Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Salbutamol infusion

 

Baggrund

Salbutamol (Ventoline®) til parenteral administration medbringes i akutlægebilerne med henblik på behandling af svær bronkospasme i tilfælde, hvor patienten ikke kan medvirke til inhalationsbehandling. Såfremt inhalationsbehandling foregår hensigtsmæssigt, har intravenøs salbutamol næppe additiv effekt.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Virkemåde

Salbutamol er en β2-receptoragonist. Via afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne virker salbutamol bronkodilaterende. Salbutamol har endvidere pulsstimulerende og vasodilaterende effekt. Endvidere har salbutamol relakserende virkning på den glatte muskulatur i uterus.

Effekten indtræder indenfor få minutter efter indgift. Plasmahalveringstid er 4-6 timer.

 

Fremgangsmåde

4 mL salbutamol injektionsvæske á 0,5 mg/mL fortyndes med 16 mL saltvand til samlet 20 mL salbutamol á 0,1 mg/mL.

Der findes adskillige regimer for parenteral salbutamolinfusion. Nedenstående baserer sig på – men er ikke identisk med – instrukser for tilgrænsende afdelinger og enheder.

 

  1. 1. Bolus: 2 µg/kg indgivet over 5 minutter. Kan gentages til samlet 5 (evt. 15) µg/kg.

  2. 2. Efterfølgende infusion: 0,08 (0,05 – 0,20) µg/kg/min.

 

Forsigtighedsregler og kontraindikationer

Systemiske bivirkninger er væsentligt mere udtalte ved parenteral indgift end ved inhalation. Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved tilstande hvor takykardi er uhensigtsmæssig og hjerterytmen bør monitoreres desårsag. Blodtryksfald kan forekomme, særligt ved hypovolæmi. Hypokaliæmi og laktatacidose er velbeskrevne bivirkninger til behandling med β2-agonister. Muskelkramper og -sitren foruden hovedpine opleves af 1–10% af patienter som behandles med salbutamol.

 

Referencer

pro.medicin.dk: Ventoline. https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/404

 

British guideline on the management of asthma. British Thoracic Society / Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 2019. https://www.sign.ac.uk/media/1773/sign158-updated.pdf

 

Travers AH, Milan SJ, Jones AP et al. Addition of intravenous beta2‐agonists to inhaled beta2‐agonists for acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012. Addition of intravenous beta2‐agonists to inhaled beta2‐agonists for acute asthma - Travers, AH - 2012 | Cochrane Library

 

Kruse LØ. Akut astma - inklusiv status astmaticus. Instruks for børneafdeling, AaUH. https://pri.rn.dk/Sider/21173.aspx

 

Andersen LH. Akut astma og bronchitis hos børn. Instruks for HEMS. https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC1257BDE0041AEEDC1257D5D00413869&dbpath=/edok/editor/PRAEAH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

 

Sørensen KN. Astmabehandling (børn). Instruks for akutlægebiler, Region Midtjylland. https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XA2FCBEE95AD561DCC1257A6B004357D1&dbpath=/edok/editor/PRAEAB.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

 

Viborg O, Birkelund T. Salbutamol. Instruks for intensiv afdeling, AUH. https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X02C1B9FEBBDB5D63C125777B002C69FC&dbpath=/edok/editor/AAUHAN.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

 

Birkelund T. Salbutamol (vægt under 25 kg). Instruks for intensiv afdeling, AUH. https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XCAF9AFF2C7F1FD29C125783700353514&dbpath=/edok/editor/AAUHAN.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g