Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Bugleje ventilation COVID-19

Baggrund

Bugleje ventilation i mindst 16 timer, har i et stort studie (Proseva) vist at reducere dødeligheden for patienter med moderat til svær ARDS (P/F ratio <19,9 kPa).

Indikationer:

 • • Moderat til svær ARDS med P/F ratio <19,9 kPa

 • • Tidlig i forløbet <3 dage fra intubation

Kontraindikationer (relative)

 • • Højt intrakranielt tryk eller risiko herfor uden mulighed for monitorering af trykket

 • • Ustabil ryg- eller bækkenfraktur

 • • Ansigtsfrakturer

 • • Åbenstående abdominal cikatrice

 • • Graviditet

Personale og udstyr

 • • 3/(5) personer

 • • 1 læge

 • • 2 sygeplejersker

 • • Evt. 2 ekstra sygeplejersker eller portører

 • • Et ekstra lagen

 • • Ekstra elektroder til skopet

 • • Maskeret pean

 

Praktisk udførelse

Lægen håndterer luftveje.

Alle slanger (CVK, D-CVK, KAD, ect.) lægges in-line med patienten, så de enten går ud til hovedet eller mod benene.

Skop-elektroder samt elektrode-plastre på brystet fjernes.

Ekstra lagen placeres over patientens forside, og siderne på øvre og nedre lagen rulles sammen (pølse).

Pean påsættes tube og respiratoren frakobles.

Patienten vendes og lejres med hovedet drejet og arme placeret i ”crawl/Superman-position”

Respiratoren tilkobles, pean fjernes og tuben inklusiv sammenkobling tapes.

Skop-elektroder påsættes.

Bugleje positionen fastholdes i mindst 16 timer.

Hoveddrejning og flytning af arme foretages minimum hver 2. time.

Patientens leje kan evt. optimeres ved placering af puder ect.

VIGTIGT: Tuben SKAL være lukket med pean ved en hver frakobling fra respirator.

Monitorering

Uændret i forhold til rygleje. Vær opmærksom på øget sugebehov.

Komplikationer

Sjældne, men man skal være opmærksom på

 • • Accidentiel ekstubation og tab i.v. adgang ved vending

 • • Hæmodynamisk ustabilitet ved vending

 • • Lejringsbetingede trykskader

Behandlingsafslutning

Afslutningskriterier

 • • PaO2/FiO2 ratio> 19,9 kPa med PEEP ≤12 cmH2O og FiO2 <0,6 mindst 4 timer efter sidste bugleje ventilation er afsluttet.

 

Bugleje regimet (16 timer i bugleje/8 timer i rygleje) fastholdes indtil afslutningskriterierne er opnået. Det er vigtigt at fastholde behandlingen i 16 timer, da der kan gå tid før effekten kan ses.

Det er ligeledes vigtigt at man fastholder tiden i rygleje (8 timer), også selv om dette kræver mere ilt eller højere PEEP. Dette gøres, dels for at reducere atelektase dannelsen og dels for mindske risiko for tryksår.

Behandlingen kan dog afbrydes tidligere, hvis der opstår livstruende komplikationer.

 

Se link https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs