Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Vurdering af patienter til indlæggelse OBS COVID-19

Målgruppe og anvendelsesområde

Regionalt ansatte Paramedicinere og ambulancebehandlere.

Formål

Normalt afslutter vi ikke patienter på stedet der er visiteret af egen læge. Den aktuelle situation gør dog, at vi midlertidig dispenserer fra dette således:

Beskrivelse

Instruksen gælder kun for patienter i AAUH optage område, hvor Paramediciner/Ambulancebehandler er disponeret til en opgave, hvor der ønskes et tilsyn på grund af uklarhed om patienten med mulig COVID-19 infektion skal indbringes til AAUH sygehus eller forblive hjemme.

Instruksen ændrer ikke på kriterier for afslutning af den præhospitale indsats for alle øvrige patientgrupper. Alle øvrige ambulanceopgaver følger normale instrukser, visitationsforhold og har lægelig konference med ALB- lægen i området.

 

Baggrund

COVID-19 pandemi har udløst behov for tilsyn af patienter i eget hjem.

Patienten der er visiteret af egen læge/ vagtlæge for mistanke på COVID-19, skal tilsynet ske indenfor 2 timer

 

Symptomer som kan udløse opgaver til tilsyn er:

Åndenød, feber, hovedpine og muskelømhed.

 

Forventelig vil største delen have almindelig influenza- eller forkølelsesvira

Udførelse

 

COVID-19 visitationsinstruks for paramedicinere anvendes.

 

Paramedicineren i føre sig værnemidler:

 • • Handsker

 • • Væskeafvisende, langarmet engangsovertrækskittel (Kirurgisk overtrækskittel)

 • • Kirurgisk maske

 • • Beskyttelsesbriller/Visir

Patienten påføre sig det udleveret almindeligt kirurgiskmundbind.

 

Patienten undersøges fysisk og der indhentes anamnese.

På baggrund af anamnese og det umiddelbare objektive indtryk foretages relevante målinger af vital parametre (puls, blodtryk, ilt-saturation, respirationsfrekvens, CRP og temperatur).

  1. I. Stetoskopi foretages udelukkende på patientens rygside.

  2. II. EKG-4/12, blodsukker og respirations frekvens efter konkret individuelle behov.

Tidsrummet 16 – 08

Beslutningen om patienten skal indbringes til sygehus eller forblive i hjemmet konfereres med akutlæge på ATC, ud fra en sundhedsfaglig vurdering på telefon 9766 0000 tast 9 og bed om kode 150.

 

 

 

Forholdene dokumenteres i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. instruks. Der påføres initialer på vagthavende læge på Akut medicinsk bagvagt.

Visitations beslutninger

 1. I. Patienten er akut syg og det er åbenlyst, at patienten har behov for sygehusbehandling (a), eller patienten er syg og der er tvivl om alvorligheden (b).

  1. a. Paramediciner/Ambulancebehandler rekvirerer en ambulancetransport via AMK-VC ud fra den hastegrad, som patientens tilstand kræver. Det er den indbringende ambulance, som melder patienten til modtagende afdelingen. Paramediciner/Ambulancebehandler vurderer ud fra den konkrete situation ledsager behovet.

  2. b. Paramediciner/Ambulancebehandler kontakter, Akut medicinsk bagvagt på telefon 9766 0000 tast 9 og bed om kode 150.

 

 1. II. Patienten vurderes at kunne behandles i eget hjem.

  1. a. Patienten vejledes til at kontakte egen læge/ vagtlæge ved forværring.

  2. b. Patienten vejledes til at tage paracetamol, dosisanvisning se på pakningen eller medicin.dk.

 

Paramediciner/Ambulancebehandler kontakter ved behov for sparring og hvis der er tvivl om patienten skal indlægges eller forblive i eget hjem, Akut medicinsk bagvagt 9766 0000 tast 9 og bed om kode 150.

 

Svare Akut medicinsk bagvagt ikke på telefonen, kontaktes Akutlægebil Aalborg

 

Ved indlæggelse med ambulance ringes der til SFV på fællesvisitationen på telefonnummer 7023 7580 – tast 3.

 

SFV på fællesvisitationen oplyser hvor patienten skal indlægges, efter aftale med Intern medicinsk bagvagt. Fællesvisitation opretter turen, og bestiller transporten.

 

Er patienten i en akut livstruende tilstand eller er der i øvrigt uopsætteligt behov for ambulancetransport, rekvireres denne via SINE opkald til AMK-VC.

Særlige forhold

 

Retningslinjen gælder ikke børn,

Der skelnes aldersmæssigt efter:

Optageområde Aalborg med aldersgrænse på 18 år.