Billedresultat for PMDI inhalation spacer

Herefter udløses 1 pust medicin i spaceren og masken placeres over patientens mund og næse (Figur 3)

Patienten ånder almindeligt i masken 3-5 gange. Der sidder en flow-indikator i spaceren (figur 4, blå pil); spaceren må IKKE give lyd i forbindelse med inhalationen. Proceduren gentages hvis patienten har fået ordineret mere end et pust medicin

 

Figur 3: Placering af maske

 

Procedure for medgivelse af spacer og medicin under ophold på hospitalet

Såfremt patienten har fået udleveret spacer under opholdet i akutmodtagelsen følger denne, incl den udleverede PMdI, patienten under indlæggelsen. Det er personalets ansvar at spacer og medicin sendes med patienten videre, såfremt patienten skifter afdeling under opholdet på hospitalet

 

Vedligehold

Spacer, incl. maske kan adskilles (alle dele skrues fra hinanden, undtagen masken som slutter tæt om udgangshullet ved envejs-ventilen). Det er forventeligt at plastic’en bliver uklar ved brug, men det anbefales at spaceren adskilles og håndopvaskes (med brug af neutralt opvaskemiddel) hver 14. dag. Spacer kan IKKE genanvendes til andre patienter og kan derfor medgives patienten ved udskrivelse med opfordring om at denne medbringes ved evt genindlæggelse. Det anbefales at spaceren udskiftes 1 gang årligt

 

Figur 4: aerochamber

Billedresultat for aerochamber spacer