Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Journal COVID-19

Indlæggelses notat

Indlæggelse/opsummering

Indlæggelsesdato + intensiv dato. Bekræftede/mistænkt SARS-CoV-2. komorbiditet.

CNS

Tubet på. Sederet med. Sedationsniveau (RASS + CPOT).

Cirkulatorisk

Stabil/ustabil. +/- Noradrenalin. Anden inotropi. Blodtryk. Hjertefrekvens + rytme. Evt. øvrige hæmodynamiske parametre (hvis målt).

Respiratorisk

Tubet/ikke tubet. Respiratormodus. Indstillinger (TV, PEEP, FiO2, respirationsfrekvens), afledte parametre (Plateau-tryk under insp. hold, drivning pressure). Saturation, arteriel gas (PaO2/FiO2 ratio skal noteres), Røntgen af thorax.

Gastrointestinalt

Ukompliceret/kompliceret (kort beskrivelse).

Nefrologisk

Urinproduktion, vurdering af hydreringsstatus.

Infektion

Temperatur, CRP, Procalcitonin, leukocytter, behov for empirisk antibiotisk behandling.

Koagulations

Ukompliceret/kompliceret (kort beskrivelse).

Paraklinik

Ukompliceret/kompliceret (kort beskrivelse).

Konklusion

Samlet konklusion.

Plan
Sedation, MAP, respiratorindstilling, respiratormål, bugleje. Andre ordinationer.

Daglig stuegang

Indlæggelse/opsummering

Antal dage på intensiv, status.

CNS

Sederet med. Sedationsniveau (RASS + CPOT) behov for NMB.

Cirkulatorisk

Stabil/ustabil. +/- Noradrenalin. Anden inotropi. Blodtryk. Hjertefrekvens + rytme. Evt. øvrige hæmodynamisk parametre (hvis målt).

Respiratorisk

Tubet/ ikke tubet. Respiratormodus. Indstillinger (TV, PEEP, FiO2, respirations frekvens), afledte parametre (Plateau-tryk under insp. hold, drivning pressure). Saturation, arteriel gas (PaO2/FiO2 ratio skal noteres), Røntgen af thorax.

Gastrointestinalt

Ukompliceret/kompliceret (kort beskrivelse).

Nefrologisk

Urinproduktion/CRRT, vurdering af hydreringsstatus.

Infektion

Temperatur, CRP, Procalcitonin, leukocytter, evt. mikrobiologiske fund/antibiotisk behandling.

Koagulations

Ukompliceret/kompliceret (kort beskrivelse).

Paraklinik

Ukompliceret/kompliceret (kort beskrivelse).

Konklusion

Samlet konklusion.

Plan

Sedation, MAP, respiratorindstilling, respiratormål, bugleje. Andre ordinationer.