Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Intensivt vagtberedskab i Pandemibygningen

 

På baggrund af det aktuelle udbrud af SARS-CoV-2 er der etableret døgndækkende intensivt beredskab i Pandemibygningen.

 

Omfanget af vagtberedskabet tilpasses løbende til den intensive kapacitet i bygningen. Der vil altid være mindst 1 speciallæge i anæstesiologi i tilstedeværelse, med base i P2 (intensivt afsnit).

 

Vagthavende bærer DECT 5 61 72.

Vagtberedskabet på P2 varetager al visitation til intensiv terapi fra P1 (akut modtageafsnit) og P3 (stationært

isolationsafsnit).

 

Alle patienter skal før ankomst til P2 være podet for SARS-CoV-2.

 

Alle patienter med behov for intensiv terapi visiteres til P2, med mindre behov for højt specialiseret behandling gør visitation til isolationsplads i et af de øvrige intensive afsnit påkrævet. I sådanne undtagelsestilfælde følges de almindeligt gældende visitationsretningslinjer.

 

Visitation til P2 fra lokaliteter udenfor Pandemibygningen foregår via Intensivkoordinator.

 

Intensive patienter, som er indlagt i P2, men ikke længere kræver isolationsplads, udflyttes via Intensivkoordinator snarest muligt til andet intensivt afsnit.

 

Udover visitation til intensiv terapi varetager vagtberedskabet også eventuelle præoperative anæstesiologiske tilsyn i P1, P2 og P3.

 

Vagtberedskabet på P2 varetager alle anmodninger om anlæggelse af PVK i pandemibygningen.

 

Vagtberedskabet på P2 må kun undtagelsesvist forlade Pandemibygningen.

 

Hjertestopberedskab i Pandemibygningen

 

P1 og P3 er omfattet af det almindelige hjertestopberedskab.

 

I P2 varetages hjertestopbehandling som udgangspunkt lokalt, ligesom det er tilfældet i de øvrige intensive afsnit.