Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelse for COVID-19 (Corona-virus) i Psykiatrien Region Nordjylland

Beskrivelse

Følgende retningslinje beskriver, hvordan man som læge i Psykiatrien skal undersøge for COVID-19 (Coronavirus) og hvilke patienter der skal testes.

 

Hvilke patienter skal testes for COVID-19 (Corona-virus)?

 

 1. 1. Patienter med symptomer på COVID-19

COVID-19 skal mistænkes hos patienter, der opfylder følgende kriterier:

 • Symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion og som er svært klinisk påvirket, herunder patienter med følgende symptomer: feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød.

Alle patienter, der passer ind i ovenstående symptombillede, skal undersøges for COVID-19 og altid på baggrund af en forudgående lægelig vurdering.

 

Ved test af patienter med symptomer skal anvendes værnemidler og patienten isoleres, ind til svaret på testen foreligger.

 

 1. 2. Patienter uden symptomer på COVID-19

Alle patienter som indlægges i psykiatrien i >24 timer skal testes for COVID-19. Testen foretages af den afdeling som modtager patienten.

 

Ved test af patienter uden symptomer på COVID-19, skal der bruges værnemidler i form af ansigtsvisir eller maske jf. den regionale retningslinje for brug af værnemidler hos patienter der ikke er mistænkt for COVID-19, og patienten skal ikke isoleres frem til svaret på testen foreligger.

 

 1. 3. Elektive indlæggelser

Ved elektive indlæggelser kontaktes patienten tidligst to dage inden den planlagte indlæggelse og det afklares, om vedkommende har symptomer på COVID-19.

 1. a. Har patienten ingen symptomer på COVID-19, modtages patienten som vanligt i afsnittet og testes som ved akutte indlæggelser.

 2. b. Har patienten symptomer på COVID-19, skal patienten som hovedregel testes forud for indlæggelsen og der afventes testresultat inden stillingtagen til om patienten kan modtages i psykiatrien. Ved et positivt testresultat skal den elektive indlæggelse som udgangspunkt udsættes, men der skal foretages en konkret, individuel vurdering af, om indlæggelsen kan udskydes under hensyn til patientens helbred.

 

 1. 4. Udskrivelser til plejehjem og institution/bosted

Alle patienter der udskrives til et plejehjem, hospice, institution, herberg, bosted eller lign. skal testes for COVID-19 24 timer inden de forlader sengeafsnittet. Er patienten allerede testet, gentages denne test, hvis der er gået mere end 48 timer siden sidste testen.

Det er ikke et krav, at der ligger svar på prøven, inden patienterne udskrives. Svar på prøven skal tilgå egen læge.

 

Diagnosen bekræftes ved:

Påvisning af COVID-19 i prøvemateriale udtaget ved podning.

Lægen har ansvaret for at vurdere, hvem der skal podes, men kan delegere podningen til oplært sygeplejerske,

 

Udtagning af prøvemateriale ved podning

Prøvetagning hos patienter som mistænkes for at være inficeret af COVID-19 gøres ved en dyb svælgpodning fra de øvre luftveje. Der podes fra tonsillerne (mandlerne) eller bagvæggen i svælget.

 

Podningen skal foretages jf. gældende vejledning, og information herom kan ses på personalenet via følgende link: https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/nordsim/kurser-i-relation-til-coronavirus/podning

 

 

Der udtages prøver med en af følgende materiel:

 

UTM Medium

Der kan podes ved hjælp af UTM glas med dertilhørende pode pind (hvid vatpind).

 

Kulpodepind må ikke anvendes!

 

Billede 3

UTM glas kan rekvireres fra centrallageret på varenummer: 462882

 

 

 

Opbevares ved 2-25 grader

ESWAB

Der kan podes ved hjælp af ESWAB, med dertilhørende podepind.

 

Kulpodepind må ikke anvendes!

 

http://www.aalborguh.rn.dk/~/media/374E8F121088482D9A802E10D2876F36.ashx

ESWAB kan rekvireret fra centrallageret på varenummer:

515160

 

 

 

Opbevares ved 2-25 grader

WR glas med rødt skruelåg

Alternativt kan der podes med en almindelig vatpind, som efterfølgende opbevares i et WR glas med få dråber sterilt vand.

 

Kulpodepind må ikke anvendes!

Billede 1

WR glas kan rekvireres fra centrallageret på varenummer: 291656

 

 

 

Opbevares i depot ved stuetemp.

Hvordan podes:

 1. a. Pode pinden (eller vatpinden) føres grundigt henover patientens tonsiller (mandler) og/eller svælgvæggen for at opsamle nok pode-materiale.

 

 1. b. Pode pinden (eller vatpinden) føres dernæst ned i UTM glas/ ESWAB glasset/ WR glas set og pinden afknækkes/klippes ved glassets kant, hvorefter låget påsættes.

 

Opbevaring af prøvemateriale

Prøvematerialet opbevares efterfølgende på køl, indtil de indleveres/afhentes af taxa til laboratorietest.

 

 

Rekvirering af prøver

Rekvirering af prøver sker via Clinical Suite som:

Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA/RNA, kombineret med korrekt prøvemateriale (svælgpodning).

 

Ved behov for yderligere hjælp til hvordan der rekvireres prøver i KMA henvises til følgende vejledning.

 

Vejledning vedr. farvekodning af prøver findes i Laboratorievejledningen.

 

Varenumre til bestilling af mærkater til podningsglas:


Blå, 15 mm 168 pk: 483757

Grøn: 15 mm, 168 pk: 48375758

Rød: 15 mm, 168 pk: 483759
Gul: 15 mm, 168 pk: 483760

 

Hvor sendes prøven hen og hvordan

Prøverne sendes hurtigst muligt efter de er taget til laboratorietest.

 

 

Mølleparkvej og Brandevej

Prøver fra Mølleparkvej og Brandevej bringes til Kliniks Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg enten til fods (Mølleparkvej) eller med rekvireret taxa (Brandevej).

 

Prøven leveres til adressen:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Mølleparkvej 10

9000 Aalborg

6. sal (etage 9)

 

Åbningstider i Kliniks Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg

 

På hverdage:

 1. 1. I tidsrummet: 8:00 – 19:30

Podninger foretaget så de kan være Miktrobiologerne i hænde i tidsrummet 8:00 – 19:30 afleveres på Klinik Mikrobiologisk afdeling, 6. sal i Højhuset (ovenover afsnit S7)

I tidsrummet: 15:00 – 19:30: Døren er låst ind til Mikrobiologisk afdeling, men der fremgår uden for afdelingen, et telefonnummer man ringer til for at få døren åbnet. Alternativt kan prøven afleveres som beskrevet under pkt. 2

 1. 2. I tidsrummet: 19:30 – 8:00:

Der er to muligheder: Enten opbevares podningen i køleskab på afsnittet til næste morgen. Alternativt kan podningen afleveres i køleskab i ”Prøveindleveringsrum” overfor Skaderøntgen (Se vejviser i bilag 1)

 

På lør-, søn- og helligdage:

 1. 3. I tidsrummet: 8:00 – 17:30

Podningerne afleveres som pkt 1

 1. 4. I tidsrummet 17:30 – 8:00

Podningerne opbevares eller afleveres som under pkt. 2

 

Analyse af podningerne sker (alle dage): Kl. 6.30, kl. 9.30, kl. 14.00, kl. 19.00 og kl. 23.00. Er podningen afleveret senest 30 minutter før kommer den med i næste runde.

 

 

Brønderslev og Frederikshavn

Prøver fra Brønderslev og Frederikshavn bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling i Hjørring med rekvireret taxa. Podningsglasset skal puttes i en almindelig kuvert mærket: ”Coronaprøve KMA”.

 

Prøven leveres til adressen:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Bispensgade 37

9800 Hjørring

Stueetagen

 

Åbningstider på Klinisk Biokemisk Afdeling i Hjørring

Podningsprøverne kan afleveres på alle dage i tidsrummet kl. 7.00 – 23.00.

 

I tidsrummet 23.00 – 7.00 opbevares podningerne på køl i de psykiatriske afsnit, ind til Kliniks Biokemisk Afdeling i Hjørring igen åbner kl. 7.00.

 

På Hjørring matriklen er der dagligt 5 afgange til Aalborg KMA hvor prøverne analyseres.

 

Afgangene er således:

 

Hverdage: kl. 05.30 – 7.30 – 10.30 - 14.30 – 17.30

Lør-, søn- og helligdage: kl. 05.30 – 7.30 – 10.30 - 14.30 – 17.30

 

Prøverne skal være afleveret på Klinisk Biokemisk Afdeling i Hjørring senest 15 minutter før hver afgang.

 

Analyse af podningerne sker på Aalborg KMA (alle dage): Kl. 6.30, kl. 9.30, kl. 14.00, kl. 19.00 og kl. 23.00.

 

 

Thisted

Prøver fra Thisted bringes til receptionen på Thisted sygehus. Podningsglasset skal puttes i en almindelig kuvert mærket: ”Coronaprøve KMA”.

 

Prøven leveres til adressen:

Receptionen, Thisted sygehus

Højtoftevej 2

7700 Thisted

 

Åbningstider receptionen

Podningsprøverne kan leveres til receptionen på alle tider af døgnet og på alle dage i ugen.

På Thisted matriklen er der 4 afgange til Aalborg KMA alle hverdage og 2 afgange i weekenden.

 

Afgangene er således:

 

Hverdage: kl. 06.30 – 09.00 – 12.00 – 15.00.

Lør, søn- og helligdage: Kl. 09.00 – 15.00.

 

Prøverne skal være afleveret i receptionen senest 15 minutter før hver afgang.

 

Analyse af podningerne sker på Aalborg KMA (alle dage): Kl. 6.30, kl. 9.30, kl. 14.00, kl. 19.00 og kl. 23.00.

 

Svar på prøven

Aktuelt er svartiden mellem 5 og 16 timer, afhængigt af hvornår på døgnet prøven afleveres.

 

Svaret afgives med mulighederne:

 1. a. Positiv - der er påvist COVID-19 (Dette svar vil blive afgivet telefonisk)

 2. b. Negativ - der er ikke påvist COVID-19 (Dette svar vil blive afgivet i Clinical suite)

 

Afdelingen, der foretager testen, er ansvarlig for at give svar til patienten, og herunder også ansvarlige for at informere om hvordan patienten skal forholde sig, såfremt testen er positiv. Informationen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinje og i materiale fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Informationsmaterialet kan ses på personalenet. https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Coronavirus/Documents/SST-Covid-19-Kontakter_udgivet18_3_20.pdf

 

Registrering

Der skal foretages procedureregistrering og evt. efterfølgende. bi-diagnoseregistrering for alle patienter som podes for COVID-19.  Se Registreringsvejledning i forbindelse med COVID-19

 

Målgruppe – modtagelse

Læger ansat i Psykiatrien Region Nordjylland, samt sygeplejersker der er oplært i podningen og har fået opgaven delegeret.

 

Formål

At sikre at alle relevante patienter podes for COVID-19 (coronavirus).

At sikre at alle læger og delegerede sygeplejersker i Psykiatrien kender den korrekte metode for podning af COVID-19 (coronavirus) og den korrekte rekvirering af prøver fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).

 

 

Referencer

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Vejledning til rekvirering af prøver i KMA

 

Videovejledning til podningsteknik ved COVID-19 patienter

 

Information vedr. håndtering af nære kontakter for patienter testet positiv for COVID-19

 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

 

Registrering i forbindelse med COVID-19

 

SST retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren

 

Brug af værnemidler hos patienter der ikke er mistænkt for COVID-19