Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Bugleje ventilation COVID-19

Baggrund

Buglejeventilation i mindst 16 timer har i et stort studie (Proseva) vist at reducere dødeligheden for patienter med moderat til svær ARDS (P/F ratio <19,9 kPa).

Indikationer

 • • Moderat til svær ARDS med P/F ratio <19,9 kPa.

 • • Tidligt i forløbet <3 dage fra intubation.

Kontraindikationer (relative)

 • • Højt intrakranielt tryk eller risiko herfor uden mulighed for monitorering af trykket

 • • Ustabil ryg- eller bækkenfraktur

 • • Ansigtsfrakturer

 • • Åbenstående abdominal cikatrice

 • • Graviditet

Personale og udstyr

 • • 3/(5) personer

  • • 1 læge

  • • 2 sygeplejersker

  • • Evt. 2 ekstra sygeplejersker eller portører

 • • Et ekstra lagen

 • • Ekstra elektroder til skopet

 • • Maskeret pean

Praktisk udførelse

 • • Lægen håndterer luftveje

 • • Inden proceduren påbegyndes, aftales de enkelte step af proceduren i teamet

 • • Alle slanger (CVK, D-CVK, KAD, ect.) lægges in-line med patienten, så de enten går ud til hovedet eller mod benene

 • • Skop-elektroder samt elektrodeplastre på brystet fjernes

 • • Ekstra lagen placeres over patientens forside, og siderne på øvre og nedre lagen rulles sammen (pølse)

 • • Patienten forflyttes til den ene side af sengen og vendes på siden

 • • Pean påsættes mhp. at sikre mod de-rekruttering

 • • Respiratoren slukkes

 • • Pga. risiko for forurening ved afklemning af tuben, vendes patienten tilkoblet respiratoren. Det er yderst vigtigt, at lægen sikrer, at respiratoren ikke frakobles, eller at tuben ikke går fra ved connecteren. Dette kan evt. gøres ved at tape tube og connecter inden procedurer

 • • Patienten vendes helt til buglejeposition, lejres med hovedet drejet og arme placeret i ”crawl/Superman-position”

 • • Respiratoren tændes

 • • Pean fjernes

 • • Skop-elektroder påsættes

 

Bugleje positionen fastholdes i mindst 16 timer.

Hoveddrejning og flytning af arme foretages minimum hver 2. time.

Patientens leje kan evt. optimeres ved placering af puder ect.

 

Tilbage vending til rygleje

 • • Lægen håndterer luftveje

 • • Inden proceduren påbegyndes, aftales de enkelte step af proceduren i teamet

 • • Alle slanger (CVK, D-CVK, KAD, ect.) lægges in-line med patienten, så de enten går ud til hovedet eller mod benene

 • • Skop-elektroder samt elektrodeplastre fjernes

 • • Ekstra lagen placeres over patientens ryg, og siderne på øvre og nedre lagen rulles sammen (pølse)

 • • Patienten forflyttes til den ene side af sengen og vendes på siden

 • • Pean påsættes at sikre mod de-rekruttering

 • • Respiratoren slukkes

 • • Igen er det vigtigt at patienten ikke frakobles respiratoren og at lægen sikrer dette

 • • Patienten vendes helt til rygleje position

 • • Respiratoren tændes

 • • Pean fjernes

 • • Skop-elektroder påsættes

Monitorering

Uændret i forhold til rygleje. Vær opmærksom på øget sugebehov.

Komplikationer

Sjældne, men man skal være opmærksom på:

 • • Accidentiel ekstubation og tapede i.v. adgange ved vending

 • • Hæmodynamisk ustabilitet ved vending

 • • Lejringsbetingede trykskader

Behandlingsafslutning

Afslutningskriterier:

PaO2/FiO2 ratio> 19,9 kPa med PEEP ≤ 12 cmH2O og FiO2 <0,6 mindst 4 timer efter sidste bugleje ventilation er afsluttet

 

Bugleje regimet (16 timer i bugleje/8 timer i rygleje) fastholdes indtil afslutningskriterierne er opnået. Det er vigtigt at fastholde behandlingen, da der kan gå tid før effekten kan ses.

Det er ligeledes vigtigt, at man fastholder tiden i rygleje (8 timer) også selv om dette kræver mere ilt eller højere PEEP. Dette gøres dels for at reducere atelektasedannelse, og dels for mindske risiko for tryksår.

Behandlingen kan dog afbrydes tidligere, hvis der opstår livstruende komplikationer.

 

Se https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs