Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport og perioperativ håndtering af obs. Corona og Covid-19 syge patienter

Formål

At sikre bedst mulig infektionshygiejne og mest effektive forløb for patienter mistænkt for eller med erkendt Covid-19 ifm. transport til operationsgang eller skanninger.

Målgruppe

Patienter under udredning for eller med erkendt Covid-19 og behov for kirurgi eller anæstesiledsagelse til skanning.

Fremgangsmåde

Ved kirurgi

Patienter meldes til kirurgi jf. vanlige rutiner, med oplysning om at patienten er isoleret for Covid-19.

Såfremt det er lægefagligt forsvarligt SKAL kirurgi afvente svar på Corona-udredning mhp., at patienten kan afisoleres senest ifm. transport til operationsgangen/radiologi.

Ved uopsættelig kirurgi håndteres både mistænkte og bekræftede Covid-19 syge ens.

Forholdsregler jf. Forholdsregler for håndtering af coronavirus (Covid-19), (4.8.2) observeres.

Ved præoperativt tilsyn udfyldes anæstesiskema udenfor isolationsstuen og bringes til OP efter vanlig standard.

I det tilfælde hvor patienten kan afisoleres forud for kirurgi overgås på dette tidspunkt til vanlige procedurer.

Såfremt der er verificeret Covid-19 sygdom eller ved uopsættelig kirurgi arbejdes med en målsætning om at kontaminere færrest mulige lokaliteter, hvorfor patienter med behov for arteriekanyle, CVK, epidural- eller smertekateter vil få dette lagt på operationsstuen.

Ligeledes skal postoperativ observation planlægges under hensyntagen til at anvende så få forskellige lokaliteter som muligt, men samtidig må man søge at sikre fortsat aktivitet på operationsgangen. Det vil derfor være en vurderingssag i det enkelte tilfælde, om man håndterer postoperativ observation på operationsstuen eller på intensivt afsnit. R., dette afgøres i samråd med intensivkoordinator.

Såfremt der kommer negativt svar på Corona-udredning mens patienten er på operationsgangen, kan patienten umiddelbart afisoleres.

Skanning og transport af intensivpatienter

Som udgangspunkt udføres kun scanninger på patienter med afklaret Corona-status eller et uopsætteligt behov.

Ansvarsfordeling og planlægning følger vanlige rutiner.

Man observerer forholdsreglerne, jf. Forholdsregler for håndtering af coronavirus (Covid-19), (4.8.2)

Der medbringes værnemidler til brug ved intubation jf. ovennævnte PRI-dokuments afsnit om værnemidler og derudover McGrath til brug ved behov for luftvejshåndtering.

”Hjuletræ” rengøres jf. ovenstående dokument.

Særligt angående AHA-patienter

Den postoperative observation bør for alle patienter i denne gruppe foregå i regi Intensivt afsnit R i et tidsrum, der sigter til at sikre at eventuel progression i organdysfunktion konstateres og adresseres. Her naturligvis særligt fokus på respirationssvigt, men både kredsløbssvigt og nyresvigt kan medføre uhensigtsmæssig overhydrering, såfremt man forsøger at håndtere dette i stationært afsnit.

Derudover følges AHA-retningslinjen så tæt som muligt hvorfor disse patienter monitoreres med EV-1000 i forløbet.

Diagram 1