Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Ventoline IV

 

Formål

At sikre en korrekt behandling af astma og KOL ved voksne, hvor inhalationsbehandling har ringe effekt eller ingen effekt og hvor det ikke er formålstjenligt at opstarte inhalationsbehandling pga. mistanke om COVID-19

Indhold:

Ampul indeholdende injektionsvæske 1 ml indeholder 0,5 mg salbutamol i steril vand.

Der skal 5 ampuller på hver enhed

Målgruppe – modtagelse

Regionalt ansatte Ambulancebehandlere (efter lægelig ordination) og alle Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse/Virkemåde

Stimulerer β2 receptorerne, afslapper bronchiemuskulaturen via påvirkning af overvejende β2 –receptorer. Påvirker i mindre grad også andre musklers β- receptorer (hjerte og ekstremiteter)

 

Effekt: Dilaterer bronkierne – Afhjælper dyspnø hos patienter med reaktive luftveje

Indikation

Svær astma/KOL anfald hos voksne, hvor effekten af inhalationsbehandling ikke er tilstrækkelig, eller til patienter mistænkt for Covid-19, hvor inhalation ikke kan anvendes.

Kontraindikation

Hjertesvigt på grund af takykardi.

Forsigtighed ved

Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet), tyrotoksikose

Dosis

Gældende for regionale ambulancebehandlere - gives kun efter ordination fra læge.

Voksne: 0,25 mg (0,5 ml) injiceres langsomt (over 5 minutter) intravenøst. Injektionsvæsken fortyndes med op til 10 ml isotonisk NaCl-opløsning. Injektion 0,25 mg subkutant kan gives herefter for at forlænge effekten. Kan gentages én gang ved manglende effekt. 

Børn: Børn under 12 år må ikke få dette.

Ved god effekt kan opsættes Ventoline infusion 0,5 mg i 100 ml. NaCl. alternativt, 2,5 mg. I 500 ml. NaCl, infusionshastighed 15-30 ml/time (op til 60ml/time ved acceptable bivirkninger).

Infusionsbehandling aftales med Akutlægebilen.

 

Ønsket mængde i timen: ml/time

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

100

Infusionshastighed i dråber pr. min

(Intrafix Safeset Braun, vores standard I.v sæt m 3 vejs hane i hvid/grøn pose)

5

7

8

10

12

13

15

17

18

20

22

23

27

33

 

 

Bivirkninger:
Tremor, arytmi, takykardi,

Særlige forhold:
Tilfælde af astma/KOL giver i sig selv forøget hjerteaktivetet
En β2 agonist som Ventoline eller Bricanyl medfører forøget hjerteaktivetet. Takykardi mindsker hjertepumpefunktionen, ikke mindst i intervallet mere end 150 slag/minuttet. Det er derfor vigtigt at overvåge hjertefunktion med EKG, saturation og respirationsfrekvens fra start og under behandlingen.