Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem afsnit 108 og afsnit 504, RHN ved spidsbelastningssituationer med overbelægning i afsnit 108

 

Beskrivelse

I spidsbelastningssituationer med overbelægning (rød belægningsgrad) i afsnit 108, kan afsnit 504 modtage patienter, hvis der er sengekapacitet hertil. Dette vurderes i afsnit 504 op imod antal patienter i sengene, ambulante funktioner samt patienter på vej fra Fødegangen.

 

 

Patientkategorier som kan overflyttes til afsnit 504

  • • Indlagte med gynækologiske forløb.

  • • Akutte gynækologiske patienter. Kan indlægges direkte fra Akutstuen.

  • • Patienter i Gynækologisk Dagafsnit, som ikke er klar til udskrivelse kl. 17.00. Det kan være pga. sen operation, gener fra narkosen eller komplikationer i forbindelse med operationen.

 

Hvis overbelægningen i afsnit 108 ikke indbefatter ovenstående patientforløb kan afsnit 504 modtage kirurgiske patienter i ukomplicerede forløb, hvor der skal udføres basis sygplejeopgaver.

Jf. instruks: Styring af sengekapaciteten og håndtering af spidsbelastningssituationer ved Regions Hospital Nordjylland, Hjørring

 

 

Behandlingsansvar

Når gynækologiske patienter overflyttes til 504, har gynækologisk for- og bagvagt behandlingsansvaret. Hvis 504 modtager kirurgiske patienter, har afsnit 108 fortsat behandlingsansvaret, dvs. kirurgiske læger går stuegang og udskriver/tilbageflytter disse patienter

 

 

Kontakt med henblik på overflytning.

Leder, Klinisk koordinator eller ansvarshavende sygeplejerske fra afsnit 108 kontakter afsnit 504 mhp. status i forhold til mulig overflytning.

 

Overflytning af patienter til afsnit 504 kan ske både dag og aften.

 

Afsnit 504 har i dagstid overblik i forhold til sengekapacitet efter tavlemøde, som afholdes dagligt kl. 08. 45 (tirsdage kl. 09.00).

Om aftenen er det ansvarshavende sygeplejerske som foretager vurderingen ift. sengekapacitet.

 

 

Følgende kan kontaktes i afsnit 504:

 

Ansvarshavende sygeplejerske: 97 94 06 65

Klinisk koordinator:  97 64 28 83

Afsnitsledende sygeplejerske: 97 64 06 74

 

Hvis gynækologiske patienter fra Akutstuen skal indlægges, og der er overbelægning på afsnit 108, kontaktes sengeafsnit 504 direkte mhp om der er sengeplads her. Hvis ikke, skal patienten overgå til afsnit 108.

 

 

Daglig status

I situationer hvor der er overflyttet patienter fra afsnit 108 til afsnit 504 gøres status dagligt i forbindelse med tavlemødet. Her vurderes, om der fortsat er sengekapacitet i afsnit 504 ift. at rumme patienter, som er flyttet, eller om disse kan returnere til afsnit 108 – eventuelt til Dagafsnit for Gynækologi, hvis patienten forventes udskrevet inden kl. 17.00 samme dag og dagafsnittet har kapacitet hertil.

 

 

 

Kontakt Afsnit 108:

 

Koordinator/ansvarshavende:97 64 06 34

Afsnitsledende sygeplejerske:29 10 64 57

 

Dagafsnit for Gynækologi: 97 64 07 14

 

 

Målgruppe – modtagelse

De patienter som i spidsbelastningssituationer med overbelægning i afsnit 108 overflyttes til 504, hvor der er ressourcer til pleje- og behandling.

 

Formål

At have en skriftlig aftale, som relevante personaler kan agere ud fra ved spidsbelastning med overbelægning.

Referencer

Styring af sengekapaciteten og håndtering af spidsbelastningssituationer ved Regions Hospital Nordjylland, Hjørring